Ngimpi Nggendhong Bayi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 77 kali

Ngimpi Nggendhong Bayi

 

KAYA padatan sesasi sepisan saben dina Ahad sore minggu kapindho, Ibu-ibu ing RT-ku ngadani patemon arisan. Sore iku Bu Sar lungguh jejer Mbok Nyaiku. Marang Mbok Nyaiku, Bu Sar crita menawa ing bengi sak-durunge piyam­bake ngimpi nggendhong bayi. “Njenengan pirsa, Bu maknane impenku kuwi?” takone Bu Sar. Gandheng ora ngerti blas perkara firasat ngimpi, Mbok Nyaiku ya mung mangsuli: “Wah, aku ra ngerti, Bu. Muga-muga wae impenmu mau ngemu firasat apik.”

Kaya adat saben, acara patemon mau kejaba arisan uga kaisi sarasehan ngrembug theg kliwere kegiyatan ibu-ibu ing wilayah RT. Sing ora kalah narike, patemon mau uga direnggani adol lotre berhadiah. Bathine adol lotre, istigarah kena kanggo nambah kas. Rega lotre saben sak nomer, rong ewu rupiah.

Bu Sar mono piyayine pancen sosial, seneng dana driyah. Dhasare mono klebu wong “nduwe”. Dene hadhiyah lotre arupa minyak goreng kemasan, sabun cuci cair, pewangi cucian lan cairan kanggo ngepel lantai.

Nalika tekan aca­ra mbukak undhi­an, e…lha kok nomer sing dituku Bu Sar nembus, nganti patang no­mer. Mula nalika kondur, Bu Sar katon mbrengkut ngasta minyak goreng kemasan rong botol, pewa­ngi cucian sak botol, lan sabun cuci cair sak botol.

“Lha ya kuwi Bu, maknane im­pen panjene­ngan. Ngimpi nggendhong bayi, pranyata firasat arep nggendhong hadhiyah”, ujare Mbok Nyaiku karo ngguyu.

 

FX. Subroto-Sleman, Yogyakarta


Wit Randhu Jejeg Dewe

 

Kadadeyan wis suwe, wetara taun 95an. Pak Sis dikongkon Pak Dukuh maringake nawala (ulem-ulem) marang Pak Lamiri. Pak Lamiri daleme ing Pare Wetan, yen arep tekan omahe, Pak Sis kudu liwat makam Jaka Pelik. Papane iku jarene angker, mula Pak Sis ndonga ndremimil njaluk izin lewat dalan ngarep makam Pekik.

Ndilalah, wektu iku peteng dhedhet. Lintang-lintang ing angkasa katon ewon cacahe. Mbulane ketok separo. Tekan Pekik, Pak Sis kaget weruh ana wit randu ambruk, ngebaki dalan.

Pak Sis gage menggok ngiwa liwat dalan liya, tekan ngomahe Pak Lamiri. Pak Sis gage menehake ulemane manten. Pak Sis cerita yen wit randhu ing Pekik ambruk, Pak Lamiri ora percaya, mula pak Sis diterake tekan Pekik.

“Lho wit e randhu kok bisa jejeg dhewe? Apa tumon? Wit gedehe sak prangkul bisa jejeg maneh”

 

Triwahyono-Godean Sleman

 

Malinge Bingung

 

Kedadeyan iki dumadi kira-kira aku lagi kelas 5 SR (Seko­lah Rakyat). Ndherek bapak ibu ing kontrakan sing jogane lemah. Omahe ya sedherhana banget. Omah saka papan kayu  neng njero kampung. Kedadeyane wis suwe banget nanging aku isih kelingan cetha.

Sawijining wengi, wayah angler-anglere wong turu, dumadakan manuk-ingone bapakku pencolotan sajak keweden ana njero kurungane. Pancen bapakku suwargi kuwi seneng manuk perkutut, manggunge apik banget. Nggawe regenge omah. Manuk perkutut mau mobar - mabur ning njero kurungan nganti mbribeni wong saomah.

Bapak wungu saperlu niliki manuk  kang polah ora sabaene. Kuwatire yen ana kucing sing arep nubruk. Ibuku ya wungu. “ Ana apa , Pak? “ pitakone ibuku. “ Embuh kuwi. Kawit mau olehe ribut,“ wangsulane Bapak. Kurungan manuk disenteri bapak. Ora ana kucing sing ngamping. “Kok nyalawadi. Ana apa iki?” ngendikane Ibu. Bapak ngajak mapan turu maneh wong isih lingsir wengi. Wong saomah banjur mapan turu maneh.

Wektu subuh, aku kaget amerga ibu ngendika sora,” Pak, iki lho pirsani, ana guwa neng kene. Neng cedhak lawang butulan mburi. Lah iki mesthi ana maling mlebu” Bapak men­colot saka paturon. “Ya ndhek bengi kuwi ta, manuke ribut. Paling weruh malinge. . Coba ditliti apa ana barang sing ilang.”. Ibu banjur nliti lemari lan barang-barang ing sajrone omah. “Ora ana sing ilang, Pak”. Bapak ya melu nliti. “Lho lha iki lawang-lawang kok isih kancingan grendhel kabeh. Lha malinge metu ngendi?” ngendikane Bapak.

Menawa saking bingunge lan keweden selak konangan, maling kuwi ora kepikiran mbukak grendhel kang gampang banget bukakane. Tur lawang kuwi cedhak banget karo guwa sing dierongi dewekne. Dadi malinge metu saka guwane maneh. Padahal mesti luwih rekasa katimbang metu lawang. Lha saupama lagi entuk separo awak wis konangan , rak sida ana bokong kena gebug. Kuwi maling bodho apa maling bingung.

 Apa tumon, ana maling kok bingung, ora weruh da­lan, malah balik mblusuk ning eronge maneh.

 

Pujiastuti Hurip-Demak, Jawa Tengah

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan