Pager (14)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 205 kali

Kepenginan urip sugih dhuwit, bisa nguja kekarepan, tansah ngoyak-oyak panguripane. Rina wengi mbudidaya, nganti wusanane tu­wuh pikiran ala lan ketemu Amiyati. Mung wae ora bisa keturutan maeka. Banjur ngupaya cara liya. Entuke sianida ora nyambat Kim, nanging tuku ing apo­tek lengganane Kim. Wong apotek isih nyangka yen Badrun dikongkon Kim, mula diladeni apik. Kamangka sejatine ora angger wong kena tuku sianida. Kajaba tuku sianida Badrun uga tuku glondho­ngan kapsul werna ireng. Tekan omah sianida diracik, dilebokake kapsul. Yen disawang saktleraman kaya lumrahe tetamba.

“Sing mbok incer mesthi wong wadon wis omah-omah nanging durung duwe mo­mongan. Apa sebabe?”

“Tiyang istri makaten menika ketu­wuhan ati ringkih.”

“Ati ringkih piye?”

“Tuwuh rasa samar menawi ingkang jaler pados malih. Dimaru utawi dipegat. Mila gampil glembukane.”

“Adate yen rampung ngrampungi lan nggondhol barang inceran, banjur nying­krih menyang kutha liya midik-midik ma­neh. Nanging sawise merjaya Zahza ora enggal sumingkir. Ana sing mbok incer meneh?”

“Pados malih.”

“Wis nemu?”

“Dereng.”

“Ora golek ing kutha liya?”

“Ngriki kithane rame. Gampil pados arta, ugi gampil pados pandhelikan.”

“Mung mangkono?”

“Kejawi menika tiyang mboten pati maelu kalihan tiyang sanes.”

Inspektur Pulisi Pranawa rada kedu­dut marang wangsulane sing pungkasan. Jroning batin ngakoni kasunyatan kuwi. Banjur ngambali takon apa bener sepe­dhah motor olehe apus-apus ora didol dhe­we, nanging dipasrah­ake uwong saenggon-eng­gon? Badrun manthuk.

“Ora samar yen dibu­juk?”

“Mboten.”

“Dupeh gampang go­leke? Piye carane meruhi yen sepedhah motor wis payu?”

“Kula rantos wonten nggen masrahaken. Yen ngantos seminggu mboten ngetingal, kula tilar.”

“Ana sing wani mang­kono.”

“Wonten. Tapi mboten kula urusi malih.”

“Isih kelingan wonge?”

“Menawi pepanggih­an”. 

Kagawang ing pandu­lune  Pranawa, rong dina saungkure Ajun Komisaris Pulisi Basrowi, Ajun Komi­saris Polisi Sudarwati teka……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia