Pager (14)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 300 kali

Kepenginan urip sugih dhuwit, bisa nguja kekarepan, tansah ngoyak-oyak panguripane. Rina wengi mbudidaya, nganti wusanane tu­wuh pikiran ala lan ketemu Amiyati. Mung wae ora bisa keturutan maeka. Banjur ngupaya cara liya. Entuke sianida ora nyambat Kim, nanging tuku ing apo­tek lengganane Kim. Wong apotek isih nyangka yen Badrun dikongkon Kim, mula diladeni apik. Kamangka sejatine ora angger wong kena tuku sianida. Kajaba tuku sianida Badrun uga tuku glondho­ngan kapsul werna ireng. Tekan omah sianida diracik, dilebokake kapsul. Yen disawang saktleraman kaya lumrahe tetamba.

“Sing mbok incer mesthi wong wadon wis omah-omah nanging durung duwe mo­mongan. Apa sebabe?”

“Tiyang istri makaten menika ketu­wuhan ati ringkih.”

“Ati ringkih piye?”

“Tuwuh rasa samar menawi ingkang jaler pados malih. Dimaru utawi dipegat. Mila gampil glembukane.”

“Adate yen rampung ngrampungi lan nggondhol barang inceran, banjur nying­krih menyang kutha liya midik-midik ma­neh. Nanging sawise merjaya Zahza ora enggal sumingkir. Ana sing mbok incer meneh?”

“Pados malih.”

“Wis nemu?”

“Dereng.”

“Ora golek ing kutha liya?”

“Ngriki kithane rame. Gampil pados arta, ugi gampil pados pandhelikan.”

“Mung mangkono?”

“Kejawi menika tiyang mboten pati maelu kalihan tiyang sanes.”

Inspektur Pulisi Pranawa rada kedu­dut marang wangsulane sing pungkasan. Jroning batin ngakoni kasunyatan kuwi. Banjur ngambali takon apa bener sepe­dhah motor olehe apus-apus ora didol dhe­we, nanging dipasrah­ake uwong saenggon-eng­gon? Badrun manthuk.

“Ora samar yen dibu­juk?”

“Mboten.”

“Dupeh gampang go­leke? Piye carane meruhi yen sepedhah motor wis payu?”

“Kula rantos wonten nggen masrahaken. Yen ngantos seminggu mboten ngetingal, kula tilar.”

“Ana sing wani mang­kono.”

“Wonten. Tapi mboten kula urusi malih.”

“Isih kelingan wonge?”

“Menawi pepanggih­an”. 

Kagawang ing pandu­lune  Pranawa, rong dina saungkure Ajun Komisaris Pulisi Basrowi, Ajun Komi­saris Polisi Sudarwati teka……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…