Respati Lair (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 148 kali

Sang Nata Purwacarita ingkang kondur angedhaton denayab para biyada cethi manggung ketanggung jaka palara-lara kang endah warnane, adi busanane, rompyoh-

rompyoh sesinome, sami ngampil upacara kepraboning pasewakan.

Banyak dhalang sawunggaling, hardawalika katemas dwipangga kang

sarwa retna.

Sang nata ngagem jamang endrakala sungsun tiga, cecanthang endrakala

garudha mungkur, dawala tali praba, karawistha endrabajra. Calumpring bu­jangkara, sumping tambara, sang-sangan tri ujung, tebah jaja sulardi, praba kanthi bajra. Kawaca gandhawari, padala gandhawara sengkang bama, binggel walisaya, gelang bauwarna ka­roncong kara weling, supe tajug sakem­baran.

Akampuh limar ketangi, clana cindhe puspita, ukup rendra, wangkingan wa­rang­ka ladrang, kandelan kemaloreksa, ukiran tunggak semi sinotya, ganja tinatah tinatu rengga. Canela tinaretes ing kumala mubyar, sinongsongan kertas jenar pinarada byur. Tindakira Sri naren­dra lengkeh-lengkeh pindha sardula kalupan, lembehan merak kasimpir, riyak gajah angoling. Satindak mangu sape­cak kendel, amirsani upa rengganing gapura kinarya namur sotaning driya.

Agengnya gapura sasat sapuncaking wukir Mahameru. Inggile ngungkuli pu­cang lan tirisan. Puncaking gapura sinu­ngan maniking warih, agengnya sepuh jenggi, rebut sorot lan sunaring pretang­gapati, pindha surya kembar ing dha­ratan. Siraping gapura prunggu sari, adeg-adeg wesi balitung, talundhangan akik bang jejobinan. Pipi-pipining gapura sinungan gupala-gupali. Gupala reca lanang, gupali reca wadon, pindha raseksa raseksi.

Ingkang kinarya rikma gimbal saking prunggu sinepuhan, mripat kumala mi­rah bang, kulit tembaga cinawi, tinrapan wulu pamor, mandhi gada ageng ngajrih-ajrihi. Talinganing gupala sinung bre­mara, yen pinuju menga lan mineping kori gumeret wiwara binarung mbre­ngenging kombang. Swarane kadi yaksa anggereng, sanyata pepethetan ing taman purendra samya jinembangan mas ingukir, apager pinacak suji, awig ing pakirtyanira, sasela-selaning pepe­thetan kinarya margi sajuru-juru.

Sinawuran wedhi malela, sinebaran sesotya mirah jumerut, mutyara nila wi­duri. Yen sinampar parekan cethi naren­dra pating galebyar lir lintang alihan. Da­tan mantra-mantra taman ing ngar­ca­pada, awit sairip Tinjomaya. Cinekak gupitanira, sang naranata sigra manjing ing gupit mandragini, pinapag garwa prameswari Dewi Srihatni. Sasampunira paring pangandika, daya-daya sami kembul bojana andrawina.

Prabu Kandhihawan sesarengan keng rama Resi Andha kang minangka pa­ramparaning negari gya angrahabi dha­haran kang wus cumawis. Sawusnya tuwuk anggonira andrawina nulya ming­gah sanggar palanggatan, muja semedi kanthi ngobar dupa, mboten ageng mbo­ten alit udakawis saendhasing gajah. Katampi anggonira semedi, katitik ko­baring dupa kumelun, kukusing sumun­dhul ing ngawiyat. Sigeg.

 Kang ana ing paseban njawi, Patih Mandasrawa mundhi dhawuhing…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…