Bedhah Pajang (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 108 kali

Arya Panangsang ora maelu, malah atine kaya diunggar­unggar, kanepsone saya makantar-kantar.

“Wis aja kakehan crewet. Aku ora wedi dikroyok wong Pajang!”

Arya Panangsang terus bae anggone nguman-uman. Kendhali jaran nuli disendhal. Gagakrimang mlesat nuju palagan. Dene Ki Mataun age-age nusul, nanging ora ketututan. Jalaran wis yuswa tuwa tur duwe lara bengek pisan.

Ki Pamanahan sarowang lagi jaga-jaga ing sakulon bengawan. Ora suwe ing sawetan bengawan weruh ana wong numpak jaran. Bareng ditamatake tetela wong mau  Arya Panangsang, gek sajake mung ijen tanpa rewang. Ki Juru Martani lan Ki Pamanahan mesem kalegan, jalaran pasang gelare kasil mancing kanepsone Arya Penangsang.

“He wong Pajang, endi Adiwijaya? Enggala nyabrang menyang wetan bengawan, bakal dakayoni!” Arya Panangsang sumbar anguwuh-uwuh.

“Yen nyata lanang tenan, kowe sing nyabrang mrene, Penangsang,” Ki Pamanahan mangsuli.

Kupinge Arya Panangsang kaya disebit. Gagakrimang digelak mudhun menyang bengawan, nuli nyabrang mangulon. Tekan tengah kali, wadya Pajang wiwit ngepung. Arya Panangsang tansaya muntab atine, jarane nrancag munggah pereng sakulon bengawan, nuli nrajang wong-wong saka Sela mau.

“He, wong Pajang endi si Karebet? Aja kowe kroco-kroco sing maju. Huh, ora idhep isin Karebet. Wani nantang bareng diayoni malah singidan!” Arya Panangsang bengok-bengok karo bola-bali nyandherake jarane.

Ki Pamanahan enggal ngabani para prajurite, nuli maju ngroyok lan numbaki Arya Panangsang. Arya Panangsang ngamuk punggung lan trengginas ngendhani. Dumadakan Gagakrimang nglumba marga pupune kejojoh tumbak. Arya Panangsang lena, lambunge tengen kesuduk tumbak, temah ususe mbrodhol. Nuli disampirake ing ukirane keris, kadya roncening kembang mlathi.

Arya Panangsang tetep ora mundur saka ngalaga, malah pangamuke saya magila-gila. Wusanane Raden Sutawijaya maju karo mandhi tumbak pusaka Kyai Plered, kaampingan Ki Pamanahan lan Ki Panjawi. Dene Ki Juru Martani ngetutake ing mburi karo nuntun jaran wadon. Gagakrimang bareng weruh ana jaran wadon banjur jigar, thakur-thakur lan angel dikendhaleni.

Ngabehi Loring Pasar saya ngangseg menyang prenahe Penangsang. Ki Juru Martani ngeculake jarane wadon sing buntute dibathili. Gagakrimang saya rongeh lan giras, nglumba-nglumba, surine mobat-mabit. Arya Panangsang meh bae tiba saka jarane. Ing kahanan iku Raden Sutawijaya enggal namakake tumbake. Arya Panangsang tembus dhadhane, nuli ambruk ing lemah. Nanging Arya Penangsang tetep lumawan kanthi gagah. Keris Kyai Setan Kober diunus, ora ngertiya malah medhot ususe dhewe kang sumampir ing ukiran pendhok. Arya Penangsang gugur!

Ki Patih Mataun ngamuk punggung sabela pati marang…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan