Tandha Tangan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 186 kali

Tandha Tangan

 

Ing taun 80-an durung usum ana preman sing ngaku dadi wartawan ing taun kasebut uga durung usum ana kantor sing njatah (apa dijaluki jatah) preman. Mula saben ana pejalan kaki sing mampir kantor mesthi disangoni senajan anggone nyangoni ora padha, sing mesthi tanda tangan.

Yen asring diliwati pejalan kaki yen nyangoni mung sethithik, suwalike yen jarang diliwati anggone nyangoni biyasane luwih akeh. Ning ya ora kabeh mangkono, tuladhane kaya nalika aku diutus mampir menyang Taman Sriwedari Solo, senajan asring diliwati anggone nyangoni kalebu akeh. Yen gaji guru wektu iku isih Rp. 50 ewu, aku disangoni Rp. 75 ewu.

Sarehne yen liwat dalan provinsi akeh sing njaluk tanda tangan, aku banjur nyoba liwat dalan ndesa. Mula sawise tekan Purwokerto banjur nerusake laku liwat Ajibarang lan Majenang. Nalika isih tekan Ajibarang durung ana masalah, ning bareng arep tumuju Majenang lagi ana masalah. Masalahe padha, padha njaluk tandha tangan. Mula yen arep leren, kalebu arep turu, banjur ora bisa.

Apamaneh bareng digiyarake ana TV, saben “Irung” padha “mambu”. Mula kanggo nyiasati masalah iki, aku banjur nginep ana omahe pendhudhuk. Wektu iku ngepasi ketiga ngerak, sumber-sumber padha asat. Mula kanggo kabutuhan adus lan masak kepeksa ngedhuki wedhi ana kali nganggo bathok.

Yen wis ana banyune banjur dicidhuki nganggo bathok, dene yen wis oleh satimba lagi adus. Aduse karo umbah-umbah pisan, dene sing diumbah ya klambi sing dinggo. Mula sabaline adus barang wewadine ya mung dijarake gondhal-gandhul.

Niyatku sakawit ya arep adus, ning bareng weruh papan padusane sing kaya mangkono aku banjur wurung adus. Karepku ngono ya arep enggal-enggal ninggalake papan kasebut, ning krana dipenggak dening wong-wong wedok kang padha adus aku banjur kepeksa wurung ninggalake papan kasebut.

Tujune menggak aku sing baku njaluk tanda tangan, sarehne ora ana sing nggawa kertas banjur ora bisa menehi tanda tangan. Mula aku banjur takon, “Yen ora ana kertas sing tak tanda tangani banjur apa?”

Wong-wong kasebut meneng, wusana ana sing clukuk, “Tanda tangane ana kene!” karo nuding barang wewadine sing gumandhul ana dhadha.

“Yen sampeyan ora kabotan ya tak tanda tangani!” kandhaku.

“Ora, malah tanda tangane sampeyan mengko ora arep tak ilangi!” tumanggape wong wedok sing ngotot njaluk tandha tangan ing susu. Apa tumon, ora ana kertas kok dikon tandha tangan ana ing susu! (Budiono Undur-Undur-Tulungagung)

 

 

Kontak Batin

 

 Kedadeyan iki dialami tanggaku sing jenenge Mas Dwi, wektu kuwi bojone sing jenenge mbak Utari lagi rawat inap nang klinik amarga arep babaran lan ditunggoni karo maratuwane. Dadi Mas Dwi dheweke ijen nang omah.

   Jam nuduhake angka sewelas awan lan Mas Dwi sing lagi leyeh leyeh nang lincak amarga mentas nglembur dumandakan sambat lara wetenge. Tangga tangga padha gupuh nulungi. Ana sing nggawa obat lara weteng, lenga kayu putih lan liya liyane, nanging kabeh kuwi ditulak alus. Dheweke mung kepengin diterake menyang klinik panggonane Mbak Utari rawat inap.

    Tekan kono, jebul Mbak Utari uga lagi berjuwang arep nglairake. Ngerti bojone lagi kelaran dheweke enggal nggandheng tangane senajan wetenge uga krasa mules. Ora nganti setengah jam, proses persalinan mlaku lancar lan rasa lara wetenge uga ilang. Ah nyata kontak batin suami istri.  (Hario Bacthiar Muslim-Wates, Magersari)

 

 

Jenenge Kutha Padha Di Basakake

 

Jaman simbahku biyen (taun 1950an) jeneng papan (kutha) yen di takoni bendara banjur dibasakake.

Contone: kutha Semarang dadi Semawis

Kutha Wonosari dadi Wonosantun

Desa Ngijon dadi Ngijem

Desa Balangan dadi Bucalan

Desa Pare Kulon dadi Pantun kilen

Kutha kulon Progo dadi kilen Pragi

Bejane taun 2018 iki wis ora mengkono, nanging malah padha disingkat. Yen ora ngerti papan dadi bingung.

Contone: Dalan Godean dadi Jago

            Dalan kaliurang dadi jakal.

Apa tumon? (Triwahyono BA-Pare, Sidorejo, Godean, Sleman)

 

 

 

 

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan