Mudhik kang Paling Favorit Numpak Apa (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 245 kali

Lha kang numpak mobil saiki luwih bisa ngatur jadual. Sepisan cuti saiki mecahake rekor nganti sepuluh dina olehe prei saengga bisa ta­neg lan enggal bali menyang olehe nyam­but gawe. Yen suwe olehe ana de­sa ya terus pira wae enteke sangune. Bi­sa-bisa THR entek kanggo Riyaya heeeee. Terus baline kepriye? Mula pa­ling seminggu ana desa lan prei sisane bisa kanggo wektu bali. Saengga puncak arus balik bisa dipecah-pecah.

Semono uga kang mudhik numpak bis saiki uga bisa ngatur luwih kepenak. Lan uga saiki bis antar provinsi wis apik-apik. Malahan saiki ana bis tingkat ba­rang kaya Jakarta-Solo, Jakarta Madiun lsp. Saengga saiki akeh banget alternatif sapa wae kang bakal mudhik arep num­pak apa manut kantonge dhewe-dhewe.

Kawicaksanan pemerintah olehe me­nehi cuti utawa prei dawa mau sejatine uga ngendhani supaya ing arus mudhik bisa padha ngatur jaduwal dhewe-dhe­we. Amarga apa? Salah sijine dalan tol isih durung nyambung kabeh. Bisa-bisa meng­ko lancar ana dalan tol nanging macet ana dalan metune. La ing taun ngarep kiraku preine ing dina Riyaya dak­kira ora kaya saiki. Amarga apa? Dalan tol wis nyambung saengga lalu lintas mu­dhik lan arus balik bisa dipredhiksi bakal luwih lancar.

Manut pengalamanku mudhik kang paling kepenak ya numpak pesawat. La kepriye, pesawat ora nate macet heeeeee. Mung delay/telat iku biasa yen dina Riyaya. Kang bahaya yen numpak pesawat olehe menyang bandhara. Yen ora ngati-ati bisa kena macet olehe me­nyang bandhara. Untunge saiki menyang bandhara akeh alternatif. Bisa numpak bis, taksi, kendharaan pribadi apa malah saiki sepur menyang bandhara Soeta wis ana. Dadi saiki wis rada kepenak.

Numpak pesawat iku ya ana ora kepenake. Yen ngepasi Riyaya rega tikete wae menyang Surabaya saka Jakarta wis luwih saka sejuta. Iku tiket kanggo wong siji. Lha yen sakulawarga, lagi budhale wae wis luwih saka limang yuta yen kulawargane lima. Yen tiket pulang-pergi ya luwih saka sepuluh yuta. Iku kanggo tiket pesawat kang murah (low cost). Lha yen pesawat Garuda, batih lima ya luwih saka rong puluh yuta kanggo tiket menyang-mulih.

Nanging anehe ing Riyaya taun iki manut Menteri Perhubungan malah kang paling akeh rikala mudhik malah numpak montor mabur. Saka predhiksi Menteri Perhu­bungan, taun iki kang mudhik ana 30 yuta, kang wolung yuta numpak pesa­wat. Dene kang liwat kendharaan dharat 7,5 yuta (mobil-motor), numpak kereta api nem yuta, lan liwat laut siji setengah yuta.

Kang rada gawe gumun kok malah akeh kang mudhik numpak pesawat? Ka­mangka regane tiket pesawat rikala mu­dhik tikel tekuk? Apa amarga saiki ma­syarakat Indonesia wis makmur? Bisa uga mengkono. Geneya? Saiki iki klas menengah Indonesia, wis cukup akeh, utawa gampange rembug, wong kang makmur wis cukup akeh. Arepa uga akeh kang isih mlarat (miskin). Nanging anane pawongan kang mudhik ing Riya­ya iki luwih akeh kang numpak pesawat ndadekake pangeram-eram banget. Lha kepriye? Durung ana limang taun ke­pungkur, saben-saben dina Riyaya kang dadi pawarta ana ing media cetak lan elektronik mesthi sejene kemacetan, regane tiket bis kang larang lan uga kang paling nggegerisi rikala padha rebutan munggah sepur nganti liwat cedhela barang. Nanging saiki pawarta mau wis blas ora ana babar pisan.

Manut panemuku pawarta kang ba­kal dadi sorotan media ing Riyaya 2018 yaiku kemacetan. Titik-titik kemacetan ana ing “pintu keluar” dalan tol mesthi bakal dadi pawarta kang seksi. Salah siji indikator, wis mesthi redaksi bakal nu­gasake marang wartawane, nyegat ana kaya ing dalan-dalan langganan macet kaya Nagrek, lan “pintu keluar” dalan tol. Apa maneh dalan tol kang durung nyam­bung. Mesthi mengko ana ing etungan nalar “pintu keluar” dalan tol kang du­rung nyambung mau mesthi bakal akeh macet. Mula wartawane mesthi wis di­siapake supaya liputan ana ing kono. Ka­ya yen ana TV kae Laporan saka Nagrek. Kena ngapa kok Liputan saka Nagrek, ya­iku mau amarga Nagrek langganan ma­cet yen Riyaya.

Kamangka kaya kang wis diandharake dening Menteri Perhubungan, kang pa­ling akeh mudhik numpak montor mabur, kok ora liputan ana ban­dhara. Liputan ana ban­dhara iku mesthi wae ana war­tawan kang di­tugas­ake, nanging aku yakin beritane mesthi kurang seksi. Salah siji sebabe, paling berita kang bakal di­kirim war­tawane ana maskapai kang telat bu­dhal lan te­kane. Yen iku dudu berita kang seksi, wong ora di­na Riyaya wae salah sijine maska­pai wis kawentar langganan telat heeeeeee. Apa maneh ing dina Ri­yaya, yen telat sejam rong jam dianggep biasa wong pancen dina Riyaya maklum. Na­nging manut pane­muku mudhik num­pak pesawat kang pa­ling akeh ing taun 2018 iki, be­ner-bener nuduhake yen kang makmur ana Indonesia tansaya akeh. Mu­ga-muga wae panemuku mau ana benere. Amin. Sugeng Riyadi 2018. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa