Pager (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 107 kali

Musripah dhewe rumangsa risi. Ora wani adu arep karo kiwa tengen sing saka rumangsane kebak pa­ngece. Malah ana sing keladuk nguneni, kacang ora ninggal lanjaran. Musripah ngerti marang prasemon mangkono. Ka­beh ngira menawa kelakuwane Musripah ora beda karo wong tuwane wadon. Mu­sripah saya ora krasan.

“Sadurunge kacilakan nampa tilpun?” Inspektur Pulisi Rosawani ngoyak takon.

“Saking kanca.”

“Dudu saka Mas Nar?”

“Tilpune kula beta.”

“Ngerti nomere?”

“Supe.”

Kagawa Musripah wis katon kesel lan sedhela-sedhela sambat nggliyeng, Ro­sawani mungkasi anggone njaluk katra­ngan. Kaya dina-dina sakdurunge, tekan kantor aba Brigadir Yanti supaya gawe jur­nal lapuran.

Wayahe kira-kira jam papat sore. Su­narso teka sambang. Durung nganti mlebu omah dikandhani menawa Mus­ripah lan Prihatini kacilakan. Saiki dira­wat ing rumah sakit, sepedhah motore digawa menyang kantor pulisi. Sunarso gendadapan bingung. Sepedhah motor digawa pulisi, ora wurung perkarane ba­kal saya mrembet-mrembet. Punjere pi­takon mesthi asal-usule sepedhah mo­tor.

Sadurunge Musripah didhedhes luwih jero, kudu dipethuki lan diomongi sing ma­gepokan karo sepedhah motor. Ge­gancangan Sunarso tumuju menyang ru­mah sakit. Lan nganti sawetara mung monga-mangu ing ngarep lawangan UGD. Sedhela-sedhela ngungak menjero karo jumangkah nyedhak. Arep takon ora wani. Kesel muter-muter mapan lungguh karo lingak-linguk ngawasi saben wong liwat. Let sedhela wong lanang loro nje­jeri. Salah sijine menyat nemoni Kepala Bageyan Trima Pasien. Rembugan  supaya Mus­ripah dipindah panggonan sing gampang diweruhi lan ngliwati panggonan ma­pan lungguh.

Weruh pasien wadon ditumpakake kursi rodha,  Sunarso mendelik. “Musri­pah!” sebute bareng sing lungguh kursi rodha liwat ngarepe. Klentreng-klen­treng ngetut mburi nganti diweruhi papan panggon­ane. Sawise sing nyurung lunga, Sunarso clilang-cli­leng, wusanane nyrunthul mlebu. Clilang-clileng nye­titekake kiwa tengen. Sepi mamring. Semu jinjit ge­gancangan marani.

“Mus,” pangundange alon. Sing diundang gra­ga­ban melek.

“Mas?” Musripah nim­bangi. Wong loro rangku­lan kenceng. Sunarso kra­sa menawa Musripah nangis seseng­gruk­­an. Dheweke nyoba ngarih-arih. Sa­wise taneg nyuntak kangen, rangkulane ucul. Loro-lorone adu sesawangan, adu esem lan adu lambe.

“Kok bisa kaya ngene?”

“Mbuh Mas.”    

“Sepurane aku kasep.”

“Ora apa-apa.”

“Sepedhah motor digawa bapak pu­lisi?”

Musripah manthuk. Sunarso dadakan………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan