Bedhah Pajang (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 86 kali

“Panemunira kang mangkono mau pancen becik banget,” Sunan Kalijaga nuli paring pitutur lan mrayogak-ake supaya Ki Pamanahan enggal bali menyang Pajang. “Ayo dak­terake sira bali menyang Pajang sowan Kanjeng Sultan. Wis jamak lumrahe aku ngrukunake anggonmu padha seduluran, jalaran sira lan Kanjeng Sultan iku padha-padha muridku kang ndaktresnani,” ngendikane Sunan Kalijaga.

Ing wayah esuk, nalika Kanjeng Sultan Adiwijaya lagi leledhang ing taman, Sunan Kalijaga rawuh kadherekake Ki Pamanahan. Sultan Adiwijaya enggal-enggal nyungkemi bapa gurune. Nuli padha bage binage lan tata lenggah ing bangsal patemonan.

“Rama Sunan, manah kawula sakalangkung cingak dene Rama Sunan rawuh kanthi tanpa cacala,” Sultan Adiwijaya sumela atur.

“Angger Sultan, anggonku teka mrene iki sejatine mung saperlu nyuwun pirsa, geneya Angger Sultan durung kersa maringake ganjaran bumi Mataram marang kakangmu Pamanahan?”

“Rama Sunan, pramila siti Matawis dereng kula ganjaraken dhateng Kakang Pamanahan amargi sitinipun cengkar tur tasih arupi wana. Pramila ing sedya Kakang Pamanahan badhe kula sukani tlatah sanes, sarta badhe kula pilihaken ingkang sampun reja,” ature Sultan Adiwijaya.

“Angger Sultan, manawa kakangmu Pamanahan ora sida kaparingan bumi Mataram, nanging lemah liya, iku bakal ora becik ing tembe mburine. Saorane kabeh mesthi padha nyatur yen Angger Sultan iku sawijining ratu gung binathara kang cidra ing ubaya. Mula prayogane enggal tampakna bae apa kang wis dadi janjimu iku marang kakangmu Pamanahan,” Sunan Kalijaga nuli ngendika maneh.

Sultan Adiwijaya konjem ing bantala. Rada suwe anggone arep mangsuli apa kang dingendikakake Sunan Kalijaga.

“Rama Sunan, pramila bumi Matawis mboten badhe kula sukakaken dhateng Kakang Pamanahan utawi dhateng sinten kemawon, amargi kula nate mireng wirayatipun Kanjeng Sunan Giri, bilih samangke ing bumi Matawis badhe wonten ingkang jumeneng ratu ageng,” wekasane Sultan Adiwijaya matur lirih.

“O, dadi mangkono ta, kang dadi pakewuhing atimu, Angger Sultan. Yen mung mangkono bae, iku gampang anggone ngawekani. Kakangmu Pamanahan pundhuten wae prasetyane, lan aku pribadi kang bakal nyekseni. Ayo Jebeng! Enggal sira prasetyowa marang ngarsane adhinira Sultan. Aku kang nyekseni,” dhawuhe Sunan Kalijaga marang Ki Pamanahan,

“Rama Guru, mugi panjenengan anyekseni. Manawi kula gadhah cipta badhe jumeneng nata ing Matawis utawi badhe ngendhih Kasultanan Pajang, mugi badan  kula sampun ngantos manggih wilujeng,” prasapane Ki Pamanahan.

“Wis, wis! Cukup prasetyamu iku Jebeng. Aku wis nekseni,” pangandikane Sunan Kalijaga.

Mireng prasetyane Ki Pamanahan, Sultan Adiwijaya rumangsa……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan