24 - 30 Juni 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 20 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Sing uwis ya uwis, aja kedawan olehe nggetuni. Sing baku wis ngu­paya kanthi greget lan tumemen. Asile kaya ngapa ya ditampa kanthi lila lan legawa. Asmara: tetembungane sing alus, yen kasar lan sora malah ora ana paedahe.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Minggu iki kudu bisa luwih dhisiplin nindakake sakehing rancangan sing wis digawe. Ancase, kabeh lumaku nurut dalane, ora mlenceng kadohan. Olehe memangan digatekake tenanan amarga lagi gam­pang ketaman lelara. Asmara: aja keladuk olehe njejaluk, sing mawas dhiri.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki sakabehe lumaku gancar. Nanging kudu tansah ngati-ati lan waspada, jalaran ana sing meri lan sentiment. Mula aja gampang percaya marang omongane liyan yen durung ana bukti nyatane. Asmara: aja kakehan nggresula, mundhak pasangan ora jenak.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Uwong ngalah dhuwur wekasane, ya saiki wayahe kang trep kanggo tumindak mangkono. Ora susah ngaya yen pancen kaha­nane njalari kudu nrima. Introspeksi lan evaluasi amrih bisa ma­ngerteni. Asmara: ngalah wae, ora ana paedahe ngotot kanggo bab sepele.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Srengenge katon wiwit sumunar, ananging bebarengan angin ba­rat. Mula sanadyan dalane katon tinarbuka, kudu tansah waspada. Sing ngati-ati lan dijaga amrih wening pikire. Aja nyepelekake sa­nadyan rumangsa wis bola-bali nglakoni. Asmara: kudu gelem pangerten.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Barat gedhe wis sumingkir, njalari langit padhang lan swasana malih tentrem. Kalodhangan bisa digunakake kanggo nindakake rancangan. Wayahe nggawe trobo­san utawa golek obyekan anyar. Asmara: sing wicaksana nglanggati omongane pasangan.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Perkara lan pacoban jumedhul genti genten. Mula kudu bisa ngen­dhaleni emosi amrih bisa mrantasi gawe lan nggayuh impen ing tembe. Yen ana omongan sing ngabangake kuping, ora usah diga­pe. Asmara: sabar lan tetembungane sing alus, amrih swasana romantis.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Minggu iki lintang kabegjan sumunar padhang, sakabehing ran­cangan bisa lumaku gancar. Nanging kudu sigrak nalika ana kalo­dhangan. Aja leha-leha lan nungka. Asmara: jenenge bebrayan iku ya kudu wani ngalah, amrih katresnan bisa maujud nyata.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Fokus marang masalah sing wigati, aja lirwa amarga ngga­tekake sakehing bab sing mung ngiwi-iwi. Yen arep nggawe pu­tusan, uta­makake logika aja manut krenteging rasa. Asmara: yen ana masalah dirampungake karo pasangan, aja malah dikandhakake marang liyan.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Minggu iki isih kudu sabar nindakake apa sing apa. Sanadyan katone asile isih adoh saka pangarep-arep, nanging ya mung ma­karya sengkud sing bakale bisa maujudake. Asmara: masalah sepele aja nganti dadi gendra, kudu luwih diwasa olehe nanduki.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Satleraman perkarane pancen njlimet, nanging sejatine kanthi pikiran wening bakal bisa nemu dalan kanggo nuntasake. Aja wedi nggawe trobosan sanadyan ana sing aweh pambiji neka-neka. Yen pancen mantep bakale bisa mrantasi. Asmara: swasanane romantis.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Minggu iki kuncine amung sabar sing tanpa winates kanggo ngram­pungake sakehing perkara. Pancen dalane angel, munggah mu­dhun lan akeh jeglongan. Aja cilik atine, maju terus kanthi tansah waspada. Asmara: tetembungane sing alus amrih swasana bisa malih lerem.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan