Kelap kelip Ba’da
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 16 kali

Umi nyeblokake awake ing rangkulane Habib. Buku karo piranti alat tulis sumebar saka tase ngebaki plesteran. Ora suwe pipine sing bunder abang kaya woh tomat teles mbanyu luh. Ana rasa seseg sing ngebaki dhadhane, sakmulihe sekolah kuwi.

“Mas, Umi isin Mas... yen terus-terusan diece anak koruptor karo kanca-kanca. Jare awake dhewe iki keturunan mbah najis lah, reged lah, wong dosa lah. Kabeh iki jelas gara-gara pakku. Aku gak pantes kenal karo pakku. Kowe ya ra pantes duwe pakdhe kaya pakku” panutuhe Umi marang awake dhewe.

“Hus, mbuh piye ceritane kae pakmu. Ambekna pakmu tau jahat karo bapak-ibuku neng perusahaane keluargaku, karo kowe, awake dhewe kudu lila ngapura. Tanpa pake, kowe ra arep ngerti kebahagiaan sangka aku. Dhik.. ra usah mbok gatekne ukara-ukara kancamu kuwi” ujare Habib kang isih pernah nak dulur kuwi.

“Mengko pasamu batal lho” imbuhe Habib terus nyeka luh ing mripat adhi ponakane sing uga dadi yang’e kuwi.

“Apa koruptor kuwi pancen dosa gedhe ta Mas? Apa meneh koruptor neng perusahaane mas’e karo bapake” pitakone Umi maneh.

“Iya dhik. Njejaluk wae kuwi tumindak ina kok. Luwih mulya ngekeki katimbang njaluk utawa nyolong. Apa meneh ngekeki barang sing istimewa kanggone kita” jlentrehe Habib semu mesem.

“Apa kuwi mas?” Umi saya adreng anggone ngrungokake pituture pawongan kang minangka Mas ponakan lan uga sing wis dianggep pacar lan sing dianggep widadara kuwi.

“Kowe bakale ngerti dhewe suk mben. Selaras karo mekare tresnamu neng urip iki. Urip sing anyar….”

“Hmm… sing lagek tak ngerteni saiki yaiku, aku kudu sinau sing ikhlas mas..”

Nom-noman loro sing sejatine mas karo adhi ponakan kuwi rerangkulan.

Wis suwe Umi kelangan figure bapake. Ibune malah wis suwe tilar donya merga lara mangerteni bapake pranyata nguripi keluarga nganggo dhuwit kharam. Murkane bapake gawe kemlaratan tumrap keluargane.

Bapak lan ibune Habib semono uga ya wis dientekake dening bapake Umi. Umi banjur urip bareng karo Habib. Habib kerja nyambi kuliah, mbiyayai Umi barang. Nanging anehe, Habib ora dhendham marang Umi.

“Awake dhewe kudu kuwat dhik. Kita kudu bisa nrima keadaan. Senajan kowe ra tau isa njajan meneh amarga penghasilane awake dhewe terbatas, aku arep nggawa permen, sakmulihe njaga Minimaret. Ngapuranen mas ya dhik” kerep ngomong ngono Habib sakmulihe kerja, sinambi nyeblokake sawenehing permen ing tangan alus delima kuwi. Umi gur mesem. Mesem sing kebak arti.

Umi banjur ngelebokke permen kuwi menyang kothak cinta sing digawe saka kerdus. Saben dina pakulinan kaya ngono kuwi kerep ditindakake. Ora mung saka Habib wae, tapi permen susuk blanja uga dilebokake ing njero kothak cinta.

Ora krasa dina wis ganti dina. Ora krasa permen-permen kang maune digawakake sakgegem iku saiki wis dadi sak gunung.

***

Ana panguripan anyar sing mili neng awake cah wadon kuwi. Sarampunge nindakake shalat Idul Fitri, Umi ngumpulke puluan bocah neng kompleks kumuh sing lagi dinggoni kuwi. Habib dhewe satemene uga wis suwe nduwe pepenginan mbagekne separo dhuwite marang wong-wong sing kurang mampu saka tetesan kringete kuwi.

“Mas, aku tak menehi permen bocah-bocah iku ya” ujare Umi.

“Aja dhik. Iki wae wis cukup. Dhuwit sing dibutuhne kanggo tuku permen kanggo wong akeh ngene iki ora sithik” tandhese Habib.

“Lo dhik, sangka ngendi kowe entuk permen akeh kaya ngono kuwi. Kowe ra utang to?” bacute Habib kaget nalika weruh Umi kabotan nyeret kardus gedhe isi permen saka njero kamare.

“Kowe dhewe ta mas sing ngajari. Mumpung kita isih lila lan isa sedekah, kesempatan kuwi aja disia-sia...”

Esem kabagyan ndadekake padhange omahe cilik kuwi. Werna-werni permen kaya kelap-kelipe donya sing saya sumunar.

Habib banjur ngerangkul raket Umi! Rangkulan kebak tresna!

(Catur Hari Mukti)***

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan