Pedhot neng Sunggingan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 380 kali

Samubarang usaha ki yen dilambari prihatin, mesthi aweh kabecikan. Dikangeli, diriyalati, disesuwun ma­rang Gusti, njur dipasrahake sak wutuhe ma­rang kapa­reng-E, mesthi apik dadi­ne. Contone aku iki bakul sayur, mung sak bakul sayur ideran, rak sepele ta? Ewadene da­di­ne jan akeh wong kepengin. Tenan kuwi, aku ora omong kosong.

Kelingan jaman lagi re­kasa-re­kasane, wah jan nge­res lelakonku. Bangun dawa wis mruput nggenjot sepe­dha onthel, kulakan nyang Pa­sar Gabus sing adohe 15 kilometer saka omahku. Sa­ka pasar langsung ider da­ga­ngan mubeng desa-nga­desa. Adate nganti wanci dhuhur lagi entek, yen isih nyisa sore dak­iderake maneh ing jurusan liya.

Ya merga ngrasakake rekasane iku, aku bisa gemi lan setiti. Nye­lengi saka sithik, akire bisa tuku sepedha motor tu­wa ekrek-ekrek. Mesthi wae ora pati ke­penak tumpakane, terkadhang macet ana ndalan, ndadak utheg nyopoti busi, ngontrol setelan gase. Nadyan piye wae, iku wis luwih kepenak tinimbang mancali sepedha onthel. Kajaba iku, wek­tuku ya luwih omber, sabab lakune luwih cepet. Mangkatku kulakan ora bangun dawa, nanging bubar subuh lagi mang­kat. Ider­ku ya bisa luwih adoh, akibate lengga­nanku luwih akeh. Daganganku ya dadi luwih akeh lan mesthi wae bathenku ya luwih akeh. Iku kabeh karana sepedha mo­tor tuwa ekrek-ekrek iku. Kosokbaline ya karana sepedha motor tuwa ekrek-ekrek iku aku ngalami panandhang sing paling ngenes jroning uripku. Ngene critane:

Ing atase bocah enom tur ya rada ba­gus, lumarah yen aku ngesir bocah wadon. Wajar ta?  Lan ing kene bocah enom tur ya rada bagus, lumrah yen aku milih bocah wadon sing ayu. Wajar ta iki? Jenenge cocog karo rupane: Sekar­arum. Bocahe…wah, angel dakgambar­ake. Cekake  ngupaya prawan satus ora ganep loro, ngupayaa prawan sewu ora ganep sepuluh sing ayune madhani Se­kararum iku. Tenan kuwi, aku ora omong kosong.

Bathuke, alise, mripate, irunge, lam­bene, janggute, gulune, tangane, bang­kekane, wentise, tungkake, nganti tla­pak­an sikile, kabeh katon ayu. Pas lagi ngidak telek we tetep ayu kok, tenan ku­wi aku omong kosong.

Anuju ari sajuga, Dhik Sekararum sing ayune ora ilok iku dakgoncengake sepedha motor, arep nonton pasar ma­lem. Mesthi wae ya nganggo sepedha motor tuwa ekrek-ekrek iku, lha arep ngang­go apa wong duwene ya mung kuwi. Jan-jane mono ora cocog, ing atase Sekararum sing ayune wiwit unyeng-unyeng tekan tlapakan, kok di­goncengake sepedha motor ekrek-ekrek. Nanging duwene mung kuwi, arep piye maneh. Tekadku: sing penting lancar ora macet ing dalan.

Mula sadurunge mangkat aku ndre­mimil ndonga, “Dhuh Gusti, mugi se­pedha motor kula ekrek-ekrek boten ma­cet ing margi.” Kanyatane tekan tengah dalan sepedha motorku macet. Mogok. Dakbukak busine, dak tliti setelan gase. Setengahe aku utheg ndandani sepedha motor, Darmojo teka numpak sepedha motor gedhe. Teka-teka nari Sekar­arum.

“Selak udan, ayo mbonceng aku wae, Dhik.”

Batinku ndonga, “Muga-muga………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye