Keris, Asal- Usul lan Pigunane (5):
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Rena-rena - Dibaca: 137 kali

Mangerteni Keris Dhapur Lenceng lan Dhapur Luk

Cathetan (1):

Nama-nama keris dhapur “lenceng” lan dhapur “luk” sarta ricikane.

I.  Arane Keris Dhapur “Lenceng” lan ricikane.

1. Condhong Campur: yaiku keris dhapur lenceng kang mawa ricikan sekar kacang, lambe loro, lan ganja mawa sogokan (gusen, greneng).

2.  Cengkrong: wangune kuwalik lan brojol (tanpa ganja).

3. Regol: ganjane loro, pijetan, pinggire gilig, lan tengahe nglingir.

4. Cundrik: sogokan loro, ganjane malik, lan mawa greneng.

5. Godhong Teki: mawa sekar-kacang, lambe rangkep, gandhik pan­jang, lan sogokan siji ing sisih ngarep.

6. Kalamunyeng: sogokan sasisih ing mburi, mawa ri-pandhan, sraweyan.

7. Karna Tinandhing: gandhik loro, sogokan, sra­weyan.

8.  Kalamisani: mawa sekar-kacang, lambe loro, sogokan, sraweyan, mawa greneng.

9. Kalap Lintah: tanpa ganja, lan bongkot mendhak mendhukul.

I0. Kebo Teki: kurang dedeg nanging kaduk jembar, mawa sekar-kacang, greneng, lambe telu.

11. Kebo Lajer: kaya kebo teki nanging tanpa sekar-kacang, lambe lan greneng.

12. Tilamsari: gusen, kruwingan.

13. Sujen Ampel: kadhuk gilig, sekar-kacang, jenggot dobel, lambe siji, ri-pandhan.

14. Semar Tinandhu: mawa sogokan, lambe dobel, mawa sekar-kacang.

15. Sempana Bener: sekar tikel alis,mawa ri-pandhan.

16. Sumelang Gandring: sogokan siji, sraweyan, nganggo thingil.

17. Semar Mesem: mawa sekar-kacang, lambe siji, dhapur rada bunteg.

18. Semar Mendem: badan kaduk cekak, gandhik bolong.

19. Semar Gethak: kaya dhapur Semar mendem, gandhik kaukir, pepin­dhan gana, sangisor gandhik bolong (ya­sane empu Nyai Sombro).

20. Lar Ngatap: sogokan loro pisan ing pucuk.

21. Pasopati: sekar-kacang, sogokan ri-pandhan, lambe siji, gusen lan pangkon.

22. Panji Anom: dhapur kadhuk wusu (bungkuk), sogokan, sraweyan, mawa greneng.

23. Puthut: agandhik panjang, ing tengah ana pepethan ‘pandhita nedheng semedi’.

24. Jalak Dhindhing: pejeten, gusen methingil,

25. Yuyu Rumpung: dhapur medhang suduk, ganja kaya Kelap lintah.

26. Maraseba: mawa sogokan ngarep mburi, lan mawa greneng.

27. Mangkurat: sogokan lumrah, gusen, ri-pandhan ngarep mburi tekan sor-soron.

28. Brojol: ganja lan wilah rata (wutuh), pijetan, bares-baresan (tanpa apa-apa).

29. Bethok: badan kadhuk cekak nanging jembar, gandhik panjang.

30. Mesem: mawa sekar-kacang, lan lambe tunggal.

 

II. Nama-nama Keris Dhapur Luk lan ricikane.

A. Arane Keris Dhapur Luk siji (1) lan ricikane:

- Damar Murub. Cirine: luk ing pucuk, nikel alis, pijetan, mawa greneng.

 

B. Arane Keris Dhapur Luk Telu (3) lan ricikane:

1. Campur Bawur. Cirine: luk ana ing tengah dadi bongkot, pucuke lenceng.

2. Jangkung: mawa sekar-kacang, ri-pandhan, sogokan dobel tekan pucuk.

3. Segara Winotan: mawa sekar-kacang, jenggot, sogokan loro tempuk dadi siji.

4. Wuwung: gigir papak tekan pucuk.

5. Maesa Nempuh: ing sisih mburi mawa greneng.

6. Mangklar Monga: gandhik wujud naga-liman, lar peksi, pethit sawer, lan ri-pandhan sungsun.

7. Mangkurat: mawa sekar-kacang, lambe-gajah, jenggot, greneng.

 

C. Arane Keris Dhapur LukLima (5) lan ricikane:

1. Anoman. Cirine: sogo­kan tekan pucuk, mawa sekar kacang, lambe siji, lan mawa ri-pandan.

2. Nagasari: gandhik dhapur segawon ajag, prasaja (tanpa rerenggan apa-apa)

3. Urab-urab: sekar-kacang cupet, sogokan rangkep, gusen digarit turut pinggir.

4.  Pulanggeni: tanpa sekar-kacang, greneng, lan sraweyan.

5. Kala Nadhah: sogokan sasisih, sraweyan, mawa ri-pandhan.

6. Kebo Dheng-dheng: sogokan tembus (kaya bolong), lan tanpa prabot apa-apa.

7. Kebo Dhengen: mawa sekar-kacang, lambe siji, gandhik panjang, ganja Kelap lintah.

8. Sinrasah: tengah mawa elar ijo, uga gusene tekan pucuk sekar-kacang.

9. Pudhak Sategal: sekar-kacang, sogokan jangkep, saweyan, sor-soran pinekak.

10. Pandhawa Ulap: sogokan rangkep, diplisir, sekar-kacang kadhuk cupet.

11. Pandhawa Cinarita: sekar-kacang, lambe siji, sraweyan.

l2. Pandhawa Lare: luk kaduk renggang, ri-pandhan, sekar-kacang, lambe tunggal.

13. Bakung: pejetan, tikel alis, greneng.

 

D. Arane Keris Dhapur Luk Pitu (7) lan ricikane:

1. Naga Kikik. Cirine: gandhik dhapur segawon ajag, ri-pandhan, sraweyan, mawa greneng.

2. Naga Keras: sekar kacang, greneng sungsun, sor-soran dhapur ron lung-lungan.

3. Naga Seluman: gandhik dhapur naga, sraweyan, ri-pandhan, sarta greneng.

4. Naga Singa: gandhik dhapur singa, ri-pandhan, sraweyan, mawa greneng.

5. Naga Gajah: gandhik dhapur liman.,

6. Carubuk: mawa sekar-kacang, lambe siji, sraweyan, greneng.

7. Sepana Bungkem: mawa sekar-kacang, gan­dhik malang, sraweyan, ri-pandhan.

8. Jaran Guyang: pejetan tekan pucuk, mawa thingil.

9. Megantara: wiwita­ne luk kaduk mucuk, mawa sekar-kacang, jalen, lambe-gajah.

10. Bale Bang: mawa sekar-kacang, lambe tung­gal, sogokan, sraweyan.

 

E. Arane Keris Dhapur Luk Sanga (9) lan ricikane:

1. Naga Penganten.Cirine: sangisor ganja, ngarep buri kapetha naga ungkur­-ungkuran lan buntute putih pepuletan, gan­ja kagreseng.

2. Carita: mawa sekar-kacang, lambe loro, sogokan, ri-pandhan, lan jenggot.

3. Klira Bendha: mawa pijetan, sraweyan, greneng.

4. Kidang Mas: dhapur kaduk cilik, yen pawongan dedege lencir, mburi mawa greneng.

5. Sabuk Tampar: mawa sekar-kacang, lambe tunggal, sogokan tunggal (ing ngarep), ri-pandhan, lan  sraweyan.

6. Panji Sekar: mawa sekar-kacang pugut, sogokan, lan sraweyan.

7. Buta Ijo: mawa sogokan, sra­weyan, lan ri-pandhan.

 

F. Arane Keris Dhapur Luk Sewelas (11) lan ricikane:

1. Carita Keprabon: mawa gusen tekan pucuk, prabot pepak, tanpa sogokan.

2. Carita Dalem: mawa sekar-kacang buntet (wungkul), lan jenggot.

3. Carita Prasaja: mawa sekar-kacang, lan lambe loro.

4. Carita Genengan: dhapur luk kewes, sekar-kacang, jenggot, lambe tunggal, sogokan, sraweyan,   lan ri-pandhan.

5. Carita Bungkem: sekar-kacang buntet (wungkul=temu gelang) gathuk karo sangarepe lan tanpa prabot apa-apa.

6. Caluring: luk kadhuk renggang nanging bareng tekan banjur rengket, dhapur kaduk gilig, mawa sogokan.

7. Santana: pejetan, tikel alis, sekar-kacang, lambe-gajah, jenggot, greneng.

8. Sabuk Inten: mawa sekar-kacang, lambe lora, sogokan, sraweyan, ri-pandhan.

 

G. Arane Keris Dhapur Luk Telulas (13) lan ricikane:

1. Naga Siluman. Cirine: gandhik wujud naga, ganja kelap lintah.

2. Carita: sogokan loro, sekar-kacang, lambe gajah, greneng.

3. Naga Sasra: naga sinrasah kuning, pethiting naga tekan pucuk, sraweyan, ri-pandhan, greneng, kruwingan uga tekan pucuk.

4. Mangkunegara: sogokan telu kang tengah tekan pucuk, sekar-kacang, lambe ­gajah, jenggot,  greneng.

5. Bima Kurda: sekar-kacang, sogokan, jenggot sungsun, ri-pandhan sung sun , sraweyan.

 

H. Arane Keris Dhapur Luk Limalas (13) lan ricikane:

1. Raga Wilah. Cirine: mawa sekar kacang, lambe tunggal, mawa greneng.

2. Carita Buntala: sekar-kacang, lambe tunggal, jenggot, sraweyan, ri-pandhan.

3. Raga Pusung: tikel alis, greneng.

4. Sedhet: sekar-kacang, sogokan, lambe tunggal, ri-pandhan.

5. Maesa Nabrang: kaplipit rangkep kawit saka bongkot tekan pucuk.

 

I. Arane Keris Dhapur Luk Pitulas (17) lan ricikane:

1. Cancingan: sekar-kacang, sor-soran pinekak.

2. Carita Kalenthang: pejetan, lambe-gajah, sekar-kacang, tikel alis, greneng.

3. Sepokal: pejetan, tikel aliso

4. Ngamper Buta: sekar-kacang, lambe tunggal.

 

J. Arane Keris Dhapur Luk Sangalas (19) lan ricikane:

1. Karacan: sogokan loro, jalen, sekar-kacang, lambe-gajah, jenggot, greneng.

2. Trimurda: lamun prasaja hamung dhapur tikel alis.

3. Bima Kurda: pejetan, sekar-kacang, jenggot, greneng.

 

K. Arane Keris Dhapur Luk Selikur (21) lan ricikane:

- Kala Bendu: sogokan sekar-kacang, lambe lora, ri-pandhan. (Ana Candhake).

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!