Sri Mulih (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 57 kali

Tambuh marang aku, ya iki Rajaputra Pageralun, Raden Nilataksaka aranku. Balekna Bathari Sri lan adhiku Nilawati!”

“Ora bakal dakbalekake! Kowe arep apa?”

“We lha dallah keparat! Ora keduga mbalekake Bathari Sri, sida mati dening aku heh maling aguna!”

Dadi pancabakah Bambang Prabaku­suma mungsuh Raden Nilataksaka lan Pa­tih Nagabranjangan. Ramening jurit Pa­tih Nagabranjangan linepasan jempa­ring sekti dening Bambang Prabakusu­ma, sirna marga layu kuwandhane mus­na saka pandulu. Krodha Raden Nilatak­saka, triwikrama malih dadi naga sak bong­koting tal gedhene. Mangakak maki­kikan cangkeme mangap-mangap, ilate melet-melet nggegilani. Lena kaprayit­nane Bambang Prabakusuma, kataman sembur geni upase naga, kontal adoh tiba kapidara kanthi sarira mlonyoh. Pra­yitna Kyai Lurah Semar lan kabeh wulu­cumbu, daya-daya bendarane ginotong ngadoh sawetara. Bambang Prabakusu­ma kang nandhang brana den usadani dening Ki Lurah Semar, temahan waluya jati pulih marang sejatining nguni.

Lurah Semar matur, “ Eh eh eh Ndara, tujune taksih rahayu, Deeen.. E e e  kula aturi waspada, Gus, naga panjalmane Ra­den Nilataksaka nika sanes tandhing paduka. Pancen nika ula sanes sabae­ning ula. Kula aturi pirsa nggih, Den, Ra­den Nilataksaka nika sejatosipun pan­jalmaning Naga Taksaka, ratuning naga sarpa brekasakan ingkang reraton won­ten jagading lelembat inggih alaming nye­luman. Menggah dedongenganipun, Na­ga Taksaka punika anak Dewi Kadru, gar­wanipun Resi Kasyapa. Inggih Dewi Kadru punika widadari ingkang nurun­aken sakathahing naga, sarpa, taksaka ingkang tumitah ing jagad punika. Resi Kasyapa ugi kagungan garwa nama De­wi Winata, ingkang anak-anak nurunaken para peksiraja inggih peksi kasuwargan, Sang Hyang Garudha lan Sang Hyang Haruna. Sang Hyang Garudha ugi sinebat Garudha Winateya, awit pancen putrani­pun Dewi Winata. Lha Nagataksaka ka­lihan Garudha Winateya punika salami­nipun tansah memengsahan, mboten nate rukun. Inggih Garudha Winateya pu­nika ingkang pinasthi dados pengape­sa­n­ipun Naga Taksaka, Den.“

“Banjur lekas apa kang kudu dakla­koni Wa Semar, ingsun nora bisa ngesthi marang tumedhake Sang Hyang Garu­dha saka kaswargan.”

“E e e  perkawis niku ampun was ku­watos, kapasrahna dhateng Semar,  kula ingkang sagah ngudhunake Garudha Wi­nateya, Guus.”

Nuli sedhakep kanang asta wauta Kyai Lurah Nayantaka, matak aji pame­ling, misik marang…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan