Kidung Langit Kutha Ngawi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 503 kali

SUZUKI Ertiga GL abu-abu metalik mandheg ing drop zone ngarep gapura Terminal Keberangkatan Domes-tik Bandara Internasional Soe-karno-Hatta, Ta­ngerang. Om Tulus, sopir kulawar­ga, ndhisiki mudhun banjur nge­tokne koper loro gedhe-gedhe saka bagasi. Aku sing lungguh jok tengah melu mudhun karo ngecek gawan liyane. Anggone ngudhunake ga­wan kudu rerikatan merga ing mburi mobil-mobil sing uga bakal ngedrop penumpang wis antri.

Dina iku aku ndherek bapak lan ibu mudhik, tilik Mbah Putri mesisan mahargya lebaran neng Ngawi. Ka­jaba iku bapak uga bakal ngrawuhi halal bihalal neng Rumah Makan No­tosuman bareng lan kanca-kan­cane jaman SMA. Najan saiki wis padha mencar adoh-adoh, nanging sesambungane bapak karo kanca-kancane SMA isih raket liwat medhia sosial.

“Kowe ngerti ora, Rum, bapakmu se­mangat banget reunian iku jan-jane rak pengin ndang ketemu karo mantan-man­tane biyen! Wis japri-japrian, janjian ke­temu neng WA,” grenenge ibu uring-uringan, rong ndina sadurunge budhal menyang Ngawi.

Aku kepeksa mesem karo nyoba nen­tremne penggalihe ibu sing ketara goreh. “Halah, kersanipun, Bu.Sampun sami sepuh, mosok badhe pripun-pripun....”

“Sampun sami sepuh, ning isih ayu-ayu lho Rum mantan-mantane bapakmu iku. Sing jenege Detty Arimbi iku mem­per Dessi Ratnasari. Sing jenenge Arni persis Lyrra Virna. Apa maneh sing je­nenge Winddy, wih, kuning mrusuh, jang­gute nyathis, gek pipine dhekik tur mri­pate blalak-blalak. Ya si Winddy kuwi sing disayang bapakmu nganti tekan saiki.”

“He he he. Ibumu wis ketularan dhok­trin aliran radhikal, Rum. Senengane obong-obong, nyoba mecah nyawijine bangsa. Takkandhani ya, nek bapak ndhi­sik wis milih ibumu iku tegese  ibumu ngluwihi wanita-wanita sing disebutake kuwi,” ngendikane bapak kalem, njalari ibu mak-klakep kelangan ukara.

“Sajrone taktinggal omahe openana lho, Lus! Aja lali wit serut, ringin Korea, lan aglonema sing cedhak bougenville ngarepan kae saben sore siramana. Nek arep dolan mlaku-mlaku Ertiga-ne iki ga­wanen ora apa-apa. Mobile sing ireng dikumbah, rong ndina pisan dipanasi,” pesene bapak  karo ngulungi sangu ma­rang Om Tulus.

“O iya Om Tulus, nek pengin apa-apa njupuk dhewe neng kulkas apa neng me­ja mangan, utawa ngomong wae karo bibi,” Ibu nambahi.

“Nggih, Pak. Nggih, Bu,” ujare Om Tulus banjur mlebu mobil lan nggleser lunga ninggalake drop zone.

Sadurunge mlebu bandhara, bapak kober mirsani kahanan sakiwa tengene Terminal 3 Ultimate minangka karya mo­numentale bangsa Indonesia. Modheren lan canggih, ora kalah karo bandhara-ban­dhara kasusra ing manca. Ing kadoh­an katon maneka warna kendharaan lan sepur bandhara slira-sliri liwat sela-se­lane gedhong lan wit-witan sing rineng­ga endah.

Mlebu ruwang papriksan, barang-ba­rang kaya dene……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye