Sejarah Kulawarga
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 58 kali

Jaman prasejarah iku jaman sadurunge ana tulisan. Kabeh kedadeyan penting jaman iku ora dikawruhi dening generasi sabanjure. Nah, nalika ditemokake prasasti lan bahan tulisan liyane, jaman prasejarah ditinggalake lan ngancik jaman sejarah, yaiku jaman wis ana tulisan. Sejarah satemene ora mung nyritakake wong sing misuwur, nanging uga wong lumrah. Sebab, tembung sejarah sing asale saka basa Arab sajarotun iku tegese ‘wit’ (pohon). Wit gedhe iku duwe pang lan saben pang duwe pang maneh cilik-cilik (ranting). Iku nggambarake sawijining pawongan sing duwe anak, lan anake duwe anak maneh. Persis kaya wit sing duwe pang lan ranting.

Kaya pawongan liyane, wongtuwaku utawa leluhuhurku ya duwe sejarah. Nanging, sejarah iku lagi ana yen ditulis. Mula, supaya ora bali menyang jaman prasejarah, durung suwe iki aku lan sedulur liyane nyoba nulis sejarahe leluhurku. Bahan kantrangan sedulur saka maneka panggonan diklumpukake lewat grup WA, banjur diolah dadi buku sing kandele 134 kaca.

Krenteg gawe buku sejarah kulawarga iku mencungul sawise grup WA kulawarga lumaku watara sesasi. Nalika 30 anggota grup WA iku sesambungan, akeh tinemu sedulur sing ora kenal. “Iku sapa ya, putrane sapa, saiki manggon ing ngendi?” mengkono pitakonan sing kerep mencungul. Yen sedulur kaprenah tunggal simbah, akeh sing padha kenal amarga nalika isih cilik dijak wongtuwane dolan nyang daleme simbah lan padha ketemu. Nanging, bareng wis kaprenah buyut, apa maneh canggah, wis mesthi padha ora kenal. Anake ponakan wae wis ora kenal. Mangka, anak turune leluhur iku terus tambah lan mapane sumebar ana ing kutha utawa daerah liya, kapara ana sing mapan sanjabane Pulo Jawa, lan malah ana uga ing njaba negara.

Karana alasan ing dhuwur iku, buku sejarah kulawarga banjur ditulis. Isine, riwayat cen-dhak leluhur (putrane sapa, saka ngendi, penggaweane, karemane, lan liya-liyane), terus putra putrine, lan keturunane putra-putrine. Kabeh mau dikantheni katrangan saperlune lan foto-foto. Ing perangan mburi ditambahi “Cuwilan Kenangan” sing ditulis dening sadengah sedulur sing duwe pengalaman mirunggan jaman biyen. Pranyata, anak putune suwargi wongtuwaku wis dadi 45 kulawarga. Mula buku sing diwenehi judul “Anak Putu Mbah Carik” iku dicetak 50 (sabagian kanggo cadangan) lan diragadi bareng. Wujude buku nganggo kulit kandel, kertas HVS 80 gram, lan cetak warna. Buku iku katon apik, dadi barang kang pengaji kanggone keluarga. Anak putu keturunane wongtuwaku dadi ngerti asal-usule, prenah-prenahe karo sedulur liya, sesambungane, lan alamat dununge, sarta nomer tilpun sing bisa dihubungi. Buku “pusaka” keluarga iku bisa nggampangake sesambungan batin antarane kulawarga sanajan ora tau ketemu amarga adoh papan dununge. 

Para kadang sing kepengin niru, sumangga. Sebab, ya iku mau, sejarah kulawarga iku lagi ana yen ditulis.

Asul Wiyanto, Malasan, Kec. Durenan, Trenggalek

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.