Sri Mulih (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 66 kali

E-e-e-ee, mangko ta anakku, Ngger Nilataksaka. Ing sakawit pun rama rumangsa begja kemayangan dene Nagara Pageralun karawuhan lan kadunungan Pukulun Bathari Sri kang nyarira minangka wahyuning kamulyan lan karaharjan. Awit ngendi nagara kang kacondhokan Sang Hyang Sri, ya negara iku kang bakal wuwuh kamulyane lan rahar-jane. Balik nagara kang koncatan Bat-hari Sri bakal nemahi dahuru ruwet renteng lan kasangsaran, awit kon-catan kabegjan. Kang mangkono wis mesthi kalamun Praja Pageralun bakal ngalami jaman kencana rukmi, bakal wuwuh karta tata raharja, mahanani uripe para kawula sanagara ngalami bungah lan sukacipta, awit tansah kacukupan kabeh kabutuhaning urip.

Ing pageralun ing dina-dina sabanjure nora bakal ana wong kang sambat amarga kekurangan, nora ana cecongkrahan, sepi saka swaraning regejegan rebutan kuwasa. Kang ana amung ayem tentrem awit sarwa kecukupan. Para durjana mari anggone maling, para cindra mari anggone laku culika, kang ana amung rasa sukur awit nagara karoban kamulyan saka nugrahaning bathara.

Nanging sing andadekake cuwa panggalihku, dene sira anakku Nilataksaka darbe sedya kang nora sakmesthine, kepengin nggarwa Pukulun Bathari Sri. Lamun adreng sedyamu iku, nora wurung bakal awoh siku dhendhaning jawata, awit tumuruning Sang Hyang Sri aneng madyapada iki nora dadi wewenange salah sawijining priya, nanging pinasthi kudu ngladeni wong sajagad. Mula kang saka iku wurungna sedyamu kuwi, lan tetepa anggonmu sungkem marang padaning Sang Hyang Bathari Sri, Ngger Nilataksaka!”

“ Dhuh Kanjeng Rama Dewaji inggih sudarma kula, kayungyuning manah kula sampun mboten saget dipun sayuti. Pramila mugi wonten idi palilah paduka  kadhaupna kula ingkang putra kalihan Bathari Sri. Mapan sampun dados prasetyaning manah kula, manawi kongsi wurung anggarwa wanodya pepujaning manah, aluwung sirna saking jagad punika. Bebasan kapalangana milar, kadhadhunga medhot, kula kedah saged nggarwa Bathari Sri. Mendah baya bagya mulyaning gesang kula manawi kasembadan anggarwa musti kaning widadari kaswargan. Pramila saking punika, kula nyuwun idi palilah dinten punika badhe manjing taman patengganipun Sang Bathari Sri, Kanjeng Dewaji.”

“Aja, Ngger, aja! Lekasmu iku kena diarani mberung tanpa petung, kesurung hardaning wuyung. Mula wurungna sedyamu kuwi, wediya marang siku dhendhaning jawata agung, Ngger Nilataksaka.”

Raden Nilataksaka wus nora kena denpenggak hardaning sedya, mundur saka ngarsaning rama nata, daya-daya manjing pura patenggane Bathari Sri. Nalika samana Bathari Sri  lenggah tinenggan dening rajaputri Pageralun, putra Prabu Gembungtanpasirah kang mijil wanodya, kekasih Dewi Nilawati. Sanadyan atmajaning diyuraja, nanging Sang Sekar Kedhaton tuhu sulistya ing warna sasat widadari ndharat citrane. Kawuwuhan pambegan utama, dhasare wus akhir diwasa kaya wus mangsane kalamun winengku dening sawijining priya.

Nalika samana Bathari Sri klawan Dewi Nilawati nedheng………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan