Sejarah Kulawarga
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 41 kali

Jaman prasejarah iku jaman sadurunge ana tulisan. Kabeh kedadeyan penting jaman iku ora dikawruhi dening generasi sabanjure. Nah, nalika ditemokake prasasti lan bahan tulisan liyane, jaman prasejarah ditinggalake lan ngancik jaman sejarah, yaiku jaman wis ana tulisan. Sejarah satemene ora mung nyritakake wong sing misuwur, nanging uga wong lumrah. Sebab, tembung sejarah sing asale saka basa Arab sajarotun iku tegese ‘wit’ (pohon). Wit gedhe iku duwe pang lan saben pang duwe pang maneh cilik-cilik (ranting). Iku nggambarake sawijining pawongan sing duwe anak, lan anake duwe anak maneh. Persis kaya wit sing duwe pang lan ranting.

Kaya pawongan liyane, wongtuwaku utawa leluhuhurku ya duwe sejarah. Nanging, sejarah iku lagi ana yen ditulis. Mula, supaya ora bali menyang jaman prasejarah, durung suwe iki aku lan sedulur liyane nyoba nulis sejarahe leluhurku. Bahan kantrangan sedulur saka maneka panggonan diklumpukake lewat grup WA, banjur diolah dadi buku sing kandele 134 kaca.

Krenteg gawe buku sejarah kulawarga iku mencungul sawise grup WA kulawarga lumaku watara sesasi. Nalika 30 anggota grup WA iku sesambungan, akeh tinemu sedulur sing ora kenal. “Iku sapa ya, putrane sapa, saiki manggon ing ngendi?” mengkono pitakonan sing kerep mencungul. Yen sedulur kaprenah tunggal simbah, akeh sing padha kenal amarga nalika isih cilik dijak wongtuwane dolan nyang daleme simbah lan padha ketemu. Nanging, bareng wis kaprenah buyut, apa maneh canggah, wis mesthi padha ora kenal. Anake ponakan wae wis ora kenal. Mangka, anak turune leluhur iku terus tambah lan mapane sumebar ana ing kutha utawa daerah liya, kapara ana sing mapan sanjabane Pulo Jawa, lan malah ana uga ing njaba negara.

Karana alasan ing dhuwur iku, buku sejarah kulawarga banjur ditulis. Isine, riwayat cen-dhak leluhur (putrane sapa, saka ngendi, penggaweane, karemane, lan liya-liyane), terus putra putrine, lan keturunane putra-putrine. Kabeh mau dikantheni katrangan saperlune lan foto-foto. Ing perangan mburi ditambahi “Cuwilan Kenangan” sing ditulis dening sadengah sedulur sing duwe pengalaman mirunggan jaman biyen. Pranyata, anak putune suwargi wongtuwaku wis dadi 45 kulawarga. Mula buku sing diwenehi judul “Anak Putu Mbah Carik” iku dicetak 50 (sabagian kanggo cadangan) lan diragadi bareng. Wujude buku nganggo kulit kandel, kertas HVS 80 gram, lan cetak warna. Buku iku katon apik, dadi barang kang pengaji kanggone keluarga. Anak putu keturunane wongtuwaku dadi ngerti asal-usule, prenah-prenahe karo sedulur liya, sesambungane, lan alamat dununge, sarta nomer tilpun sing bisa dihubungi. Buku “pusaka” keluarga iku bisa nggampangake sesambungan batin antarane kulawarga sanajan ora tau ketemu amarga adoh papan dununge. 

Para kadang sing kepengin niru, sumangga. Sebab, ya iku mau, sejarah kulawarga iku lagi ana yen ditulis.

Asul Wiyanto, Malasan, Kec. Durenan, Trenggalek

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia