Isi Banyu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 156 kali

Isi Banyu

 

Kancaku saomah, Jack duwe kanca sing julukane Kaji. Bocah iki kerep nginep saben malem Minggu nganti lumayan cedhak karo wong kontrakan kaya kalebu aku lan Bung. Sawijine wengi, Kaji teka kanggo urusan tartamtu. Kabeneran, Jack lagi metu karo Bung, saengga kudu ngenteni sedhela. Bareng sing digoleki tekan omah, dheweke langsung ngrembug urusane lan ora watara suwe pamit mulih.

Nalika tekan teras, dumadakan Bung nyeluk, “Ji, Kaji”

“Apa Bung?”

“Dakwehi Ji”

“Apa?”

Bung banjur nyedhaki karo nggawa botol sabun cair, pas ditampa kok krasa abot. Kaji katon seneng sanajan uga rada gumun. “Wih, dhengaren Bung menehi sabun cair”

“Wis gawanen,” jawabe Bung karo bali mlebu.

Jack terus nyusul Kaji menyang njaba lan bareng weruh botol sing dicekel kancane iku, banjur takon, “Apa iku Ji?”

“Embuh Jack. Sabun paling iki.”

“Iya ta? Jajal tetesna neng tanganmu sik.”

Kaji manut pitudhuhe Jack, botole sabun cair katon isih mening dadi ora nyubriyani. Nanging bareng ditetesake, ujug-ujug bocah omong rada banter, “Asem, banyu!”

“Ya ta Ji. Kon diapusi thok karo Bung.”

“Walah, Bung. Bung!”

Bola-bali disebut jenenge, wonge ora metu. Genah, la saka njero Bung pringas-pringis ngempet ngguyu. Ben ora konangan anggone ngapusi, piye wong dikira sabun cair jebul isine mung banyu. Apatumon?

K.Himawan Kunarto-Magetan

 


Ora Sida Lega

 Iki crita sing tak alami ing tahun 2003. Wektu iku aku lan Fitri (kanca sakelasku) kelas 3 SD. Bubar sekolah, Fitri ing omahku. Bapakku lan ibuku durung mulih, amarga bapakku lan ibuku PNS. Aku jam 12 awan wis mulih sekolah, dene bapakku lan ibuku mulih paling cepet jam 1 awan.

Jam 1 awan kurang seprapat. Mara-mara bae udan deres.

Kira-kira setengah jam chandake. Suwara sepedha motor mandheg ing latar omahku. Jebul ibuku mulih. Aku bingung ndelok ibuku katon kesusu bae mlebu omah.

“Im, klambine wis kok entasi kabeh?” pitakone ibuku campur rasa was-was.

“Sampun, buk. Niku wonten mester kamar kula,”

“Alhamdulillah,” jawabe ibuku campur rasa lega.

Ibuku mlebu kamarku, banjur ndelok klambi sing wis tak entasi.

“Oalah ndhuk ndhuk, hla klambi kok teles kabeh ngene?” ujare ibuku.

Aku ngeling-eling kedadeyan setengah jam kepungkur.

Aku lan Fitri tetep nggarap PR kanthi tekun. Ora peduli karo udan deres. Udan wis sepuluh menitan, aku banjur ndelok jemuran ing mburi omah. Jebul ana klambi jemuran. Fitri tak ajak ngentasi klambi. Klambi sing wis dientas diseleh ing keranjang klambi, banjur tak seleh ing mester kamarku.

      “Udan deres sampun sepuluh menitan, kula kalihan Fitri nembe ngentas klambi.”

      “Hla ya wis ndhuk. Suk maneh yen mendhung wis katon peteng lan ireng, klambine gek ndang dientas ya. Ben klambine ora teles kabeh kaya ngene.”

      “Nggih, buk.”

      Ibuku ora sida lega. Piye arep lega? Hla jebule klambine teles kabeh.

      Saiki aku ngguyu kepingkel-pingkel yen ngeling-eling crita iku. Wektu iku aku lan Fitri kok polos eram. Apa tumon, enek klambi teles kabeh kok ora enek rasa was-was blas?

 

Naima Janatin Akbar, Kwadungan Lor, Padas, Ngawi

 


Dijak Nyolong

 Supaya panene jagung mengko akeh yen nandur kudu diopeni. Mula, saben usume nandur jagung akeh wong kang padha ngopeni cempe. Amarga anggone nandur jagung Pak S rada amba, dheweke banjur tuku cempe lima. Bareng thukulane jagung wis sadedeg dhuwure wis wiwit ana masalah. Sebab, sing nyolongi suket wis padha pinter (maksude yen Pak S ngeriti elor, sing nyolong ngeriti kidul).

Apamaneh yen wis usume sembret jagung, sing nyolong tambah pinter. Yen Pak S sembret esuk, sing nyolong sembret awan. Semono uga suwalike, mula saka iku, supaya ora ditangguh karo sing nyolong anggone sembret Pak S banjur ora ajeg terkadhang esuk, awan utawa sore. Ngono wae anggone sembret ora dhewe.

Ndilalah ing sawijining dina tandurane jagung Pak S padha obah, yen obah biasane ana wong nyolong sembret. Mulabanjur andum gawe, Pak S budhal sembret tengah, bojone budhal sembret elor, lan anake budhal sembret kidul. Lha supaya ora konangan karo sing nyolong, budhale padha capilan buyuk lan praene ditutupi nganggo kacu.

Jebul rencanane ces pleng, wong-wong kang nyolong sembretan padha ngira yen sing teka iku padha-padha kancane nyolong. Mula banjur disemantani karo sing nyolong, “Yen nyolong nengaha mrene, aja neng pinggir, mengko marahi konangan karo sing duwe!”

Amarga Pak S panggah ora gelem nengah, banjur disemantani maneh, “Wong diomongi kok ora nggape, mengko yen konangan kapokmu kapan, lho!”

Ya krana aben disemangati ngono kuwi, Pak S banjur kandha, “Lha wong jagung-jagungku dhewe, arepa tak sembreti saka pinggir ya sak sir-sirku dhewe!”

Pungkasane bareng ngerti yen sing sembret ing pinggir iku sing duwe, sing nyolong banjur padha asok kaluputan. Apatumon sing duwe kok dijak nyolong!

 

Dias Lentera Yuliano-Mahasiswa Unesa Surabaya


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan