Mudhik kang Paling Favorit Numpak Apa? (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 120 kali

Kabeh pawongan kang arep bali mudhik Riyaya, saben taun mesthi pada mikir arep bali ndesa numpak apa. Kabeh mesthi padha ngetung untung lan rugine. Banjur terus padha nimbang-nim­bang kanthi premati. Enake numpak bis, mobil dhewe, nyepur, kapal laut, pesawat apa malah numpak sepeda motor. Kabeh mesthi ana resikone. Alternatif numpak kendharaan apa  kanggo mudhik mau, ana kang akeh lan suwalike ana kang mung siji alternatife.

Kaya kang bali mudhik saka Papua menyang tanah Jawa, ya mesthi wae kang paling sithik alternatife. Yen kepingin praktis ya mesthi numpak pesawat. La yen numpak kendharaan liyane, ya ora mungkin. Kang paling mungkin ya numpak pesawat mau. Nanging yaiku, regane tiket mesthi tikel tekuk temenan. La yen arep num­pak kapal ya seminggu lagi tekan tanah Jawa. Rak ya wektune mung entek ana dalan. Kejaba dudu pegawe na­nging wirausaha, bisa numpak kapal adoh sadurunge.

Beda kang arep mudhik menyang tanah Jawa saka Sulawesi lan Kalimantan. Bisa sakora-orane ana loro, numpak kapal apa numpak pesawat. Bisa uga numpak mobil, nanging wektu nyebrang laut Jawa mobile kudu numpak kapal. Paling yen numpak kapal mung sedina sewengi. Nanging yaiku amarga winates tikete mula kudu adoh sadurunge wis tuku yen ora kepingin ora kebageyan. Kepenake yen numpak mobil, yen wis tekan Jawa bisa terus tekan ndesa bisa numpak mobil. Malah bisa kanggo menyang ngendi-endi yen wis tekan ndesane.

Rada beda mesthine kang mudhik menyang pulo Jawa saka Sumatera. Bisa numpak kapal, mobil pribadi , bis lan pesawat. Yen numpak mobil ya luwih kepenak, amarga nyebrang Selat Sunda numpak kapal penye­berangan mung watara rong jam. Bubar iku terus bisa diterusake numpak mobil. La yen baline menyang Jawa Tengah lan Jawa Timur bisa langsung mlebu dalan tol kang bisa nyambung tekan Jawa Timur senadyan isih “putus-nyambung.” Ana bageyan tinamtu isih durung nyambung kudu metu dalan biasa (umum) teus mlebu tol maneh. Kaya ana Wilangan-Jatim.

Beda maneh kang mudhik saka Jakarta menyang kutha ana Indonesia. Yen saka Jakarta menyang Sumatera bisa numpak pesawat utawa mobil. La menyang kutha ing Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua saka Jakarta kang praktis ya numpak pesawat. Mung etungan jam wis tekan kutha kang dituju. Nanging yaiku kari nari dhuwite heeeeeeeee.

La kang saben tahun yen Riyaya mudhik saka Jakarta menyang kutha-kutha ing Jawa yaiku mligine Jateng lan Jatim biasane kang paling heboh banget. Kang heboh biasane kabeh, ya pawongan kang bakal mudhik, pejabat, lan uga media. Kang mudhik kaya kang wis dakandharake ana ing nduwur mau, kari nari dhuwite. Yen dhuwite cukup, ya kari milih kang paling kepenak. Numpak pesawat menyang kutha kang dituju. La yen ndesane isih adoh saka bandhara kari mobile kongkon budhal dhisik banjur mapag ana bandhara. Wis beres ora patiya ribet lan ya kepenak. La kang kanthonge rada cekak, numpak sepedha motor saka Jakarta tekan ndesa. Nanging yaiku resikone gedhe banget. Ana dalan akeh banget kacilakan amarga numpak sepedha motor mau.

Kebukten angka kacilakan sasuwene mudhik isih dhuwur lan paling akeh sepedha motor. Manut cathetan saka Mabes Polri ing Riyaya tahun 2017 isih ana 2.441 prastawa kacilakan kang nglibatake 3.197 unit sepeda motor lan 713 kendaraan rodha papat. Dadi manut cathetan Polri kang paling akeh resiko kacilakan rikala mudhik tetep sepedha motor mau. Dadi telung prapate kacilakan mau kang dadi korban pengendhara sepedha motor. Pancen sepedha motor iku digawe dudu kanggo kendharaan jarak jauh. Mula gedhe banget resikone rikala digawa bali lan jarak jauh mau. Malah kang gawe was sumelangku, kendha­raan kaya sepedha motor mau ora mung kanggo boncengan wong loro, nanging malah sakkeluarga. Bapak kang nyetir, ibune mboceng ana mburi lan anake ana ngarep. Wah yen nonton ana dalan kae aku kang nyawang wae wis was sumelang banget. Kamangka saben taun mesthi ana himbauan saka pemerintah. nanging yaiku, kabeh mau kalah karo kepinginan Riyaya ana ndesa kumpul karo keluarga besar, bapa lan biyunge. Lan kang paling penting sepedha motor ana ing ndesa bisa kanggo silaturahmi menyang sedulur ana ndesa utawa malah rekreasi. Wis pokoke sepedha motor diang­gep kendharaan serbaguna temenan kae. 

La kang milih numpak sepur, kudu ngerti resikone. Salah siji resikone yaiku golek tiket angel. Olehe angel mau, amarga tiket wis antuk dipesen lewat internet/online telung sasi sadurunge Riyaya. Malah lagi dibukak wae wis ludhes. Olehe sedhela wae ludhes, sepur wis dadi angkutan umum kang favorit. Sepure resik, kabeh antuk lungguh senadyan ekonomi ora ana kang ngadeg. Saiki wis arang banget telat yen ora ana prastawa kaya bencana banjir, longsor lsp. Arepa telat yen ngepasi Riyaya amarga akeh kereta tambahan ora nganti suwe dibandhingake yen numpak kendharaan umum kaya pras­tawa Brexit Brebes 2016 kepungkur kang nganti ana korban jiwa barang. La kepriye macet kok nganti sedina sewengi muput.  

Mula sepur isih dadi angkutan favorit. La yen tikete sepur wis entek lan kepngin mudhik kepriye? Kang nduwene sepedha motor ya banjur padha bali numpak sepedha motor mau. Senadyan gedhe banget resi­kone ana ing dalan. Kepriye maneh. Resiko kang gedhe mau kalah karo olehe kepingin bali Riyaya ana desa. (Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih