TIMLO
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kagunan Dapur - Dibaca: 101 kali

Sawetara taun kepungkur ana grup komedi sing seneng gawe parodi (nirokake artis-artis) kanthi jeneng TIMLO. Group iki malah wus asring tampil ana TV. Rekaman CD grup TIMLO uga akeh tinemu ana papane wong dodol CD bajakan. Tuwuh pitakon satemene timlo iku apa? Jeneng grup parodi iki jebul nunggak semi karo jeneng kuliner khas Solo yaiku ‘timlo’ (kudune ditulis ‘thimlo’ yen manut suwarane).

Timlo iku jinising kuliner wujud kuah bening sing rasane gurih seger mujudake cita rasa gabungan antarane soto lan sop. Akeh sing kandha yen timlo iku soto rasa sop (utawa kosokbalene). Kanthi rasa sing seger, timlo cocog didhahar wanci awan nalika suwasana panas lan ngelak kaya kahanan kutha Solo ing wanci awan. Ora mokal lamun soto, bakso, lan uga timlo laris ing laladan Surakarta awit kahanane geografis sing cendhek lan hawane tansah panas. Rasane srengenge kaya ana dhuwur sirah.

Timlo Solo mujudake kuliner kuah bening sing isine mi bihun, endhog bebek disemur utawa dipindhang, sosis khas Solo sing wujude kaya martabak, ati lan rempela, wortel, lan daging pitik sing disuwir-suwir. Saliyane iku, ana uga kang nambahi timlo Solo nganggo kembang tahu utawa endhog dadar diiris-iris. Sumbu sing dienggo timlo Solo iku prasaja wae yaiku kaldhu pitik sing kenthel, bawang putih, mrica (pala), ladha, lan bawang goreng sing dipyur-pyurke sadhuwure sega. Iku saweneh variasi bumbu timlo Solo. Ana uga sing rada beda bumbune kaya kang tinulis ing akhir andharan iki.

Ora angel nemokake warung timlo ing laladan Solo jalaran timlo mujudake kuliner khas Solo, nanging ana saweneh warung timlo sing legendharis lan kondhang. Timlo Sastro utawa sing katelah Timlo Balong ing Pasar Gedhe Timur Nomor 1 mujudake timlo legendharis sing durung ana tandhinge nganti dina saiki. Kaya sesebutane, timlo Sastro iku sekawit dikemonah dening Pak Sastro. Wiwit 1962 (ana sing nyebutake malah wiwit 1958) Pak Sastro wis dodolan timlo ing Pasar Gedhe kuwi. Wektu kuwi timlo Sastro mung wujud warung tendha, jinise dodolan panganan ing kaki lima. Nalika ana renovasi Pasar Gedhe Pak Sastro pindhah dodolan timlo ana pojok buri Pasar Gedhe kaya sing dipanggoni jaman saiki. Wiwit jaman Pak Sastro nganti jaman saiki Timlo Sastro mung bukak wanci esuk tekan awan (jam 06:30 WIB nganti jam 15:30 WIB). Dina iki timlo Sastro iku wis diwarisake marang anake cacah papat. Kabeh padha guyub rukun nerusake usaha warisane Pak Sastro. Sesebutane uga ora ngalami owah-owahan tetep Timlo Sastro awit jenenge wis kadhung moncer lan disumurupi wong akeh.

Sawise kliwat jam 15.30 timlo Sastro wis tutup. Peneruse Pak Sastro nyata dhisiplin nindakake kabeh piwelinge wong tuwane supaya mbukak warunge kuwi mung wiwit setengah pitu esuk tekan setengah papat sore (udakara sangang jam saben dinane). Banjur ana ngendi yen kepengin jajan timlo wanci sore lan bengi? Para pandhemen timlo ora perlu kuciwa awit timlo Sastro uga bukak cabang ing dalan Wahidin No. 30, Penumping. Ana warung timlo cabang iki dhasaran dibukak nganti jam 22.00 WIB (jam 10 bengi) mula wektune luwih omber. Pandhemen timlo bisa ngrasakake segere timlo ing wanci sore lan bengi.

Manut laporan ulinulin.com, timlo Sastro iku nyedhiyani paket timlo lengkap (komplit) lan paket hemat. Timlo paket komplit regane Rp 18.000 sa porsi dumadi saka timlo lan sega, rempela ati, endhog, lan sosis Solo. Paket hemat regane mung Rp 7.000 saporsi dumadi saka sega lan kuah timlo thok. Maneka warna unjukan uga sumadhiya ing warung Timlo Sastro iki wiwit sing rega Rp 2.000 nganti rega Rp 10.000. Pandhemen timlo bisa pesen es stroop, es teh manis, teh manis anget, susu soda gembira, lsp. Seger sumyah sawise dhahar timlo sing panas kumepyar diedhemake nganggo unjukan dadi nyamleng rasane.

Saliyane nikmati pasugatan timlo Solo sing pancen mirasa, para pandhemen timlo uga bisa ngrasakake iramane musik tradhisional wujud keroncong lan campursari saka kelompok pengamen kreatif Solo. Ngenani pasugatan keroncong lan campursari iki embuh isih ana apa ora jaman saiki awit musik tradhisional iku mung kanggo jangkep­-jangkep. Ing saperangan rumah makan kaya rumah makan soto ing Kartasura uga nyedhiyani pasugatan campursari lan keroncong kaya iki. Ing rumah makan Soto Kadipiro 1yogya uga ana iringan pengamen magrok kang tansah nambahi suwasana regeng ana rumah makan kono. Sinambi ngrahabi timlo sesendhok mbaka sesendhok bisa nglaras musik tradhisional live. Rasane jan nyamleng temenan nambahi mirasa lan gayenge suwasana ing warung kono.

 

Resep Timlo Solo

Resep timlo Solo ngisor diunggah dening Heni Herawati ing carabuatresep.blogspot.co.id.  Nyugatake timlo Solo butuh bahan kanggo sosis khas Solo, bumbu alus, timlo, kuah, lan bahan jejangkep liyane.

Bahan kulit sosis solo butuh terigu (100 gram), tepung sagu (1 sendhok), banyu (200 ml), kuningan endhog (1), uyah (1/4 sendhok teh). Kanggo isine sosis dibutuhake daging sapi giling (100 gram), godhong bawang (salenjer diiris-iris), endhok (1 dikocok), uyah (1/4 sendhok teh), gula pasir (1/4 sendhok teh), santen (50 ml saka 1/4 krambil), lenga (1sendhok kanggo numis).

Bumbu alus dumadi saka brambang (2 glundhung), bawang (1 siung), tumbar (1/4 sendhok teh), jinten (1/8 sendhok teh), kemiri (1digoreng sangan).

Bahan kanggo timlo yaiku ati rempela pitik (6 pasang), banyu (600 ml), bawang putih (3 siung dialuske), uyah (3/4 sendhok teh), merica bubuk (1/4 sendhok teh), jahe (2 cm digepuk), godhong jeruk (3 lembar dibuwang balunge godhong).

Bahan kuah timlo yaiku banyu (1700 ml), pupu pitik dhuwur lan ngisor (2 iji), bawang putih (4 siung diiris), brambang (5 glundhung diiris), uyah (1sendhok), gula pasir (1sendhok), godhong bawang (salonjor), lenga (1sendhok kanggo numis).

Kejaba saka iku, timlo uga butuh bahan pelengkap kayata brambang goreng (2 Sendhok), pindhang endhog (3 glundhung), lan sambel kecap (2 ½ sendhok teh). Carane gawe pindhang endhog uga gampang; kabeh bahan digodhog nganggo banyu nganti umub. Yen wis umub lebokna endhog godhog, terus digodhog maneh nganti umub. Angkat saka papan penggodhogan utawa kompor sawetara menit nganti kulit endhog malih dadi coklat. Bubar iku sisihna lan tunggu nganti banyune atus.

Tahap kanggo masak timlo ana pitu. Sepisan, gaweya dadar tipis-tipis lan sisihna. Kang angka loro, isi wajan nganggo lenga. Gangsa bumbu alus nganti gandane sedhep. Lebokna daging giling. Diudhak-udhak nganti wernane dadi luwih tuwa. Tambahna santen, uyah, lan gula pasir. Masak nganti mateng lan bumbune rumesep angkat. Tambahna godhong bawang lan endhog. Udhak-udhak nganti rata. Angka telu, jupuk dadar selembar. Wenehi isi. Lempit lan gulung rada lonjong. Angka papat, goreng sosis solo kuwi ana wajan sing wis diisi lenga nganti metu kulite. Sosis Solo wis siap.

 Sabanjure, godhong rempela ati nganggo banyu, bawang putih, uyah, mrica bubuk, jae, godhong jeruk nganti mateng. Angkat lan sisihne nganti banyune atus. Sawise iku, iris dadi cilik-cilik.

Tahap sing kanem nggawe kuwah. Godhog banyu lan pupu pitik nganti empuk. Ukur 1.500 ml kaldune. Angkat, jupuk daginge. Potong-potongen daginge. Panasi lenga ana wajan. Tumis bawang putih lan brambang nganti ambune sedhep. Suntak tumisan bumbu iku ana godhongan daging pitik. Tambahi uyah, merica bubuk, gula pasir. Godhong nganti umub lan ambune sedhep. Tambahna godhong bawang. Udhak-udhak nganti rata.

Sing pungkasan, tatanen rempela ati ana mangkok. Tambahna irisan sosis Solo, lan pindhang endhog. Siramake kuwah (duduh) karo daging pitike ana sadhuwure. Uwur-uwuri sajian iku ngango brambang goreng. Tambahna sambel kecap sing pedhes. Timlo Solo wis dumadi ana ngarsa panjenengan. Kanggo cathetan yen resep ing dhuwur cukup kanggo leladi timlo limang porsi. (Ki Sudadi)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan