Yuk Mlancong menyang Pesisir Morosari
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Plesir - Dibaca: 120 kali

Guna lan paedahe tanduran mangrove utawa bakau pancen akeh. Kajaba bisa kanggo mikuwati lemah pesisir saka abrasi (gerusan banyu segara) nahan angin laut, panggonan ngendhog biota laut (iwak, urang, kepiting lsp) uga dadi sarang plankton.

Dene tanduran kasebut uga bisa digawe areng, bahan obat-obatan nganti babagan kosmetik. Ora selak pancen isih akeh kadang misaya mina kang durung ma­ngerteni babagan iki. Apamaneh yen adreng mbutuhake kanggo jembarake. Masalah pelestarian lingkungan bakal dilirwakake.

Rusake mangrove ing pesisir wetan kutha Semarang wis banget mrihatinake. Embuh saka ganase ombak segara ka­tam­bahan anane reklamasi kang ngurug kanggo kaperluan industri lan pokal rekadaya sawenehing pawongan kang kurang tanggung jawab. Pancen meruhi kahanan kasebut saka pihak akademisi, instansi terkait dalasan warga masya­rakat padha cancut taliwanda nganakake program masal “penanaman mangrove”. Nanging paling ora saka kegiatan kase­but bisa ketok asile 5-6 tahun mbesuke.

Rusake ekosistem pesisir wetan ku­tha Semarang wiwit laladan Terboyo, Cang­kringan, Senik, Morosari, Bedonor Loireng wis ngrusak atusan hektar tambak bandeng, urang lan uga laladan pemukiman (omah-omah penduduk), tempat ibadah lan uga kuburan desa. Kabeh resik gusis katrajang ganase om­bak segara lan rob. Gelem ora gelem kudu pindhah saka laladan kang  mbe­bayani.

 

Wisata Bahari

Pesisir Moro­sari kang kalebu ing laladan Desa Bedono, Keca­ma­tan Sayung, Ka­bu­paten Demak di­resmekake dadi panggonan wisata Bahari rika­la ta­hun 2005 utawa 12 tahun kepungkur. Nanging saka kurange promosi lan fasilitas pendukung, kaya-kaya obyek wisata kasebut ora maju-maju.

Pancen, rikala Minggu wingi penulis nyambangi pesisir Morosari kasebut nembe digarap dalan mlebu lokasi lan panggonan parkir kanggo bis, mushola sarana mck lan sapanunggalane.

Lokasi Pesisir Morosari jane pancen strategis tenan, saka terminal bisa Ter­boyo udakara mangetan kurang luwih 6 Km-an. Ana papan penunjuk ing protelon dalan arah ngalor udakara 3 Km lewat dalan kang mulus. Sadurunge mlebu lokasi kudu bayar parkir kanggo rodha loro Rp 2.000,00 lan mobil Rp 5.000,00. Kanggo pengunjung ditarik retribusi Rp 7.000,00/ uwong. 

Apa ta kang bisa dinikmati pengun­jung ing Pesisir Morosari? Pitakonan iku kang kerep dakrungu. Ing kene pe­ngunjung bisa mirsani sunset, manuk-manuk blekok uta­wa kuntul kang pa­dha kung­kum ngadhang iwak­iwak cilik. Yen wis oleh di­gawa miber di­lolohke anake ing susuh kang du­munung ing pu­cuking wit mangrove. Me­nawa lagi usum ombak pengun­jung bisa mirsani ombak gedhe kang gulung-gulung nyempyok branjang-branjange nelayan ing tengah segara.

Pesisir Morosari pancen beda banget yen dibandhingake karo pesisir: Baron utawa Kukup ing Wonosari. Pasire kang putih lan ombak kang oyak-oyakan ndu­weni nostalgia dhewe kanggone pe­ngunjung. Swasana kase­but ora bakal tinemu ing pesisir Morosari. Ing kene banyune soklat butheg campur lendhut. Siji-sijine pilihan amung nyewa perahu boat kanggo ngubengi alas mangrove. Yen wis Kesel lan luwe bisa mampir ing warung apung cedhake dermaga kang nyedhiani maneka warna menu. Spe­siale seafood khas Morosari.

Ing Kabupaten Demak pancen wis ana rong panggonan kang dadi pa­pan rekreasi, yaiku Masjid Agung Demak lan Makam Kadilangu (makame Sunan Kali­jaga). Nanging emane, rong panggonan wisata kasebut mung dadi ampiran. Sakwise para pelancong padha rekreasi ing Pulau Kari munjawa, pesisir Kartini, Beteng Portugis utawa Menara Kembar dalasan Gunung Muria turahane wektu nembe mampir ing Demak.

Mbokmanawa kanthi anane Pesisir Morosari yen disengkuyung pihak kang kawogan lan dikelola secara profesional, diajab bisa dadi destinasi wisata anyar kang mumpuni. Apamaneh yen dikom­pliti manekawarna dolanan (mainan) banyu kang ramah anak kang ora mbe­bayani. Sokur bage bisa kerjasama karo pihak swasta. (FX. Suyatno)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan