Sri Mulih (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 97 kali

Lengser saking ngarsaning para Pandhawa wau Bambang Prabakusuma, mundur aris solahe kebak ing subasita. Ri samana nuli bubar kang pase­wakan. Kawuwusa kang aneng sawi­jining bangsal pangran­tunan, repat panakawan angantu-antu wiyosing bendara. Ki Lurah Semar saanake padha jejagongan lan tetembangan sarwi oncek-oncek isining wedha palupi. Ka­prungu suwarane Petruk angidung. Tem­bange Sinom, methik Serat Kalati­dha, ngiras ngleluri karya sastrane pu­jang­ga agung kang isi wewarah utama lan jangka kalane Nuswantara.

 

Mangkya darajating praja, kawuryan wus sonyaruri,

Rurah pangrehing ukara, karana tanpa palupi

Atilar silastuti, sarjana sujana kelu,

Kalulun kalatidha, tidhem tandhaning dumadi,

Hardayeng rat dening karoban rubeda

 

Ratune ratu utama, patihe patih linuwih

Pra nayaka tyas raharja,

Panekare becik-becik,

Parandene tan dadi, palyasing kalabendu,

Malah mangkin andadra, rubeda kang ngreribeti,

Beda-beda hardane wong sanagara

 

Krungu tembange Petruk, Lurah Se­mar nanggapi, “Eeeeh eh eh eh, blege­duweg ugeg-ugeg sadulita hemel-hemel. Petruuk, teka apik temen suwara tem­bangmu, lan jero temen isine tem­bang Sinom iki mau. Apa kowe ya ngerti te­gese, Thole?”

“Iya, Rama, tembang Sinom rong pada iki mau takjupuk saka Serat Kala­tidha yasan sang pujangga agung. Mung­guh tegese ngono aku ya mung bisa gagap-gagap, mbok manawa bisa jumbuh kalawan kahanan saiki, Rama.”

“Eee, coba aku jlentrehana tegese tembang iki mau, Tholee.”

“Ngene, Rama, tembang pada kapi­san iki mau nggambarake kahanan sawi­jining nagara kang kataman Kalathidha, yaiku jaman cacad utawa jaman keneng tulah sarik. Nagara mau sasat ilang ka­wibawane, surem kekuwunge, rusak ta­ta­naning ngaurip, awit ora ana pangarsa sing bisa dadi patuladan utama. Akeh narapraja sing padha laku durjana, dene para sujana lan waskitha malah padha rumangsa ngenes nyumurupi rusaking ka­hanan. Ing ngendi-endi anane mung tansah ampyak awur-awur, rusuh lan ga­we gidhuh, katentreman ilang musna sa­sat kurugan dening rubeda kang nglim­puti nagara.

Mungguh pada tembang kapindho mratelakake, ing negara kuwi…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan