Penumpang Memedi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 27 kali

Kedadeyan iki dialami dening kancaku rikala taun 1990. Wektu iku kancaku kang jenenge Mas SL (inisial) isih nyambut gawe dadi sopir travel jurusan Semarang-Cilacap. Dhe-weke nyambut gawe wis nem taun, dadi wis apal tenan jalur sing saben dina diliwati wiwit budhal saka Semarang nganti tekan Cilacap. Wiwit saka Semarang liwat Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purwokerto nganti tekan Cilacap prasasat kaya mung saka Jalan Pemuda menyang Bubakan wae.

Mas SL daleme ing Puspan-jolo, dadi yen budhal nyambut gawe mesthi liwat Lurung Pemu-da banjur menggok nengen liwat Johar, nuli kenceng menyang arah Bubakan. Jam pitu esuk budhal saka agen methuki penumpang. Biyasane sawise njupuk penum-pang saka dhaerah kidul, kaya dene Banyumanik, banjur bablas budhal Cilacap. Yen dalane lancar lelaku bisa ditempuh nem nganthi pitung jam. Watara jam telu sore wis mlebu agen Cilacap. Biyasane nginep neng agen Cilacap, banjur esuke mulih nggawa penumpang kanthi tujuwan Semarang.

Esuk iku Mas SL wis tangi lan miranti. Bubar adus banjur sarapan sayur lodheh gori lan endhog ceplok. Ora lali gereh layur digoreng garing kemripik kang wis dicepakake dening sisihane.

“Wah, nyamleng tenan iki, Dhik, sarapan nganggo lodheh, ndhog ceplok lan gereh layure kemripik. Bocah-bocah yen arep budhal sekolah aja lali kon sarapan,” ujare Mas SL marang sisihane.

Sawise rampung sarapan banjur jupuk jaket. Nuli nyetater sepedha mo-tor Honda Astrea Prima budhal kerja. Metu saka omah sepedha motor mlaku alon-alon, dalane isih sepi. Tekan Tugu Muda ngepasi lampu prapatan murub abang. Sinambi nunggu lampu ijo, deweke kelingan welinge sisihane.

“Mas, mengko yen bali menyang Semarang aja wengi-wengi. Ngaso neng Cilacap ora usah suwe”. Dina iki dheweke pancen ora nginep ana Cilacap merga sesuk kebeneran jatahe prei rong dina. Mula sawise ngudhunake penumpang ing Cilacap niyate arep langsung bali Semarang.

“Mas iki penumpange sing neng agen wis ngumpul kabeh, mangga yen arep budhal gasik ben ora kawanen. Mung kurang wong loro kang dipethuk, omahe Jangli karo Banyumanik,” kandhane Mbak Yani sing ngladeni tiket.

“Iya, Mbak, aku takmanasi mobil dhisik banjur budhal.”

Jam isih nuduhake angka setengah pitu, penumpange wiwit padha mlebu mobil lan lungguh jumbuh karo nomer kursi kang wis ditulis ing tiket. Kudune adhedhasar jadwal budhale jam pitu, nanging budhal gasik ora apa-apa. Malah ora kawanen, tur maneh isih methuki penumpang dhaerah kidul, mangkono batine Mas SL. Mobil mlaku alon-alon ngubengi bunderan Bubakan nuli menggok ngidul liwat Lurung Dr. Cipto. Tip disetel lagu Koes Plus, ben ora sepi. Sawise methuk penumpang ing Jangli lan Banyumanik, mobil banjur nggeblas banter, maklum dalane sepi tur isih esuk.

Tekan pratelon Magelang-Temanggung dalane rada macet, akeh pulisi ngatur lalu lintas merga sajake mentas ana kacilakan. Lha rak tenan, pas ing tikungan………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan