15 - 21 Juli 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 20 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Swasana isih panas lan akeh perkara sing njalari kaku ati. Emosine dikendhaleni, luwih becik konsentrasi lan makarya kanthi profesional. Yen ana masalah pribadi aja digawa menyang papan makarya. As-mara: tuwuhake swasana romantis lan nyenengake, endhanana pasulayan.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Yen antuk kritik aja gampang emosi. Semono uga yen antuk pangalembana aja banjur lena. Ya mung iku kuncine bisa ka­sembadan gegayuhane. Isih ana sing srei, wis ora susah direwes. Asmara: marang pasangan kudu tinarbuka.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Sepiroa abot perkarane, prayogane dirampungi dhewe. Njaluk tetimbangan marang liyan malah tundhone njalari ribet dhewe. Isih akeh reridhu, diadhepi kanthi pikiran wening. Minggu iki ana rejeki, mula butuhe bisa dicukupi. Asmara: endhanana pikiran lan rasa cubriya.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Minggu iki obyekan mbanyu mili mula rada kuwalahan. Ananging kanthi greget sing gedhe, disengkuyung badan sing bregas, bakale bisa digarap lan asile maremake. Asmara: tinarbuka wae marang kulawarga amrih sesambungane bisa luwih kepenak.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Ana kalodhangan kanggo dadi luwih becik. Ananging kudu pinter olehe ngupayakake lan telaten ngemonah. Dipikir sing temen dhisik sadurunge nggawe putusan. Pocapane dijaga amrih ora nglarani liyan. Asmara: tetembungane sing apik yen kepengin sesambungane becik.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Perkara sing wis kepungkur aja dipikir maneh. Saiki wayahe jumangkah maju kanthi optimistis. Rejekine mundhak, nanging ngati-ati. Awak wis luwih kepenak, nanging isih perlu kontrol me­nyang dhokter. Marang kulawarga ora susah njejaluk sing neka-neka.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Ora perlu nuruti gengsi, kang bakale njalari ruwet dhewe. Coba diselarasake karo kahanan, lan ngutamakake logika. Rejeki isih lancar, nanging aja spekulasi. Kasarasan dijaga, aja nindakake ke­giyatan kang keladuk. Ngadhepi masalah ing kulawarga kudu sabar.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Aja nyepelekake sumbang pikirane uwong liya. Kudu bisa aweh tanggapan sing wicaksana. Emosine dikendhaleni lan aja gampang kagol. Rejeki lancar, nanging kudu dikemonah. Asmara: pakulinane diowahi, pocapane sing alus lan tetembungane sing apik.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Lagi ketaman perkara abot. Sing maune katon gancar malih rendhet. Nanging kudu optimistis bisa diudhari. Blanjane direm, apamaneh nalika asile wiwit suda. Kahanan kang dumadi disyukuri,. Mung njalari lara ati lan nuwuhake penyakit. Marang pacangan kudu blaka.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Wayahe nggawe trobosan lan nggatekake tren ing pasar. Pancen ora gampang, nanging yen ditindakake tenanan bakale kasil. Sing tliti anggone ngetung mlebu metune dhuwit. Sing dhisiplin anggone makarya, memangan, lan olah raga. Sareh lan lerem dhisik ngadhepi kulawarga.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Tansah ana wae bab sing isih njalari rangu-rangu. Ilangana, mantepna ati lan piker amrih kalodhangan iki ora ucul lan sirna. Aja gengsi, tinimbang malah kaku ati. Yen bola-bali kudu cucul dhuwit, ing tembe bisa pailit. Asmara: tetembungane sing alus amrih ora njalari congkrah.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Yen ana urusan wigati, enggal ditindakake. Amarga lintang kabeg­jan sumunar. Perlu uga nggatekake owah-owahan kang dumadi ing sakupeng panjenengan. Rejeki lancar, mula ati bungah. Olah raga sing ajeg kanggo njaga kasarasan. Sabar ngadhepi kulawarga.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye