Buku Pinokio Gagrag Jawa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 35 kali

Buku Pinokio Gagrag Jawa

Crita bocah Pinokio sing irunge dawa, populer banget saindenge donya. Saben goroh, irunge modod dhewe. Jebul dhek taun 1930-an buku karyane C. Collodi mau wis nate dibesut dadi crita Jawa kang mranani kanthi irah-irahan “Lelakone si Kenthus”. Sing njarwakake Soeharda, basane cucut lan katon njawani banget, cocok kanggo wacan bocah.

Dibabar Bale Poestaka taun 1932, buku mau kandele 166 kaca (2 jilid digabung). Sing ngersakake fotokopine, bisa sesambungan karo aku: Gunarso TS, tlp: 0813-15787850. Lumayan kagem crita marang putra wayah.

Gunarso TS - Jakarta

 

 

Nanggapi LSW Bp Siswono

Keparenga kula nanggapi LSW PS No:10 Seratanipun Bp.Siswono ing Nganjuk.

Bilih wulan Pebr 1973 menika boten wonten dintenipun Senen Pon. Tgl.28 Pebr 73 menika dintenipun Rabu Pon. Manawi Bpk yakin ingkang leres dinten Senen Pon kelahiranipun keng putra, bokmanawi ingkang klentu panyeratipun tgl lahir. Ingkang wonten dinten Senen Pon ipun manawi wulan Maret 73 dhawah tgl 5 Maret 73. Dene manawi wulan saderengipun dhawah tgl.29 Januari 1973. Miturut pamanggih kula mbokmanawi wonten kaklintuan panyeratipun wonten Surat Kelahiran saking Kalurahan utawi Rumah Bersalin. Kedahipun kaserat tgl.28 Januari 1973 ingkang dhawah dinten Minggu Paing.

Biasanipun tiyang sepuh manawi Minggu Paing sonten sasampunipun jam. 18.00 sampun dipunlebetaken dinten candhakipun   dinten. Senen Pon

Makaten pamanggih kula.

Prayoginipun dipun cek rumiyin dhateng Kalurahan ngengingi tgl kelahiran-ipun. punapa sampun leres. Kula kinten bendhel arsipipun taksih wonten.

Nuwun. 

 Suyato Kr.anyar.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia