Bedhah Pajang (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 127 kali

Sunan Kudus anggone ora mangsuli kekarepane  Arya Penangsang iku jalaran wis mangerteni yen watake Arya Penangsang kang brangasan. Dadi upama dipenggaka iya malah dadi lan nepsune. Dene manut rumangsane Arya Penangsang, anggone Sunan Kudus ora menggak lan kendel bae iku jalaran  nayogyani apa kang dadi sedyane.  Kanggo mujudi kekarepan iku, Arya Penangsang dhawuh abdine aran Rangkud supaya nyidra Sunan Prawata embuh kepriye carane.

“Sing baku kudu kelakon!” prentahe Arya Panangsang.

Rangkud kang pancen kondhang kendel lan digdaya nuli matur sendika lan budhal menyang Demak kanthi sangu kerise sing paling ampuh. Ing tengah wengi, Rangkud wis tekan ngarep kori gapit kedhaton. Katon para prajurit lagi padha jaga. Rangkud nuli matak aji lan ngrapal japa mantra. Sakala kabeh padha krasa arip lan pating thekluk. Rangkud nuli mlebu gedhong pasareyan ing jero kedhaton.

Nalika kuwi Sunan Prawata pinuju gerah, nanging durung bisa sare. Mulane Kanjeng Sunan mung lenggahan karo sendhenan garwane. Dumadakan Rangkud mlebu.

“Sapa kowe? Kurang ajar temen wani tlanyakan mrene!” Kanjeng Sunan kaget, nuli ndangu sora.

“Kula utusanipun gusti Arya Panangsang,” Rangkud mangsuli ora wedi.

“Karepmu ngapa?” Sunan Prawata nyentak.

“Kula ngemban dhawuh supados merjaya paduka!” wangsulane Rangkud karo ngunus kerise.

Nyumurupi patrape Rangkud, garwane Kanjeng Sunan njerit karo ngrangkul gegere sing kakung. Kanjeng Sunan Prawata kang ora bisa menyat banjur ngendika, “Yen kowe arep nyedani aku ya sakarepmu, nanging garwaku iki aja mbok pateni.”

Rangkud age-age nyuduk dhadhane Sunan Prawata, tembus ing walikat lan nanceb ing dhadhane garwane. Bareng pirsa yen garwane ngemasi, Kanjeng Sunan mundhut kerise pusaka Kyai Bethok kang tansah sumeleh ing ngisor bantal. Keris diunus lan disawatake marang Rangkud. Ora kena, nanging kembang kacange mberet baune Rangkud. Jalaran saka ampuhe keris, Rangkud tiba nggeblag mati sanalika. Dene Sunan Prawata dalah garwane uga seda.

Sedane Sunan Prawata gawe gegere Demak. Nanging para sentana Demak ora ana kang bisa mbelani. Upama arep nglumpukake bala lan nglurug menyang Jipang uga ora ana sing kajibah mandhegani. Dhasare praja Demak pancen wis ringkih. Mung Ratu Kalinyamat, rayine Sunan Prawata kang atine banget lara, nuli ajak-ajak garwane Pangeran Hadiri  ngadhep Sunan Kudus, karepe arep wadul lan nyuwun pengadilan.

Nanging sawise nampa pawadulan iku tetela Sunan Kudus mung kendel bae. Sunan Kudus malah njlentrehake bab sejarah keprabon Demak sing tansah dadi rebutan antarane sedulur karo sedulur. Ratu Kalinyamat cuwa lan serik atine. Nuli kondur tanpa nganggo pamitan, garwane langsung digeret bae.

Kacarita lakune Ratu Kalinyamat lan Pangeran Hadiri ing dalan dicegat…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan