Keris, Asal- Usul lan Pigunane (5):
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Rena-rena - Dibaca: 34 kali

Mangerteni Keris Dhapur Lenceng lan Dhapur Luk

Cathetan (1):

Nama-nama keris dhapur “lenceng” lan dhapur “luk” sarta ricikane.

I.  Arane Keris Dhapur “Lenceng” lan ricikane.

1. Condhong Campur: yaiku keris dhapur lenceng kang mawa ricikan sekar kacang, lambe loro, lan ganja mawa sogokan (gusen, greneng).

2.  Cengkrong: wangune kuwalik lan brojol (tanpa ganja).

3. Regol: ganjane loro, pijetan, pinggire gilig, lan tengahe nglingir.

4. Cundrik: sogokan loro, ganjane malik, lan mawa greneng.

5. Godhong Teki: mawa sekar-kacang, lambe rangkep, gandhik pan­jang, lan sogokan siji ing sisih ngarep.

6. Kalamunyeng: sogokan sasisih ing mburi, mawa ri-pandhan, sraweyan.

7. Karna Tinandhing: gandhik loro, sogokan, sra­weyan.

8.  Kalamisani: mawa sekar-kacang, lambe loro, sogokan, sraweyan, mawa greneng.

9. Kalap Lintah: tanpa ganja, lan bongkot mendhak mendhukul.

I0. Kebo Teki: kurang dedeg nanging kaduk jembar, mawa sekar-kacang, greneng, lambe telu.

11. Kebo Lajer: kaya kebo teki nanging tanpa sekar-kacang, lambe lan greneng.

12. Tilamsari: gusen, kruwingan.

13. Sujen Ampel: kadhuk gilig, sekar-kacang, jenggot dobel, lambe siji, ri-pandhan.

14. Semar Tinandhu: mawa sogokan, lambe dobel, mawa sekar-kacang.

15. Sempana Bener: sekar tikel alis,mawa ri-pandhan.

16. Sumelang Gandring: sogokan siji, sraweyan, nganggo thingil.

17. Semar Mesem: mawa sekar-kacang, lambe siji, dhapur rada bunteg.

18. Semar Mendem: badan kaduk cekak, gandhik bolong.

19. Semar Gethak: kaya dhapur Semar mendem, gandhik kaukir, pepin­dhan gana, sangisor gandhik bolong (ya­sane empu Nyai Sombro).

20. Lar Ngatap: sogokan loro pisan ing pucuk.

21. Pasopati: sekar-kacang, sogokan ri-pandhan, lambe siji, gusen lan pangkon.

22. Panji Anom: dhapur kadhuk wusu (bungkuk), sogokan, sraweyan, mawa greneng.

23. Puthut: agandhik panjang, ing tengah ana pepethan ‘pandhita nedheng semedi’.

24. Jalak Dhindhing: pejeten, gusen methingil,

25. Yuyu Rumpung: dhapur medhang suduk, ganja kaya Kelap lintah.

26. Maraseba: mawa sogokan ngarep mburi, lan mawa greneng.

27. Mangkurat: sogokan lumrah, gusen, ri-pandhan ngarep mburi tekan sor-soron.

28. Brojol: ganja lan wilah rata (wutuh), pijetan, bares-baresan (tanpa apa-apa).

29. Bethok: badan kadhuk cekak nanging jembar, gandhik panjang.

30. Mesem: mawa sekar-kacang, lan lambe tunggal.

 

II. Nama-nama Keris Dhapur Luk lan ricikane.

A. Arane Keris Dhapur Luk siji (1) lan ricikane:

- Damar Murub. Cirine: luk ing pucuk, nikel alis, pijetan, mawa greneng.

 

B. Arane Keris Dhapur Luk Telu (3) lan ricikane:

1. Campur Bawur. Cirine: luk ana ing tengah dadi bongkot, pucuke lenceng.

2. Jangkung: mawa sekar-kacang, ri-pandhan, sogokan dobel tekan pucuk.

3. Segara Winotan: mawa sekar-kacang, jenggot, sogokan loro tempuk dadi siji.

4. Wuwung: gigir papak tekan pucuk.

5. Maesa Nempuh: ing sisih mburi mawa greneng.

6. Mangklar Monga: gandhik wujud naga-liman, lar peksi, pethit sawer, lan ri-pandhan sungsun.

7. Mangkurat: mawa sekar-kacang, lambe-gajah, jenggot, greneng.

 

C. Arane Keris Dhapur LukLima (5) lan ricikane:

1. Anoman. Cirine: sogo­kan tekan pucuk, mawa sekar kacang, lambe siji, lan mawa ri-pandan.

2. Nagasari: gandhik dhapur segawon ajag, prasaja (tanpa rerenggan apa-apa)

3. Urab-urab: sekar-kacang cupet, sogokan rangkep, gusen digarit turut pinggir.

4.  Pulanggeni: tanpa sekar-kacang, greneng, lan sraweyan.

5. Kala Nadhah: sogokan sasisih, sraweyan, mawa ri-pandhan.

6. Kebo Dheng-dheng: sogokan tembus (kaya bolong), lan tanpa prabot apa-apa.

7. Kebo Dhengen: mawa sekar-kacang, lambe siji, gandhik panjang, ganja Kelap lintah.

8. Sinrasah: tengah mawa elar ijo, uga gusene tekan pucuk sekar-kacang.

9. Pudhak Sategal: sekar-kacang, sogokan jangkep, saweyan, sor-soran pinekak.

10. Pandhawa Ulap: sogokan rangkep, diplisir, sekar-kacang kadhuk cupet.

11. Pandhawa Cinarita: sekar-kacang, lambe siji, sraweyan.

l2. Pandhawa Lare: luk kaduk renggang, ri-pandhan, sekar-kacang, lambe tunggal.

13. Bakung: pejetan, tikel alis, greneng.

 

D. Arane Keris Dhapur Luk Pitu (7) lan ricikane:

1. Naga Kikik. Cirine: gandhik dhapur segawon ajag, ri-pandhan, sraweyan, mawa greneng.

2. Naga Keras: sekar kacang, greneng sungsun, sor-soran dhapur ron lung-lungan.

3. Naga Seluman: gandhik dhapur naga, sraweyan, ri-pandhan, sarta greneng.

4. Naga Singa: gandhik dhapur singa, ri-pandhan, sraweyan, mawa greneng.

5. Naga Gajah: gandhik dhapur liman.,

6. Carubuk: mawa sekar-kacang, lambe siji, sraweyan, greneng.

7. Sepana Bungkem: mawa sekar-kacang, gan­dhik malang, sraweyan, ri-pandhan.

8. Jaran Guyang: pejetan tekan pucuk, mawa thingil.

9. Megantara: wiwita­ne luk kaduk mucuk, mawa sekar-kacang, jalen, lambe-gajah.

10. Bale Bang: mawa sekar-kacang, lambe tung­gal, sogokan, sraweyan.

 

E. Arane Keris Dhapur Luk Sanga (9) lan ricikane:

1. Naga Penganten.Cirine: sangisor ganja, ngarep buri kapetha naga ungkur­-ungkuran lan buntute putih pepuletan, gan­ja kagreseng.

2. Carita: mawa sekar-kacang, lambe loro, sogokan, ri-pandhan, lan jenggot.

3. Klira Bendha: mawa pijetan, sraweyan, greneng.

4. Kidang Mas: dhapur kaduk cilik, yen pawongan dedege lencir, mburi mawa greneng.

5. Sabuk Tampar: mawa sekar-kacang, lambe tunggal, sogokan tunggal (ing ngarep), ri-pandhan, lan  sraweyan.

6. Panji Sekar: mawa sekar-kacang pugut, sogokan, lan sraweyan.

7. Buta Ijo: mawa sogokan, sra­weyan, lan ri-pandhan.

 

F. Arane Keris Dhapur Luk Sewelas (11) lan ricikane:

1. Carita Keprabon: mawa gusen tekan pucuk, prabot pepak, tanpa sogokan.

2. Carita Dalem: mawa sekar-kacang buntet (wungkul), lan jenggot.

3. Carita Prasaja: mawa sekar-kacang, lan lambe loro.

4. Carita Genengan: dhapur luk kewes, sekar-kacang, jenggot, lambe tunggal, sogokan, sraweyan,   lan ri-pandhan.

5. Carita Bungkem: sekar-kacang buntet (wungkul=temu gelang) gathuk karo sangarepe lan tanpa prabot apa-apa.

6. Caluring: luk kadhuk renggang nanging bareng tekan banjur rengket, dhapur kaduk gilig, mawa sogokan.

7. Santana: pejetan, tikel alis, sekar-kacang, lambe-gajah, jenggot, greneng.

8. Sabuk Inten: mawa sekar-kacang, lambe lora, sogokan, sraweyan, ri-pandhan.

 

G. Arane Keris Dhapur Luk Telulas (13) lan ricikane:

1. Naga Siluman. Cirine: gandhik wujud naga, ganja kelap lintah.

2. Carita: sogokan loro, sekar-kacang, lambe gajah, greneng.

3. Naga Sasra: naga sinrasah kuning, pethiting naga tekan pucuk, sraweyan, ri-pandhan, greneng, kruwingan uga tekan pucuk.

4. Mangkunegara: sogokan telu kang tengah tekan pucuk, sekar-kacang, lambe ­gajah, jenggot,  greneng.

5. Bima Kurda: sekar-kacang, sogokan, jenggot sungsun, ri-pandhan sung sun , sraweyan.

 

H. Arane Keris Dhapur Luk Limalas (13) lan ricikane:

1. Raga Wilah. Cirine: mawa sekar kacang, lambe tunggal, mawa greneng.

2. Carita Buntala: sekar-kacang, lambe tunggal, jenggot, sraweyan, ri-pandhan.

3. Raga Pusung: tikel alis, greneng.

4. Sedhet: sekar-kacang, sogokan, lambe tunggal, ri-pandhan.

5. Maesa Nabrang: kaplipit rangkep kawit saka bongkot tekan pucuk.

 

I. Arane Keris Dhapur Luk Pitulas (17) lan ricikane:

1. Cancingan: sekar-kacang, sor-soran pinekak.

2. Carita Kalenthang: pejetan, lambe-gajah, sekar-kacang, tikel alis, greneng.

3. Sepokal: pejetan, tikel aliso

4. Ngamper Buta: sekar-kacang, lambe tunggal.

 

J. Arane Keris Dhapur Luk Sangalas (19) lan ricikane:

1. Karacan: sogokan loro, jalen, sekar-kacang, lambe-gajah, jenggot, greneng.

2. Trimurda: lamun prasaja hamung dhapur tikel alis.

3. Bima Kurda: pejetan, sekar-kacang, jenggot, greneng.

 

K. Arane Keris Dhapur Luk Selikur (21) lan ricikane:

- Kala Bendu: sogokan sekar-kacang, lambe lora, ri-pandhan. (Ana Candhake).

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan