Ndak Iya Mudhik Lebaran Taun Iki Kaya Ana Nraka?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 7 kali

Eling-eling Lebaran 1439 H manjing taun politik, ngarepake Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Dening parpol oposisi “ritual” taunan iku meksa dipolitisasi, dienggo jalaran ngantemi pemerintah. Politisi Gerindra Habiburrahman kandha, mudhik Lebaran saiki kaya nraka. Mangka para pemudhik nyekseni, umyege “pulkam” pisan iki luwih lancar tinimbang taun-taun kepungkur. Sapa sing lambene nggambleh?

 

ANA sing kandha yen tembung oposisi kuwi jarwa-dhosoke: Oo...., posisi? Tegese golek kalungguhan. Mergane wong politik mono, kanggo nggayuh kalungguhan utawa jabatan tinamtu mentala menghalalkan segala cara. Sing ora pantes dianggep luwes, sing ora patut dianggep runtut. Te­mahane dadi salah kaprah, merga target utawa gegayuhan wekasan kaum oposisi: pokoke aku menang utawa entuk posisi!

Mudhik Lebaran tumrape bebrayan Indonesia wis mujudake “ritual” taunan, sing keket sambung rapete karo pahar­gyan Idul Fitri, 1 Syawal taun Islam (hijriyah). Sing padha mangayubagya ora ngemungake para penggilut agama Islam wae, dalasan umat non muslim uga akeh sing katut ing umyege Dina Kemenangan mau. Padha melu pulang kampung (pulkam), akeh sing bukak lawang nampa tamu.

 

Habiburrahman nguman-uman

Ning tumrape kaum politisi sing opo­sisi, mudhik Lebaran uga bisa dienggo ajang utawa piranti nggepuki pemerin­tah. Tuladhane politisi kang uga penga­cara Gerindra Habiburrah­man, dheweka kandha ing medsos yen mudhik H-2 Lebaran rasane kaya nang nraka! Mobile antri munggah kapal ing Pelabuhan Merak wiwit jam 04.30 (subuh), jam 12.30 awan (bakda luhur) nembe entuk giliran.

Manut hadits Nabi (riwayat Bukhori) panase geni nraka kuwi tikel 70-e geni ing ndonya, dadi ngungkuli mawa bathok utawa genine tukang las. Nanging kok bisa-bisane politisi Gerindra sing preje­ngane kaya pelawak Kasino – Warkop DKI kuwi kandha mudhik kaya nraka? Apa rikala antri nunggu giliran mobile mung­gah kapal AC-ne ora diuripake, saengga panase dadi ngudubilah setan? Apa Habiburrahman nganti ginjal-ginjal kaya menyak tegesan?

Wekasane kewiyak, dheweke bisa kandha mengkono mung wewaton lapo­rane sopir pribadine. Habiburrahman dhewe menyang Lampung numpak pe­sawat, kekiter kekalang mega pindha risang Gatutkaca. Oalah...., tibake mung jarene sopir. Mangka sing jeneng sopir mono kerep-kerepe saben ngaso mam­pir. Dadi bisa wae si sopir slewengan mampir mrana-mrene, ning kandha karo juragan kebetheng macet ing Pelabuhan Merak.

Kadhung percaya karo guneme Kang Supri (supir pribadi), “nraka”-ne mudhik ing Pelabuhan Merak mau banjur dipo­litisasi, dienggo dhadhakan nguman-uman pemerintah. Jarene Habiburrah­man, akehe kemacetan ing ngendi-endi, njalari kapitayane masarakat marang Jokowi-JK dadi suda. Ujare, “Aku ngritik ngene iki merga tresnaku marang Jokowi, kareben kritikanku mau dienggo bahan ndandani kahanan.”

Kaya wong nonton kethoprak, Fadli Zon sakabate Habiburrahman ing Ge­rindra uga melu nggiyaki, kesetrom melu lam­bene nggambleh. Manut politisi anta­gonis saka Senayan kuwi, mudhik Le­baran taun iki dadi bukti yen Jokowi gagal petungane kanggo ngawekani kema­cetan. Tiwas muspra tanpa paedah pamarentah mbangun dalan tol ing ngendi-endi, wong nyatane tol Cipali H-2 Lebaran macet nganti 30-40 Km.

Wekasan kabeh guneme anggota DPR saka Gerindra sing ngayawara mau mremen-mremen dadi urusan hukum. Soale banjur ana warganet aran Danick Hanoko lan Peri Supriadi sing nglaporake Habiburrahman menyang Polda Metro Jaya lan Polda Banten. Sakarone ngang­gep Habiburrahman sengaja nyebar kebohongan publik. Ning karang jenenge wae pengacara, mesthi wae Habiburrah­man balik genti lapor polisi amarga nglarangi wong ngudhal panemu.

 

Mudhik lancar jaya

“Mudhik nraka” gagrak Habiburrah­manan ora wurung banjur ditlesihake Menhub Budikarya Sumadi menyang sing kawogan. Nanging Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten, Johnny Siagian, sarta Dirut PT ASDP (Angkutan Sungai dan Penyebera­ngan) Indonesia Ira Puspa Dewi; mratelakake yen ing dina H-2 Lebaran mau ora ana antren mobil munggah kapal. Dhestun antren dumadi ing H-3 merga sistim bukak-tutup ing Cikuasa Atas. Disemak liwat CCTV (rekaman tv monitor) uga ora ana bukti sing mikuwati omongane Habiburrahman.

Yen disemak saka pekabaran koran lan internet, ombyake wong mudhik saka Jakarta arah Jateng-Jatim-DIY racake padha lancar jaya. Upamane wae Yuni Hantari saka Karawang, taun wingi mulih Semarang nganggo mobil pribadi nganti 24 jam. Ning dhek Senen 6 Juni, saka Karawang jam 07.00 lewat tol Cipali, jam 11.30 wis: prapteng wisma si pucung mangan lompia.

Andi saka Pamulang (Tangerang) mengkono uga. Arep mudhik menyang Bandung kanyatan mung mbutuhake wektu lakon rong jam. Dina Minggu (10/6) Andi budhal saka Pamulang sadu­runge adzan magrib. Tekan Cikampek, Andi nggelak mobile 80-100 km/jam. Ora krasa ngerti-ngerti wis tekan exit pintu Tol Pasteur jam 20.45 WIB. Ora suwe maneh wis omahe kawasan Dago, Bandung.

Firman saka Bogor uga darbe pe­ngalaman sing padha. Kanggo mudhik me­nyang kampung bojone ing Ma­jalengka (Jabar), budhal saka ngomah Minggu (10/6) jam 12.30. Sadawaning dalan Firman kalis meh tanpa ketemu macet. Dheweke ngaku nyelakake mam­pir ing rest area KM 39. Jarene Firman, kahanane rest area rame lancar ora dikebaki pemudhik. Firman lan keluarga metu tol Kertajati jam 16.00 WIB lan tekan alun-alun Majalengka ngarepake magrib.

Penganten anyar Adi-Naning saka Cipayung Jakarta Timur semono uga. Lelorone tanpa ngalami pepalang rikala mudhik menyang Yogyakarta. Budhal jam 10.30 dina Selasa esuk 12 Juni, jam 18.30 wis bisa buka ing Batang. Sa­banjure liwat jalan non tol lan banjur mlebu maneh tol Semarang-Solo, metu ing Salatiga, jam 24.00 wis tekan Nga­yogya. Iki jan krasa luwih cepet tinim­bang Lebaran-Lebaran taun sadurunge.

Saka kutha Surabaya mengulon menyang tlatah Jateng lan mengetan menyang Banyuwangi uga ora ana ke­macetan nemen. Gubernur Jatim Pakde Karwo ngendikakake, ombyake wong mudhik katon lancar. Yen ana dhedheling tetumpakan (kemacetan) mung sethithik-sethithik, enggal bisa dadi lancar maneh.

 

Ngugung pemudhik

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid uga ngalembana marang lekase peme­rintah, dene arus mudhik lan balik saku­penge Lebaran krasa luwih lancar tinim­bang taun-taun sadurunge. Wapres Jusuf Kalla uga darbe pemanggih sing padha. Ketitik gunggunge kacilakan lalulintas (KLL) kanthi korban tiwas taun iki akeh banget sudane. Yen taun 2017 nganti 67, saiki “mung” 37. Gunggunge KLL yen taun wingi nganti 155 saiki mudhun kari 122.

Menhub Budikarya Sumadi uga ngakoni, ombyake pemudhik nganti arus balik luwih becik tinimbang taun-taun sadurunge. Lakon saka kutha siji menyang sijine dadi luwih cepet. Krana iku Pak Mentri banget maturnuwune marang Kementrian liyane bangsane PUPR, Kesehatan sarta Jasa Marga. Awit berkahe tembayatan sing becik antarane para lembaga negara mau ombyake wong mudhik taun iki dadi luwih becik.

Mula bener LSW-ne (PS no. 26) kadang Irawan saka Palembang, taun iki pemerintah jan ngugung malah kepara ngaya kanggo gawe mukti lan “swarga”-ne para pemudhik. Sing kobol-kobol mesthi wae Kementrian PUPR. Mentri Basuki Hadimulyono prasasat kaya kinjeng cewok. Proyek dalan tol sing jan-jane durung siap, digelak kaya Raden Bandung Bandawasa, kudu kena diliwati para pemudik sadurunge Lebaran teka.

Dalan tol fungsional Pemalang-Batang upamane, jan-jane durung paja-paja rampung, amarga lemahe durung rata temenan. Ning mundhi dhawuhe Presiden Jokowi, senajan isih pating brenjul munggah mudhun, meksa diaspal cecekan. Rikala diliwati kendaraan para pemudhik krasa pating gludhug. Kedah-kedahake ngugung pemudhik, ya gak papa! Mengko bakda Lebaran dalan darurat mau diurug lemah maneh, diwratakake.

Krenahe pemerintah nambahi “cuti bersama” dadi 10 dina tumrape pegawe swasta lan PNS uga mujarab ngawekani kahanan. Para pemudhik bisa ngatur wektune luwih omber, ora ngebyuk ing dina H-1 utawa H-2, mengkono uga rikala mbalike. Sok ngonoa kanggone kalangan oposisi, ana wae masalah sing dienggo nggepuki pemerintah. Riyaya gak nggoreng kopi, ngadhep meja gak ana jajane. Sulaya aja waton muni, menjap-menjep ora ana nyatane. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan