17 - 23 Juni 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 31 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Sanadyan dalane katon angel, aja gigrig nindakake trobosan anyar. Swasana ati wis menep, pikiran uga luwih jenjem, mula pas banget kanggo ngoyak antuk bebathen gedhe. Asmara: ora ana salahe nuruti kekarepane pasangan, yen isih kalebu becik. 

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Lintang kamujuran sumunar, nanging sakehing perkara anyar wiwit jumedhul. Mula prayogane ditanduki kanthi tenanan, aja disepe­lekake. Waspada, aja nganti kriwikan dadi gro­jogan. Asmara: po­capane dijaga, aja nganti ngrembug bab sing ngrusak swasana.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki akeh jumedhul perkara sing njalari kaku ati. Ateges kudu gedhe sabare. Pasemoning liyan ditanduki kanthi tumindak teges, aja nganti perkarane kabur kanginan ora cetha juntrungane. Asmara: pasulayan wis lerem, swasana malih nyenengake. 

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Minggu iki ora kena leha-leha. Yen ana perkara kudu enggal dipran-tasi tinimbang dadi tansaya gedhe. Apamaneh bisa njalari tuwuhe pitenah saka liyan sing dadi dalan curese sakabehing upaya pan-jenengan. Asmara: jajal ngalah, tinimbang perkarane tansaya dawa.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Pasemoning liyan prayogane aja njalari emosi. Semono uga aja anut grubyug marang kanca, sing bakale malah njalari kejeglong babak bundhas. Kudu bisa konsentrasi mrantasi perkara. Asmara: aja gelem senenge wae, jenenge bebrayan ana munggah mudhune swasana.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Aja gampang percaya marang omongan wong liya, sadurunge ana buktine. Perkara cilik kudu enggal dirampungake amrih ora kaya kriwikan dadi grojokan. Sing optimis, bisa antuk bebathen. Nggatekake panganggo uga ora kalah wigati, amrih pacangan seneng. 

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Ora kabeh wong duwe pamikiran kang selaras karo panjenengan. Aja mutung lan uga aja meksa, nanging diandharake kanthi tre­waca. Kuncine kudu sabar. Rejeki lancar, aja lali nyelengi. Kasarasan badan apik, mung kala-kala watuk. Senajan mangkel, aja lali sumeh.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Minggu iki rada longgar, bisa santai. Perkara uga bisa diatasi. Kabeh iku becike disyukuri. Nanging pradatan brah-breh uga kudu enggal diilangi. Aja seneng ing samadyaning pasulayan. Marang kulawarga aja tansah cubriya, amarga iku punjering perkara.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Nduweni pangangkah kena bae nanging aja waton nubras-nubras. Kurang tliti bisa njalari rancangane bubrah. Iki wancine evaluasi, bab kang ora nguntungake enggal dilereni. Aja keladuk blanja barang-barang kang ora dibutuhake. Asmara: kudu bisa luwih pangerten.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Swasana minggu iki apik lan nyenengake. Pepalang kanggo mun­dhak jabatan iku saka diri panjenengan dhewe, anggone makarya. Rasa meri diilangi, mung marai lara ati lan banjur mangan krasa ora enak, ngaso ora jenak. Asmara: aja wedi ngakoni salah.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Minggu iki kudu makarya sengkud lan tansah sabar amrih bisa nggayuh pepenginane. Aja cilik atine, tetep optimistis amarga isih ana kalodhangan bisa digunakake. Yen ngadhepi perkara kudu bisa teges. Asmara: pocapane dijaga, tetembungane sing nyenengake.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Sing dadi pangarep-arep wiwit kelakon. Kang wigati, aja nganti nyebal saka rancangan. Kanggo njaga kasarasan, dielongi ang­gone jajan. Memangan mangsakan ngomah luwih resik lan ngan­dhut gizi. Marang kulawarga, yen wis janji, kudu ditetepi.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan