Bedhah Pajang (11)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 230 kali

Ki Juru Martani mendel lan ora ngendika maneh. Satemene Ki Juru Martani kuwatir. Sebab yen nganti ana utusan saka Pajang teka ing Mata-ram, lan weruh ana pager bata ngadeg ngubengi kutha, mesthi banjur duwe panyakrabawa yen Senapati yasa beteng. Tegese, Ma-taram kepengin ngadeg dadi negara lan ora gelem angratu marang Ka-sultanan Pajang. Yen Sultan Adiwi-jaya nganti ndangu prakara kuwi, Ki Juru Martani bakal ewuh aya ing pambudi. Sebab dheweke kang dipasrahi momong Senapati.

Nuju sawijining dina Sultan Adiwijaya lenggah siniwaka diadhep para nayaka bupati. Sawuse midhangetake palapurane para bupati mungguh kahanane praja, Adiwijaya ndangu bab pawartane Mataram.

“Kakang Patih Mancanegara, ingsun kepengin mireng mungguh kepriye kabare putraningsun Senapati? Sebab wis ana setaun kalungguhan iki anggone mranata Mataram lan wis wancine dheweke marak sowan.”

Kabeh kang seba padha meneng lan tumungkul. Sebab Patih Manca­nagara lan para bupati pancen ora ana sing krungu mungguh pawartane Mataram. Dene Kanjeng Sultan uga nuli kendel.

“Kakang Patih, ingsun darbe pangira yen Senapati uga wis krungu marang wirayate Kanjeng Sunan Giri. Kaya kang wis ndakngendikakake biyen menawa mbesuke ing Mataram bakal ana kang madeg ratu. Mula jeneng ora aneh yen saiki Senapati banjur nggege mangsa marang timbule wahyu kraton.

“Tadhah deduka dalem, Sinuwun. Sajatosipun kawula nate mireng pa-wartos manawi Kanjeng Senapati sampun ndhawuhi para kawula supa-dos nyithak banon kangge yasa pager ing sakubengipun kitha. Temtu bab punika ngandhut pikajeng manawi Kanjeng Senapati damel beteng,” dumadakan saweneh manggala matur marang Kanjeng Sultan.

“Manawi leres aturipun manggala menika, temtu putra dalem Senapati niyat mirong kampuh jingga, mbondhan tanpa ratu. Pramila saderengipun dados kraman, saenipun enggal katumpes kemawon sarana kagecak prang,” Patih Mancanagara matur.

Kanjeng Sultan ing semu kaget mireng ature Patih Mancanagara. “Manawa Mataram digecak Pajang, sepira banggane, Kakang? Penggalihingsun ora tega, jalaran senajan anak pupon, Senapati iku wis kaya putraku dhewe.”

Wusanane Kanjeng Sultan dhawuh marang abdi sekabate kang cinaket, yaiku Ngabehi Wuragil lan Ngabehi Wila. “Kakang Wuragil lan Kakang Wila, sira sakloron dakutus lumarap menyang Mataram dina iki uga. Temonana putraningsun Senapati, genahna apa sababe dene nganti ri kalenggahan iki durung seba mrene.”

“Ngestokaken dhawuh, Kanjeng Sultan,” bupati sakeloron sendika mundhi dhawuh.

Ngabehi Wuragil lan Ngabehi Wila gegancangan tumuju………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…