Buku Pinokio Gagrag Jawa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 61 kali

Buku Pinokio Gagrag Jawa

Crita bocah Pinokio sing irunge dawa, populer banget saindenge donya. Saben goroh, irunge modod dhewe. Jebul dhek taun 1930-an buku karyane C. Collodi mau wis nate dibesut dadi crita Jawa kang mranani kanthi irah-irahan “Lelakone si Kenthus”. Sing njarwakake Soeharda, basane cucut lan katon njawani banget, cocok kanggo wacan bocah.

Dibabar Bale Poestaka taun 1932, buku mau kandele 166 kaca (2 jilid digabung). Sing ngersakake fotokopine, bisa sesambungan karo aku: Gunarso TS, tlp: 0813-15787850. Lumayan kagem crita marang putra wayah.

Gunarso TS - Jakarta

 

 

Nanggapi LSW Bp Siswono

Keparenga kula nanggapi LSW PS No:10 Seratanipun Bp.Siswono ing Nganjuk.

Bilih wulan Pebr 1973 menika boten wonten dintenipun Senen Pon. Tgl.28 Pebr 73 menika dintenipun Rabu Pon. Manawi Bpk yakin ingkang leres dinten Senen Pon kelahiranipun keng putra, bokmanawi ingkang klentu panyeratipun tgl lahir. Ingkang wonten dinten Senen Pon ipun manawi wulan Maret 73 dhawah tgl 5 Maret 73. Dene manawi wulan saderengipun dhawah tgl.29 Januari 1973. Miturut pamanggih kula mbokmanawi wonten kaklintuan panyeratipun wonten Surat Kelahiran saking Kalurahan utawi Rumah Bersalin. Kedahipun kaserat tgl.28 Januari 1973 ingkang dhawah dinten Minggu Paing.

Biasanipun tiyang sepuh manawi Minggu Paing sonten sasampunipun jam. 18.00 sampun dipunlebetaken dinten candhakipun   dinten. Senen Pon

Makaten pamanggih kula.

Prayoginipun dipun cek rumiyin dhateng Kalurahan ngengingi tgl kelahiran-ipun. punapa sampun leres. Kula kinten bendhel arsipipun taksih wonten.

Nuwun. 

 Suyato Kr.anyar.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…