Njajakke Bakule
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 46 kali

Njajakke Bakule

 

ANAKKU mbarep nyambut gawe neng kantor pelabuhan, tau tugas neng adoh suwene limang taun, mulih 6 wulan sepisan. Kadhang setaun sepisan, riyaya Idul Fitri blas ora tau mulih jalaran mesthi tugas POSKO transportasi laut. Saiki wis pindhah tugas neng Semarang, bisa mulih seminggu sepisan. Saben mulih anakku ngejak aku lan adhi-adhine dolan utawa mangan neng njaba, jarene arep nyaur utang anggone ora bisa nyeneng-nyenengke aku rikala tugas adoh mau. Aku ya seneng nanging ya nelangsa, amarga aku mesthi banjur kelingan sisihanku kang wis swargi. Nanging kekarepane anakku mau tetep tak turuti.

Sawijining sore dina Setu aku lan adhi-adhine loro dijak metu, wektu kuwi aku kepingin mangan ayam goreng sambel kosek neng salah sijine warung pinggir dalan neng Temanggung nggone Bu Sum. Nalika mangkat grimis, banjur udan deres. Anakku njujug warung sing dodol sega ayam goreng kaya sing tak karepake, udane mendha, mung kari grimis. Mlebu warung, neng kono wis ana wong telu ya lagi nunggu pesenan. Anakku pesen 4 porsi. Nalika nunggu pesenan, ana wong lanang anguk-anguk neng tendha warung mau, wong lanang mau klambine klebus lan kadhemen, aku rumangsa welas banjur aku nambah pesen siji meneh, bakule nggawekke pesenan dadi cacah lima sing papat diladekke aku lan anak-anakku. Bu Sum takon: “Bu, niki sing setunggal dibungkus…?”

“Boten, mriki beta mriki.”

Sing sepiring tak tampani tak ulungke wong lanang sing neng lawang tendha kadhemen mau, aku kandha: “Ngga Pak, niki dhahar niki, kalih ngunjuk teh anget, kersane boten kadhemen. Boten sah menggalih, mangkih kula sing mbayar.” Wong lanang mau nampani sega mangu-mangu, karo bola-bali nyawang Bu Sam. Aku tanggap, sega tak ulungke Bu Sum, “Bu, nyuwun tulung niku dhahare diaturke bapak-bapak niku, mangkih kula sing mbayar, kalih dibungkuske ben diasta kundur, mesakke sepuh-sepuh, udan-udan kok kesah-kesah, boten enten sing ndhe­rekke.”

Bu Sam, ujug-ujug ngguyu ngekek: Bu, lha tiyang niki bojo kula kok bu, ben dinten teng mriki ngrencangi kula sadeyan ngantos rampung, le nedhi nggih mangkih boten sah dija­jakke njene­ngan…” aku mlo­ngo, “Ooo…”

Anak-anakku kemekelen, nge­kek kabeh: “Buk… buk, ibu niku bo­ten taken-taken riyin, bakule kok dijajakke…”

Wong sing neng kono ya ngguyu kabeh.

Siti Purwati,S.Pd-Kranggan, Temanggung

 


Tuku Kecap Kari Wadhahe

 

Jaman biyen durung maju kaya jaman saiki, saiki yen tuku kecap cukup nggawa dhuwit wae lan kari mulih. Kecap sing arep dituku, kecap botol gedhe, botol cilik. Apamaneh yen dhuwite sithik bisa tuku kecap sat-setan wae sing regane ya murah banget.

Jaman  biyen yen dhuwit sethitik arep tuku kecap kudu nggawa wadhah dhewe (cangkir, gelas, utawa mug). Sawijine dina Bu Nur utusan putrane (sing lagi dolanan karo kancane) tuku kecap nggawa cangkir, sebab tukune sethithik lan durung ana kecap sasetan. 

Tuwin (putrane Bu Nur) budhal nggawa cangkir tuku kecap ditutake kancane 4, sawise didoli Tuwin mulih karo nggawa kecap diwadhahi cangkir. Ing dalan tuwin ndilat kecap mau, krasa enak dibolan-baleni lan akhire kancane padha pengin ngrasakne. Kabeh ngrasakake kecap mau krasa enak, dibolan-baleni kanthi kecape meh entek.

Tuwin banjur mulih, cangkir diwenehake ibune. Ibune takon: “lo Min kecape kok meh entek ki piye ta”. Iya Bu mau tak dilati karo kancaku, kabeh padha seneng nganti meh entek.

Akhire Bu Nur budhal tuku kecap maneh karo grenengan: “Wong dikongkon tuku kecap kok didilati nganti meh entek”.

Apatumon tuku kecap kari wadhahe (cangkire).

Nini Lo-Ponorogo

 

Obate Kerikan

 

Wis puluhan taun kedadeyan sing nate tak alami, yen kelingan sok krasa geli lan lucu. Nalika iku aku isih sekolah SMP, duwe kanca sekolah raket lan kenthel tur tangga omah jenenge D duwe adhi wadon jenenge RW.

Dhasar bocahe ayu manis, merak ati, wadhuh netra lan lathine. Embuh ngono kae, wong yo lagi ketaman. Dadi anggone nga­lembana sundhul mega, amarga saben dina dolan lan dolanan ana omahe D. Embuh kepiye kok aku ngrasa duwe rasa tresna marang RW, jan-jane yen dipikir ora klebu nalar. Wong aku lan dheweke isih bocah cilik. Nanging kepriye maneh apa iku sing jenenge “cinta monyet”? Apa akusing GR alias gedhe rumangsa.

Yen dolan ya biyasa dolanane bocah, ora kaya pacaran jaman saiki. Yen mbiyen katelahe “hyang-hyangan”. Kanca-kanca sekolahku ngarani yen aku “hyange” RW. Srawungan ya cukup suwe

Sawijining dina RW kandha yen keluwargane arep pindhah nang kutha S. aku rumangsa gela banget, bakal ora ketemu karo RW maneh. Wayah sore kulawargane D lan adhine sida boyongan. Aku melu nguntabake nalika wis budhal lan ngawe-awe, atiku kok krasa keranta-ranta kaya kae lagune “teluk bayur” lambaian tanganmu rasa pilu didada, mung wae ora ana teruse. Nantikan aku dikota S

Dina-dina sabanjure, aku  ngrasa sepi rasane ati angles, nglangut, awake krasa lemes ora bisa turu. Ora duwe gairah, ora doyan maem. Kaya-kaya ibuku pirsa kaananku tansah suntrut, mundhut pirsa apa aku lagi lara, apa masuk angin? Aku ya matur, nembe masuk angin kanggo nutupi yen jane nembe nandhang…? Ibu banjur mundhut ubarampe kanggo ngeriki awakku, nganti abang ireng. Krana dayane sih katresnane ibu marang anak, wekasane aku waras, kaya dina sadurunge lan nyoba nglalekake RW.

Apatumon “Pedhot katresnan alias putus cinta” kok obate kerikan he…he…he…

Pakne Andi-Purwokerto

 


 

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan