Kaulan Sangawareng
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 20 kali

Upacara adat kang ana sambung rapete karo tradhisi ing masyarakat nduweni maneka jinis ragam lan nilai tradhisi. Nilai tradhisi kang dimaksudake ana sambung rapete karo etika masyarakat. Wondene etika yaiku ilmu kang mulang manungsa, kepriye ya kudune urip iku? Utawa ilmu kang nguruki manungsa, kepriye ya manungsa iku supaya bisa urip wicaksana? Bab kasebut dijlentrehake kaya ing konsep etika miturut wayang, yaiku nilai “kasampurnan” kang lengkap, wutuh lan tanpa cacat, krana dheweke minangka rerangken kabeh nilai luhur kang ana ing wayang.

Underane masalah kang jumedhul, apa nilai-nilai adat kang tradhisional kasebut ana sambung rapete karo nilai-nilai kasampurnan sejati ing donyane wayang? Kanggo mangsuli pitakonan kasebut pancen isih mbutuhake panaliten mligi. Ing langkah awale pancen diperlokake deskripsi upacara adat Jawa Timur.

Masyarakat Jawa Timur nduweni basa dhaerah Jawa lan Madura. Sesambungan masyarakat Jawa lan Madura wis tinandur sadurunge abad ka-12, minangka buktine ing jaman Singosari patih Wiraraja diangkat dadi Bupati Sumenep. Wektu R. Wijaya ngedegake kerajaan Majapahit ing Tarik uga pikantuk panyengkuyung prajurit saka Madura. Ing wilayah wetan Jawa Timur kang dipanggoni masyarakat Blambangan nduweni ciri khas basa Osing kanthi ciri seni dhaerah kang uga khas.

Malah ana sing unik, tuladhane kaya ing kultur area Jawa pesisiran. Yen ing pondhok pesantren nglairake basa Jawa pesisiran, tuladhane sepisan dikramakake sepindhah, lan krana dikramakake kranten. Kamangka sepisan yen dikramakake panggah sepisan, lan krana yen dikramakake dadi karana. Ing kultur area Jawa pesisiran malah ora sethithik kang nggunakake basa Jawa Brang Wetan kang digunakake bebarengan karo basa Madura. Kaya kang dumadi ing dhaerah pesisir Tuban, Lamongan, Bojonegoro lan Gresik. Lha sing arep dak aturake kene mung ngenani upacara Kaulan Sangawareng ing Lamongan.

Upacara Kaulan Sangawareng yaiku upacara kang awale katujokake marang roh alus kang njaga desa (dhanyang) amrih roh alus kasebut ora nggangu gawe utawa nyebar bencana kaya wabah penyakit, pagebluk, kurang pangan, lly. Ing perkembangane, upacara iki minangka ungkapan rasa syukur kabeh warga marang Gusti Kang Akarya Jagad. Sinebut Kaulan Sangawareng krana upacara kasebut dileksanakake dening warga Desa Sangawareng, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan.

Upacara adat Nyadran Kaulan Desa Sangawareng dileksanakake ing dina Setu Pon lan Minggu Wage, kaya kang wis disarujuki sacara turun-temurun. Wulan pelaksanaane ditemtokake sacara rembug desa, ning sing cetha tansah ana sambung rapete karo mangsa panen ing desa kasebut. Upacara iki dianakake ing sumber banyu utawa komplek makam. Sumber banyu utawa sendang iki dumadi saka sendang Lanang, sendang Wedok, sendang Ngason (kanggo ngombe), lan sendang Nganten.

Upacara Kaulan Sangawareng diwiwiti kanthi rembug desa kanggo nemtokake wulan pelaksanaane. Warga desa kerja bakti ngresiki suket lan rereged ing lingkungan patirtan lan makam desa, golek iwak ing sendhang kang dianggep aneh, nglumpukake asil temon dhuwit klithik ing njero sendang lan sabanjure didum-dumake, sarta pungkasane mbakar iwak ing papan sacedhake sendhang, kejaba iwak kang dipercaya dianggep aneh. Iwak aneh kasebut disimpen lan diculake maneh ing dina pelaksanaane upacara ing sendhang Nganten.

Upacara Nyadran Kaulan iki dimeriyahake kanthi maneka acara budaya, antarane liya nyekar ing komplek makam, nggelar kesenian rakyat, maca asal-usule desa dening sesepuh, lan slametan, kang dipungkasi kanthi mangan bareng.

(DLY)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan