01 - 07 Juli 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 19 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Ana pawarta apik bab obyekan kang sadurunge rinasa mokal. Enggal ditandangi kanthi mantep. Komunikasi marang ndhuwuran dijaga. Gregete kanggo makarya uga diundhakake,. Begja, pas la­gi akeh butuhe, antuk rejeki nomplok. Swasana kulawarga nyenengake.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Swasana katon anteng, nanging sejatine isih akeh perkara. Mula kudu waspada lan aja spekulasi. Sing ana dilakoni. Yen isih kurang paham, aja wegah takon. Isih ana kalodhangan antuk bebathen. Kasarasan mlorod, sirah cekot-cekot. Sing wicaksana ngadhepi kulawarga.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Sanadyan pepalange werna-werna, aja gampang nglokro. Sebab ing minggu iki akeh kalodhangan tinarbuka. Pasemon saka liyan dida­­dekake lelimbangan. Sing mantep marang ancas sakawit. Aja gampang anut grubyug kang mung ngentek-entekake dhuwit.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Sing mantep marang swaraning ati, ora susah molah-malih. Jroning upaya sing prasaja, apamaneh yen durung ana pepesthene. Reje­kine isih adoh saka pangarep-arep. Kahanan iku njalari dadi sang­gan pikiran lan mrosoting kasarasan. Ing kulawarga pocapane dijaga.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Kalodhangan kanggo kasil isih tinarbuka. Nanging aja waton gu­mantung wong liya, kudu nrima marang ka­sunyatan. Rejeki tambah, nanging semono uga butuhe mundhak. Kasarasan badan mlorod, perlu ngaso. Samubarang perkara diadhepi kanthi jembaring dhadha.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Sing tliti lan ngati-ati ,aja nganti diwastani culika, amarga ing do-nyaning dagang, kapracayan iku kang utama. Kukuh marang ranca-ngan sakawit. Sing wis ana digarap, sanadyan bathine sithik nanging risikone uga cilik. Anggone memangan diwatesi, lan sregep olah raga.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Aja sumelang, perkarane wiwit bisa diudhari. Saiki wayahe nata pikir lan ngrancang trobosan anyar maneh. Ora susah cawe-cawe urusaning liyan. Jaga kasarasan. Butuhe isih akeh, mula dhuwit pira wae bablas. Kurang pangerten bisa njalari kulawarga asring nesu.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Swasana kang tentrem lan nyenengake aja dirusak kanthi pamikiran kurang becik. Kanggo bab tinamtu, percaya wae marang ndhuwur-an. Aja anut grubyug kang njalari mbuwang dhuwit. Yen dhokter ngaturi sesirik ya dilakoni. Marang pacangan sing alus, amrih padha tentreme.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Emosine dikendhaleni. Saben perkara ditliti luwih dhisik, sinau saka kedadeyan sing wis kepungkur. Kanthi mengkono rinasa luwih entheng tur bisa nuwuhake bebathen. Jaga kasarasan, wayahe nga­so ya enggal leren, turu. Masalah kulawarga dirampungake kanthi alus.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Isih akeh pepalang, nanging aja cilik atine. Yen bisa ngadhepi, bakale antuk bebathen. Nanging aja spekulasi. Bedakake antarane kabutuhan lan pepenginan. Yen brah-breh, wusanane kobol-ko­bol. Jaga kasarasan kanthi olah raga. Kulawarga harmonis.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Wis bisa ngliwati perkara gedhe. Nanging kudu waspada, bisa wae bab iku ngreridhu maneh. Sing ana diutuni, aja nglawan arus dhisik. Wancine luwih ngirit. Samubarang diadhepi kanthi wening lan seneng, amrih ora dadi sanggan pikiran lan njalari laraning badan.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Aja lena dening pangalembana. Amarga saperangan ana kang ngalem lantaran duweni karep. Gegayuhane mokal kelakon yen mung pasrah lan aras-arasen. Kamangka, rejeki tansaya mundhak. Jaga kasarasan kanthi olah raga kaya ta jogging. Kulawarga harmonis.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan