Bedhah Pajang (11)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 134 kali

Ki Juru Martani mendel lan ora ngendika maneh. Satemene Ki Juru Martani kuwatir. Sebab yen nganti ana utusan saka Pajang teka ing Mata-ram, lan weruh ana pager bata ngadeg ngubengi kutha, mesthi banjur duwe panyakrabawa yen Senapati yasa beteng. Tegese, Ma-taram kepengin ngadeg dadi negara lan ora gelem angratu marang Ka-sultanan Pajang. Yen Sultan Adiwi-jaya nganti ndangu prakara kuwi, Ki Juru Martani bakal ewuh aya ing pambudi. Sebab dheweke kang dipasrahi momong Senapati.

Nuju sawijining dina Sultan Adiwijaya lenggah siniwaka diadhep para nayaka bupati. Sawuse midhangetake palapurane para bupati mungguh kahanane praja, Adiwijaya ndangu bab pawartane Mataram.

“Kakang Patih Mancanegara, ingsun kepengin mireng mungguh kepriye kabare putraningsun Senapati? Sebab wis ana setaun kalungguhan iki anggone mranata Mataram lan wis wancine dheweke marak sowan.”

Kabeh kang seba padha meneng lan tumungkul. Sebab Patih Manca­nagara lan para bupati pancen ora ana sing krungu mungguh pawartane Mataram. Dene Kanjeng Sultan uga nuli kendel.

“Kakang Patih, ingsun darbe pangira yen Senapati uga wis krungu marang wirayate Kanjeng Sunan Giri. Kaya kang wis ndakngendikakake biyen menawa mbesuke ing Mataram bakal ana kang madeg ratu. Mula jeneng ora aneh yen saiki Senapati banjur nggege mangsa marang timbule wahyu kraton.

“Tadhah deduka dalem, Sinuwun. Sajatosipun kawula nate mireng pa-wartos manawi Kanjeng Senapati sampun ndhawuhi para kawula supa-dos nyithak banon kangge yasa pager ing sakubengipun kitha. Temtu bab punika ngandhut pikajeng manawi Kanjeng Senapati damel beteng,” dumadakan saweneh manggala matur marang Kanjeng Sultan.

“Manawi leres aturipun manggala menika, temtu putra dalem Senapati niyat mirong kampuh jingga, mbondhan tanpa ratu. Pramila saderengipun dados kraman, saenipun enggal katumpes kemawon sarana kagecak prang,” Patih Mancanagara matur.

Kanjeng Sultan ing semu kaget mireng ature Patih Mancanagara. “Manawa Mataram digecak Pajang, sepira banggane, Kakang? Penggalihingsun ora tega, jalaran senajan anak pupon, Senapati iku wis kaya putraku dhewe.”

Wusanane Kanjeng Sultan dhawuh marang abdi sekabate kang cinaket, yaiku Ngabehi Wuragil lan Ngabehi Wila. “Kakang Wuragil lan Kakang Wila, sira sakloron dakutus lumarap menyang Mataram dina iki uga. Temonana putraningsun Senapati, genahna apa sababe dene nganti ri kalenggahan iki durung seba mrene.”

“Ngestokaken dhawuh, Kanjeng Sultan,” bupati sakeloron sendika mundhi dhawuh.

Ngabehi Wuragil lan Ngabehi Wila gegancangan tumuju………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia