Ngrumat Kreta Pusaka Pemalang : Kerep Ketemu Demit
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Rena-rena - Dibaca: 202 kali

“Akeh pengalamane ngrumat bandha-bandha pusaka kang ana ing Kab. Pemalang. Kayata ketemu dhemit utawa barang barang ghaib,” mengkono dikandhake dening Moch Yasin Aman Projo Rumekso (63) perawat Kreta Pusaka Kiai Seto Mraman ing Kab. Pemalang, Jateng, mentas iki.

Dicritakake dening Yasin, celukan akrabe,  akeh kedaden sing dialami nalika ngrumat Kiai Seto Mraman. Dhe­weke percaya menawa bandha pusaka kasebut ndhuweni kekuwatan gaib. “Na­nging aku nulak menawa bab iku di­omongake sirik, merga sakabeh­ane do­nga kang diaturake sekabehane ditujok­ake kagem  Allah SWT,” tambahe Yasin.

Tanpa gelem ngrinci bab-bab sing gaib kuwi apa bae. saben dinane piyam­bake ora tau let  ngresiki jogan papan panggonane kreta pusaka duweke Kab. Pemalang kang ditindakake dening Bapak lima anak iki,  dene dina Jemuwah Kli­won lan Senin Pahing dilakokake pera­watan mligi (khusus) kanthi donga-donga.

“Aku nglakonine kabeh kuwi kanthi rasa seneng. Najan upahe sacuil utawa ora gedhe, mung nampa honor kurang saka sa-yuta, saka pakaryan ngrumat pusaka kuwi aku tetep ngrasa ikhlas,” kandhane  Yasin.

Miturut Yasin, ora akeh jumlahe wong sing gelem makarya kaya dheweke ing jaman saiki. Apa maneh ing tlatah pantura Jawa, ing ngendi bandha-ban­dha pusaka peninggalan raja-raja biyen akeh kang wis ilang lan ora dilestarekake maneh, saengga ora akeh sing gelem makaryo ing sektor kasebut. 

“Aku makarya kaya ngene wis seneng banget. Merga ngrawat barang-barang pe­ninggalan wali atawa raja yen dilakok­ake kanthi ikhlas bakal entuk sawab  jrone panguripan,” tambahe Yasin nali­ka  ditemoni ing pendhapa kabupaten kuwi.

Kanggone Yasin dhewe ngrumat kere­ta Kiai Seto Mraman miwitane saka ke­daden sing ora dinyana sadurunge. Cri­tane diwiwiti nalika  kreta werna ijo lan kuning emas iku dijupuk saka sing gawe yaiku Empu Ngabehi Juwandi Rejo Bu­doyo ing Sukoharjo, Solo nalika taun 2011 kapungkur.

Merga mujudake barang gaweyan jaman saiki akeh sing nyepelekake anane kreta jaran iku, lan nalika wektu ditokake saka peringgitan Pendhapa kanggo diki­rab ing dina dadi (Hari Jadi) Kabupaten Pemalang taun 2012 kapungkur uga dikomanah  kaya barang biasa. Pranyata tanpa dinyana-nyana wektu iku kedaden udan angin lan sawetara wit rungkat.  

“Sawise kedaden iku aku  njur ngla­mar kanggo ngrumat kreta kasebut lan ditampa dening Bupati H Junaedi SH MM tekan saiki. Sawise dirumat aku saiki ora kedaden bab-bab sing aneh maneh, kle­bu wektu dikirab jrone HUT Pemalang nalika 24 Januari 2013 kapungkur,” ujar Yasin sateruse.

Kreta Kencana loro iku mujudake kre­ta kencana gaweyan empu saka Sura­karta, kang salah siji kreta kencana ka­se­but aran Ki Seta Mraman, wis suwe manggon ing Peringgitan Kab. Pemalang kuwi saben taune, nyedhaki dina dadi Kab. Pemalang 24 Januari, dijamas, kle­bu pengetan taun 2018 kanggo diki­rab  mubeng-mubeng kutha “kemare­mane  wong Pemalang. “Kepengine aku sing durung kaleksanan tekan saiki yaiku ngrumat gamelan lan wayang kulit pe­ninggalan leluhur Kabupaten Pemalang,” tuture Yasin.

(Imam As)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!