Sawijining Tekad
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 267 kali

Hawa bengi kang adhem njekut nambahi atine Aryani tansaya kekes. Anake lanang durung mulih. Kamangka iki wis jam sewelas. Anake we-dok nomer loro wis mlungker ngeloni guling. Dene sing cilik dhewe uwet neng gendhongane mbahe wedok. Wis telung dina Aryo mulihe ajeg bengi-bengi terus. Aryani krasa yen remaja klas 3 SMA iku wiwit kenek pengaruhe kanca-kancane sing grubyag-grubyug ora karuwan parane.

Aryani rumangsa kecolongan. Kamangka Aryani lagi kurang akur karo bapake Aryo kang kerja neng Kalimantan Wetan, merga bojone kuwi kumat kesenengane mbanting kertu ngabotohan. Ar-yani yakin Aryo isih bisa dituturi. Iki ngadhepake ujian nasional. Se-najan saben dina ketoke Aryo budhal sekolah, jebule mbolos. Wis ping pira wae Aryani nampa layang celukan saka pihak sekolah, aweh weruh yen anake asring ora mlebu. Aryani nggresah, eman yen nganti Aryo ora lulus. Sebab dheweke lan sing lanang wis entek ragad kang ora sethithik kanggo nyembadani sekolahe Aryo.

Jam rolas kurang seprapat Aryo teka. Mripate abang, rambut njegrag awut-awutan, tanda yen ora nganggo helm.

“Saka ngendi?” Aryani ngempet swara amrih ora njalari Aryo nesu.

“Saka Nggurit. Ka omahe Mas Galih.”

Aryo bablas mlebu kamar, mapan nggloso. Aryani ngelus dhadha. Galih mono bocah sing prothol sekolahe. Asring mara neng omahe lan kulina dijak mangan bareng kanca-kancane dening Aryo.

“Pripun Bu Aryani. Aryo mboten nate mlebet. Wali kelas sampun ang-kat tangan, pramila prekawis menika dipunpasrahaken dhateng kula,” ujare Pak Ahmadi, kepala sekolah.

“Kula ngertos Pak. Ning saupami Aryo disanjangi menawi badhe di-DO napa malah mboten njalari kendho semangatipun? Kula nyuwun tulung Pak supados Aryo disukani kalo-dhangan malih. Menawi Aryo mboten saged ngowahi asale nakal, kula lila Aryo dipun-DO.”

Kepala sekolah manthuk-manthuk. Keputusane, Aryo ora sida ditokake saka sekolah. Aryani isih duwe keyakinan yen Aryo bakal sadhar. Saiki sapa kang ora kekes atine. Anak  mbarep kang digadhang dadi tepa tuladhane adhi-adhine lha kok wis kena pengaruh omben-omben lan pil koplo. Ditukokake sepedha motor Suzuki Shogun diprotholi, digawe balapan urakan karo kanca-kancane ing dalan gedhe. Aryo uga melu nguras dhuwite bocah-bocah sing ngabotohan dhing-dhong neng arena hiburan.

Sing pungkasan dilabrag tanggane kang ngonangi Aryo nyolong hape lan didol menyang kancane neng Nggurit. Aryani ngrerepa amrih Aryo ora dilapurake pulisi. Aryani mikir, yen nganti Aryo dilapurake pulisi merga kasus kriminal, tembene bisa dadi sandhungan golek pegaweyan.

Kaya ngapa ajur mumure Aryani ngrasakake……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan