Teroris Probolinggo Nggladhi Bocah-Bocah Mbedhil
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 56 kali

Salah siji saka wong telu kang dinuga minangka teroris kang diamanake Densus 88 Antiteror ing Perum Sumber Taman Indah, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo (Jatim), Kemis esuk kepungkur, kalungguhane minangka Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif.

Pawongan kasebut yaiku HSA, guru basa Inggris ing SMKN 1 Kotaanyar, Kota Probolinggo. Dheweke aktif mulang ing kono wiwit taun 2009. HSA mulang basa Inggris kanggo murid-murid kelas XI lan VII. Priya sing kanugrahan putra telu iku mujudake lulusan sekolah tinggi swasta ing Malang.

Marang kanca-kanca rakete, HSA disumurupi minangka pawongan kang apik lan anteng. Dheweke salah sawijining guru kang disiplin banget nalika mulang. “Pawongan kang apik lan sajak ora nate nindakake kaluputan. Dheweke murah esem, sanajan sing gegayutan iki anteng banget. Minangka guru kang grapyak lan disiplin,” kandhane Sugeng, Kepala SMKN 1 Kotaanyar.

Sugeng nambahake, SK PNS duweke HSA mudhun nalika taun 2000. Dheweke nyebutake, HSA ngumpul ing sekolah iku wiwit taun 2009. Dheweke ora weruh yen sasuwene iki HSA uga kesangkud ing kelompok terorisme.

“Aku ora weruh, malah nembe ngerti saiki. Minangka pimpinane ing sekolah, blaka wae shock. Nanging, aku ora bisa gegabah utawa kurang ngati-ati, lan bab iki bakal daklapurake menyang Dinas Pendidikan kanggo nemtokake nasibe HSA ing tembe. Sing genah, kalungguhane guru basa Inggris ora oleh kosong lan kudu enggal ana sing ngiseni,” jlentrehe.

Ing wewengkon sakiwa tengene omahe, HSA mulang kanthi gratisan marang bocah-bocah kang kurang mampu. Nanging, kandhane Sukirno, salah sawijining tangga teparone HSA nyebutake, saya suwe sing diwulangake HSA marang bocah-bocah dadi rada ngglewang. Sukirno kerep mergoki, nalika HSA mulang marang bocah-bocah iki. “Ora samesthine apa kang diwulangake guru marang muride. Wulangan sing diwenehake iku dudu maca, ngitung, utawa basa Inggris slaras karo keprigelane. Nanging, wulangan kang diwenehake iki beda karo wulangan adate,” ujare.

Sukirno nambahake, ing tangane HSA, bocah-bocah sing akeh-akehe umure ing sangisore 10 taun diwuruki manah, lan mbedhil migunakake bedhil angin (bedhil manuk). “Aku ora ngerti karep lan tujuwane apa, kok bocah cilik iku diwulang manah lan mbedhil. Sawise ngerti wulangane kaya ngono, anakku langsung dakpenggak lan ora oleh sinau mrono maneh,” tandhese.

HSA diamanake Densus 88 Antiteror bareng karo kancane loro yaiku MF lan IS. Dheweke kabeh di­-amanake jalaran dinuga kuwat ke-sangkud ing kasus teror bom ing ge-reja telu lan Mapolrestabes Surabaya dhek sawatara wektu kepungkur.

Sukirno uga kandha prihatin. Dheweke ora ngira, pawongan pendidik tetela bisa kesangkud ing pemahaman agama sing salah. “Muga-muga yen pancen dheweke bener kesangkud antuk ukuman sing abot. Nanging, yen pancen ora kesangkud, dheweke enggal antuk hak-e kang bebas. Sasuwene iki dheweke pancen arang srawung karo tangga teparone,” jlentrehe Sukirno.

 

Nyiapake serangan

Wong telu sing dinuga teroris kang diamanake Densus 88 Antiteror ing Kota Probolinggo iku pranyata wis nyiapake rencana serangan. Kapolres Kota Probolinggo AKBP Alfian Nurrizal mratelakake, saka katrangan wiwitan, dheweke kabeh wis nata rencana nindakake teror. Nanging, durung rampung anggone nata tumindak teror, dheweke kabeh kasil diamanake.

Alfian nerangake, kabeh penyeli-dikan lan papriksan katelune ditindak-ake dening Densus 88 Antiteror ing Mabes Polri. “Dheweke padha tepu-nge, dudu sedulur. Dheweke tepungan wis sawatara taun kepungkur, lan wis kaya sedulur dhewe klawan niyat lan tujuwan kang padha,” kandhane.

Dijlentrehake, dinuga teroris telu sing diamanake, MF lan IS mujudake calon nganten utawa ikhwan amaliah.

Apa iku? Dikandhakake, ikhwan amaliah iku mujudake kalungguhan utawa jabatan kang disiyapake kanggo nindakake tumindak teror. Dene HSA, tambahe Kapolres, njabat minangka amir jemaah utawa istilah liya kanggo sebutan pimpinan gerakan kelompok radikal kasebut ing Probolinggo. “Sa-durunge ditangkep, HSA wis nyiapake MF lan IS kanggo dadi nganten bom bunuh dhiri. HSA wis nyiapake sekabehing siasat aksi kanggo ngatur carane njeblugake,” tandhese.

Ewasamono, Kapolres wegah nyebutake kelompok radikal ngendi kang dadi panutane telu-telune dinuga teroris iki. Apa Jamaah Anshorut Daulah (JAD) apa kelompok liyane. “Sing duwe wenang aweh katrangan iku ana ing Mabes Polri. Apa dheweke anggota JAT utawa JAD. Nanging, sing genah, dheweke ana sesambungane karo durjana teror ing Surabaya,” ujare.

 

Anak lan bapak ditangkep

Sawatara iku Densus 88 Antiteror uga kasil nangkep Sutris (50) lan Lutfi (26). Dheweke sakloron kasebut dinuga kelompoke JAT ing Desa Betro Barat, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Kemis mentas iki.

Lelorone kang dumadi saka bapak lan anak iki saiki diamanake dening Densus 88 Antiteror.

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Sigit Dany Setiyono mbenerake yen ana wargane loro sing jeneng cekake S lan L lagi diamanake Densus 88 Antiteror. “Mungguh sisihane S lan sisihane L mung winates dijaluki katrangan wae ing Polsek Kemlagi,” ujare.

AKBP Sigit ngandhakake, ing panangkepe iki pehake melu nggledhah omahe lelorone. Nanging ora nemokake barang-barang kang nyujayani. “Sing ditemokake mung buku-buku ngenani kegiyatan jihad,” tandhese.

Niliki ing lapangan, pulisi wis masang police line ing ngarep omahe Sutris. Sanajan bebarengan karo wayahe buka pasa, warga ngenggon katon ngebaki panggonan penggrebegan.

Ketua RT-03 Dusun Betro Barat, Suwoto ngampingi nalika anggota Densus 88 nggrebeg omahe Sutris. “Anggone nangkep Sutris sawise shalat Ashar,” kandhane.

Suwoto ngandhakake, ana pasangan bebojowan loro sing manggon ing omah iku. Dheweke mung winates ngampingi nalika ana wargane sing ditangkep. “Kandhane saka Densus 88, aku mung dikongkon ngampingi wae,” ujare.

Sasuwene iki ing omahe Sutris, kandhane Suwoto, ora ana kegiyatan kang nyujanani. Kegiyatan padinane bakul mie ayam lan anake ing percetakan sablon. Lelorone becik, kerep srawung karo warga ngenggon kaya adate,” jlentrehe.

Lelorone kang dinuga teroris iki mujudake warga asli Betro. Dheweke wis suwe dedunung ing kono. Saiki isih ana sing wadon lan anake L sing isih umur telung taun ing omah kasebut. “Yen panangkep aku ora weruh kang samesthine,” tambahe.

Katrangane, omahe Sutris lan Lutfi nate digrebeg pulisi gegayutan panduga anggone melu Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) taun 2011 kepungkur.

Sawatara iku Juwita (38), warga ngenggon nyritakake, dhetik-dhetik pasukan Densus 88 nalika nggrebeg omahe tanggane, Sutris. Nalika dheweke lagi nonton tv ing omahe, dumadakan keprungu swara umyeg.  Swara geger sing ana ing sisihe omahe, ndadekake Juwita gegancangan metu ngomah.

Swasanane katon medeni merga sing dideleng pulisi nganggo tutup rai lan nganggo sragam pepak, nggawa bedhil lan ngumpul ing ngarep omahe tanggane iku. “Aku krungu swara umyeg kaya wong gegeran,” kandhane.

Weruh kahanan penggrebegan kang ditindakake Densus 88 iku, Juwita bingung. Nanging nalika iku pulisi ngajap marang warga supaya tetep ana ing njero omah. “Aku dikongkon mlebu njero omah, ora oleh metu. Ana sakehing pulisi dhuwur-dhuwur,” ujare.

Nalika digepok senggol bab panangkepe Sutris, Juwita kandha ora weruh kang samesthine. “Aku ora weruh. Sebabe mau dikongkon tetep ana ing njero omah,” tandhese. (Tim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan