10 -16 Juni 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 79 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Rejeki lancar, ora susah kuwatir butuhe bisa dicukupi. Yen arep memitran utawa kongsi, dipetung dhisik. Minggu iki kena wae yen arep nggawe trobosan anyar. Lintang kamujuran isih sumunar. Asmara: marang pasangan kudu wani ngalah, aja nggugu karepe dhewe. 

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Tumindak sing ngati-ati, aja grusa-grusu olehe nggawe putusan. Minggu iki gampang keplesed nindakake sing njalari kapitunan. Yen ana sing nawani obyekan dadakan, aja kesusu disaguhi. Asmara: kaya ngapaa kasunyatane, dilakoni kanthi mantep, bakal ana dalane.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Ana kalodhangan becik ing ngarep netra. Pengalaman ala ing wektu kepungkur samesthine bisa dadi pawadan jumangkah sing luwih trep. Sing sregep lan sigrak, amarga minggu iki lintang kabeg-jan sumunar padhang. Asmara: Aja gampang katut omonganing liyan. 

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Minggu iki gampang ketaman lelara. Mula kudu bisa ngatur wektu kerja lan ngaso. Yen nganti lara, rancangane malah bubrah kabeh ora kelakon. Pasemoning liyan ora susah digape, mundhak mung ngabangake kuping. Asmara: katon wiwit goyah, mula kudu bisa introspeksi.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Panjenengan butuh konsentrasi amrih bisa mrantasi sakehing per­kara ing minggu iki. Yen ana pasemon saka liyan ora susah dipikir nemen, lan aja anut grubyug. Yen ana sing nawani obyekan, di­etung lan dipikir dhisik. Asmara: wiwit renggang, wayahe mawas diri.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Konsentrasi marang perkara sing lagi dumadi. Luwih prayoga ngupayakake baresing urusan lan asil sing nyenengake. Yen ana sing nyemoni ora susah digape, amarga meri marang panjenengan. Asmara: pocapan lan tumindake dijaga aja nganti nglarani ati pasangan. 

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Kahanane abot lan ruwet, bakale nguras tenaga lan pikiran. Mula aja ngimbuhi sanggan kanthi rancangan anyar. Yen ana sing nawani obyekan aja gage disaguhi. Asmara: pasangan dijak rembugan amrih bisa luwar saka masalah kanthi padha mareme.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Konsentrasi marang masalah panjenengan, ora susah cawe-cawe urusaning liyan. Luwih becik ngendhani lan tansah waspada aja nganti kena pangglembuke. Asmara: kuncine bebrayan bisa genti genten nampa kaluwihan lan uga kurange. Aja gelem senenge wae.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Pangangen-angene aja kedhuwuren tanpa gelem tumindak nyata. Kasil utawa orane gumantung panjenengan dhewe. Mula kudu bisa gumregah amrih antuk asil sing luwih maremake. Asmara: pocapane dijaga amrih swasana apik ora malih dadi rame.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Sing ngati-ati amarga saingan wiwit wani tumindak culika. Aja katut melu tumindak ala, luwih becik diendhani lan golek dalan liya. Kalodhangan tinarbuka, nanging aja grusa-grusu. Asmara: nalika rowa kaya ngene, kudu prigel olehe ndondomi tali sesambungan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Minggu iki swasana sarwa mbingungake. Mula kudu bakuh aja mencla-mencle, amrih ora njalari kahanan tansaya ruwet. Pase-moning mitra kerja prayogane ditanduki kanthi wicaksana, amrih ora ngreridhu. Asmara: pasangan dijak seneng-seneng, amrih ora bosen.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Aja wedi nggawe trobosan anyar. Omongan miring saka liyan ora susah digape, mundhak ngrusak krenteging ati. Kalodhangan ti­narbuka ing ngarep netra, eman-eman yen nganti ilang amarga lirwa. Asmara: swasana nyenengake, dijaga kanthi tansah padhang ulate.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan