08 - 14 Juli 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 17 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Minggu iki kudu ngati-ati amarga ana kang meri. Mula sanadyan bener, luwih becik meneng dhisik. ana rejeki nomplok saka obyekan kang ora dinuga. Kasarasane badan dijaga, tenaga aja diforsir. Aja gampang cubriya, kang njalari tuwuh perkara.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Swasana isih nyenengake, mula yen duwe rancangan enggal dicepakake. Bab dhuwit ana perkara cilik, ora perlu kuwatir. Lelara lawas bisa kumat maneh, amarga kahanan badan lagi kurang bregas. Kulawarga tansaya harmonis, kudu dijaga kanthi tansah awatak sabar.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Wis makarya sengkud lan ulet, nanging asile isih kurang maremake. Aja cilik atine lan aja nglokro. Rejeki sing diarep-arep wis nang ngarep netra. Kasarasan badan apik, kudu terus dijaga. Contone aja kesuwen ngampet yen kebelet bebuwang. Kulawarga harmonis.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Sanadyan ana pepalang, aja rangu-rangu kanggo jumangkah maju. Bakal ana kang mbiyantu, mula aja nganti mrucut, rejeki lancar. Kasarasan mlorod amarga kahanan mangsa. Yen duwe salah, utamane marang kulawarga, aja isin ngakoni lan njaluk ngapura.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Yen wis nduwe rancangan, aja rangu-rangu anggone nindakake. Nanging aja nyepelekake samubarang sanadyan mung perkara cilik. Rejeki apik, nanging yen brah-breh bakale bubrah sakabehe. Aja kakehan melek wengi, amrih awak tansah bregas.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Akeh pepalang, nanging aja kuwatir lan aja nglokro. Amarga iku mono dalan amrih bisa kasil. Sing sregep ndedonga, amrih tentrem lan ati mantep. Ana rejeki, mula perkarane bisa diprantasi. Kasa­rasan mlorod, kudu nggatekake anggone memangan, aja kakehan jajan.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Saperangan masalah wis bisa diprantasi. Kudu waspada mbokme­nawa jumedhul maneh ing tembe mburi. Yen pancen rangu-rangu, becike disumenekake dhisik. Anggone ngecakake dhuwit sing tliti. Kasarasan dijaga kanthi ngaso. Kulawarga dijaga nanging ora perlu cubriya.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Akeh pangalembana, nanging aja banjur dadi lirwa. Tetep waspada lan ngati-ati, lan terus makarya amrih gegayuhane kasembadan. Butuhe pancen akeh, nanging rejekine lancar. Kasarasan badan apik, nanging emosine perlu dikendhaleni. Kulawarga tentrem harmonis.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Emosine dikendhaleni, sing wening pikire. Sumarah, amrih sakabehing urusan lumaku gancar. Aja gampang lara ati, lan aja menange dhewe. Yen ngendelake gengsi, dhuwit pira wae mesthi bablas. Kasarasan wiwit pulih, kudu dijaga kanthi memangan sing ngandhut gizi.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Isih ana kalodhangan apik kanggo mujudake rancangan. Aja rangu-rangu lan kuwatir marang pepalang. Rejeki lancar, nanging butuhe wis katon mundhak. Olah raga kanthi ajeg amrih saras lan bregas. Kulawarga dijak rembugan, aja mung ngendelake penemu pribadi.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Rancangan kang sakawit katon lancar, dumadakan dadi seret. Iku lumrah lan samesthine wis siyaga. Ati lan pikiran kudu lerem. Wayahe urip luwih ngirit, mula ora susah wedi yen dianggep cethil. Kerep krasa ngelu, yen perlu priksa dhokter. Uga olah raga sing ajeg.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Kahanan wis lerem, yen duwe rancangan bisa enggal ditindakake. Butuhe tansaya mundhak, nanging rejeki uga lancar. Yen kerep ora karem memangan, kasarasan bisa mlorod. Yen isih panggah, priksa menyang dhokter. Asmara: marang pasangan kudu tinarbuka.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan