Dislametake Lampor
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 47 kali

Wong tuwa   ngendi sing ora sumelang yen anake dolan nganti wengi durung mulih? Kaya dene Sutiman lan Tinem, bengi iku dheweke bola-bali ngungak njaba. Pikirane kemrungsung. Tontonan orkes ndangdhut ing lapangan kampung wis bubar, ewadene Pangat, anake ragil, durung katon bali. Nardi, kakange Pangat, ditakoni apa ketemu adhine, wang­sulane mung gedheg. Nardi lungane menyang papan tontonan pancen ora bareng karo Pangat. Nardi ndelok orkes bareng karo kanca sak barakan. Dene Pangat najan wis dipenging lunga dening Tinem, nanging nekad nglimpekake biyunge.

“Mbok anakmu kae disusul, Pakne,” aloke Tinem marang Sutiman. “Mosok bocah sepuluh taun melu-melu nonton ndhangdhut. Mangka penyanyine megal-megol  nganggo rok cekak.”

Tanpa wangsulan Sutiman banjur metu nyusul Pangat menyang papan tontonan. Ing kana Sutiman clilang-clileng, mlaku ngalor ngidul ing antarane penonton sing ngebaki lapangan. Anggone nggoleki anake ragil nganti tekan poncod-poncod lapangan. Saben ketemu bocah sing dikenal ditakoni, nanging ora ana sing tumon kumliwere Pangat ing lapangan kono.

Pikirane Sutiman dadi melang-melang. Gumuruhe penonton sing padha keplok, jogedan, lan penyanyine sing seksi megal-megol ing panggung ora dipaelu. “Menyang ngendi bocah iki,” Sutiman grundelan dhewe.

Nganti tontonan bubar, anake ragil durung ketemu. Tinem saya bingung, pikirane dadi kepencokan panduga werna-werna. “Pakne, aku kuwatir bocah iku digawa lampor.”

“Aja kesusu ndakwa, mengko ndhak keturutan tenan,” semaure Sutiman.

“Jajal takgolekane nang omahe pakdhene,” kandhane Tinem banjur metu seka omah.

Biasane Pangat dolan karo Ali, anake pakdhene sing sak pantaran. Omahe pakdhene ora adoh, ora nganti satus jangkah. Sutiman ora lega mung thenguk-thenguk, dheweke menyat bali menyang lapangan, mbokmenawa Pangat isih kluyuran ing kana. Pengalamane Sutiman nalika cilik, saben bubar tontonan dheweke karo kanca-kancane ora terus mulih, nanging isih padha dolanan, ora ketang oyak-oyakan.

Kadhang ana sing nyambi luru barang-barang tiba. Sutiman dhewe tau nemu dhuwit. Nalika kuwi Sutiman nduga sing kecer iku dhuwite bandar kluthuk jalaran kesusu-susu anggone ngukupi dhadhu lan dhuwit ngabotohan  sawise ngerti ana hansip sing kledhang-kledhang mara. Sutiman yakin yen iku mau dhuwite bandar  awit ing anarane dhuwit sing kececeran iku uga tinemu dhadhu saranane main kluthuk.

Nalika Sutiman tekan lapangan, ing kono pancen bener isih ana bocah dolanan, kejaba wong-wong sing lagi mberesi panggung tontonan. Sutiman nyedhalki salah sijine bocah, banjur takon, “Kowe weruh Pangat, Le?”

“Pangat wau rak pun wangsul kalih njenengan ta, Lik?”

Krungu wangsulane bocah iku bathuke Sutiman………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan