Buku Pinokio Gagrag Jawa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 20 kali

Buku Pinokio Gagrag Jawa

Crita bocah Pinokio sing irunge dawa, populer banget saindenge donya. Saben goroh, irunge modod dhewe. Jebul dhek taun 1930-an buku karyane C. Collodi mau wis nate dibesut dadi crita Jawa kang mranani kanthi irah-irahan “Lelakone si Kenthus”. Sing njarwakake Soeharda, basane cucut lan katon njawani banget, cocok kanggo wacan bocah.

Dibabar Bale Poestaka taun 1932, buku mau kandele 166 kaca (2 jilid digabung). Sing ngersakake fotokopine, bisa sesambungan karo aku: Gunarso TS, tlp: 0813-15787850. Lumayan kagem crita marang putra wayah.

Gunarso TS - Jakarta

 

 

Nanggapi LSW Bp Siswono

Keparenga kula nanggapi LSW PS No:10 Seratanipun Bp.Siswono ing Nganjuk.

Bilih wulan Pebr 1973 menika boten wonten dintenipun Senen Pon. Tgl.28 Pebr 73 menika dintenipun Rabu Pon. Manawi Bpk yakin ingkang leres dinten Senen Pon kelahiranipun keng putra, bokmanawi ingkang klentu panyeratipun tgl lahir. Ingkang wonten dinten Senen Pon ipun manawi wulan Maret 73 dhawah tgl 5 Maret 73. Dene manawi wulan saderengipun dhawah tgl.29 Januari 1973. Miturut pamanggih kula mbokmanawi wonten kaklintuan panyeratipun wonten Surat Kelahiran saking Kalurahan utawi Rumah Bersalin. Kedahipun kaserat tgl.28 Januari 1973 ingkang dhawah dinten Minggu Paing.

Biasanipun tiyang sepuh manawi Minggu Paing sonten sasampunipun jam. 18.00 sampun dipunlebetaken dinten candhakipun   dinten. Senen Pon

Makaten pamanggih kula.

Prayoginipun dipun cek rumiyin dhateng Kalurahan ngengingi tgl kelahiran-ipun. punapa sampun leres. Kula kinten bendhel arsipipun taksih wonten.

Nuwun. 

 Suyato Kr.anyar.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye