Sumedhot Pethuk Tilasan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 358 kali

Bubar ketemu karo tilas pacanganku ing kios Pasar Pedan, aku tansah katon­katonen citrane sing ayu, rungon-rungonen swarane sing alus lumer nadyan lagi memelas. Jeneng Se­kar­arum sing wis lawas dakbusak saka lembaran uripku, tetela ora bisa ilang babar pisan.

Pancen tresnaku marang dhe­weke biyen ki wis mandhes tenan. Cara cathetan ngono ora mung tinulis mawa mangsi, nanging ci­nithak mawa tatah ukir. Mula nadyan wis oleh ganti Sekarpeni sing ayune tikel ping papat setengah, tetep wae tabete Sekararum ora ilang. Citrane isih kumanthil ing netra, swarane isih gumawang ing talingan.

Ing sisih liya, aku kuwatir yen pa­temonku wingi bakal nuwuhake ma­salah, sabab wingi kuwi ora mung patemon lumrah. Tegese ora mung kandheg mesem guyu lan sapa aruh. Awit saka nggrantese atiku weruh dheweke kejiret utang, aku ora mentala. Kanthi iklas daktomboki sayuta seprapat. Aku dadi ewuh aya, bab iku dakkandhakake ma­rang batihku apa ora. Judheg aku.

Masalahe sarwa ngewuhake. Yen dak­sidhem ora dakkandhkake, aku salah rong perkara. Siji, salah karo bojo, sabab wis tumindhak ora jujur. Loro, dosa karo Gusti Allah, sabab wis tumindak goroh. Ko­sok­baline yen dakkandhakake marang bojo­ku, mesthi dheweke nesu. Bisa-bisa aku didakwa tumindak neka-neka karo tilas pacanganku. Mangka saglugut pinara pitu aku ora ana niyat neka-neka marang dhe­weke. Tenan kuwi, mung pengin mbantu merga mesakake.

Bojoku Sekarpeni iku ayune tikel ping papat setengah tinimbang Sekararum. Dadi yen aku arep tumindak slingkuh karo tilasanku iku jenenge gendheng, jan gen­dheng banget. Padha karo wong dicepaki iwak sapi kok malah golek tempe gembus tur wis mambu, rak gendheng banget ta kuwi.

Jan ewuh aya tenan rasaku. Kandha apa ora, kandha apa ora, kandha apa ora, ewuh anggonku arep mutusake. Na­nging bareng wis kliwat rong minggu aku mutusake: kudu omong bares karo bo­joku. Sabab aku njur mikir, nadyan dak­tutupana rapet, ora wurung Sekarpeni mes­thi bakal ngerti, sabab patemonku karo tilas pacanganku iku ana ngarep kios pasar, diweruhi wong akeh, kalebu Yu Monah sing wis srawung akrab karo bo­joku. Luwih becik aku omong jujur, em­buh mengko dadine.

Sore-sore bubar shalat Isya aku nye­dhaki Sekarpeni. Ngati-ati banget anggon­ku nyangkani, pamrihku supaya dheweke ora nesu.

“Dhik Peni, aku arep kandha sithik ning aja nesu ya,” tembungku mbukani rembug.

“Kandha kok mung sithik,” saure karo mencep. “Mbok kandha sing akeh, wong ya ra sah mbayar.”

“Ah  kok aneh-aneh kowe ki, Dhik, wong kandha kok ndadak mbayar, jeneh mlarat.”

“Sing kandha sapa?” saure. “Ana lho kandha karo tilas pacar nganggo mbayar sayuta seprapat.”

Mak tratab atiku krungu…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan