Pager (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 92 kali

Sing dioyak sajak wis apal menawa ing ngarep ana dalan menggok. Nanging cilaka, nalika kumudu mlumpat menggok, sepe­dhah motor trail malangi dalan. Sing num­­pak wong loro, nganggo sragam lan rompi ireng mawa tulisan Jarkap (Kejar dan Tangkap). Nyangklong bedhil tekuk­an. Sing ngoyak ndhisiki nugel dalan, se­bab yen nganti buron bisa mlebu dalan menggok, saya angel bledigane. Yen ora kebeneran bisa ilang ora kecandhak. Ke­jaba mangkono wong sing kepengin we­ruh mesthi saya rame.

Sing dioyak playune lempeng terus. Pendhak-pendhak arep menggok, sepe­dhah motor trail ndhisiki nutup dalan. Praen abang ireng, kringet gemrobyos, cangkem mangap-mangap, ambegane megap-megap. Banjur keprungu swara jumledhor, sing mlayu kentole krasa pa­nas. Sikil krasa kemeng ora dipaelu. Se­najan playune gloyoran kumudu ndhe­prok, ora gelem pasrah. Sepisan meneh swara bedhil jumedhor. Sing ngetepeng gulung koming, wusanane nyosop ing aspalan.

Trail sing nginthil sajake ora mung siji. Yen sing nginthil cacahe telu, ateges sing ngoyak punggawa nenem. Sepe­dhah motor trail cacah loro mandheg ing sisih kiwa tengene. Sing siji mandheg ma­langi. Bebarengan mlumpat medhun andum gawe. Sing siji ngecrek, sijine nga­gakake bedhil tekukan. Tekan rumah sa­kit, bledigan semaput. Bathuk lan pipi beset ngemu getih. Ing sak clana ana kapsul werna ireng dibungkus plastik. Ing kesak sijine tinemu kunci kontak lan no­mere karcis parkir. Gelang, kalung, ali-ali lan suweng diwungkus kacu. Pesone tinemu sacedhake wadon sing dirangket. 

Mbengkas nganggo cara mangkono pancen wis dirancang dening Ajun Komi­sars Pulisi Parikesit. Akeh-akehe durjana sing kepepet nekad wani nglarani pulisi utawa nglalu. Yen durja­nane tumeka pati kasuse buntu, kamangka katra­ngan sing dibutuhake isih akeh, perkarane isih da­wa. Parikesit bali kelingan marang kaum paratis Ma­cam Tamil sing disangoni kapsul sianida. Yen ke­beng­kas agahan nglalu sarana nguntal pil sing di­gawa. Mula aja nganti di­wenehi kalodhangan tu­mindak. Panjaluke bledi­gan supaya pulisi nyepak­ake sepedhah motor ditu­ruti, nanging diiseni beng­sin mung sethithik. Diang­kah anggone ucul ora adoh. Lan petunge Parike­sit ora mlesed.

Kepala Pulisi Resort Ajun Komisaris Besar Pulisi Ardiansah ngandharake yen kebengkase durjana arep dilapurake marang Ke­pala Bagian Reserse Pro­pinsi Komisaris Besar Pulisi Satyawan. Lan aja kesusu diwarak-warakake, ngen­dha­ni yen ana klera-klerune tumindak sing kondhang diarani salah tangkap. Supaya enggal ngabari Ajun Komisaris Pulisi Basrowi lan ngajak Amiyati kanggo ngudi bener lan orane menawa sing wis dibengkas kuwi pancen buron lurone pu­lisi sing nyebar raja pati.

Sesuke Basrowi lan andhahane cacah loro, Amiyati lan bojone, gegancangan tu­muju kantore Parikesit. Nalika adu arep karo durjanane, Amiyati mendelik njola lan dadakan kelingan wiwit ketemu ing PAUD Anggur, nganti dirangket ing panggonan adoh lor adoh kidul.

“Nggih niki tiyange!” wuwuse.

“Ora kleru?” pitakone Parikesit.

“Mboten.”

“Coba ditintingi sing permati!” pakone  Basrowi.

“Kula mboten pangling,” sumaure dha­dhag.

Sarana mangkono durjana uga isih kelingan yen……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan