03 - 09 Juni 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 129 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Kadidene kapal, yen ombake gedhe aja meksa nyabrang segara.  Anggone ngemonah dhuwit kudu setiti, aja brah-breh kang bisa njugarake impen. Sanadyan wis saras, pantangan aja ditrabas. Asmara: endhanana pasulayan, luwih becik ngrembug bab kang romantis.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Akeh gosip kan1qg njalari kuping panas, mula luwih becik diendhani. Mbaka sethithik, aja kesusu ngarep-arep antuk bathi akeh. Anggone memangan pedhes dilongi. Asmara: yen ana perkara dirembug kanthi becik, aja nganti wong liya cawe-cawe.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Kalodhangan becik tinarbuka, kasil lan orane gumantung anggone panjenengan ngupayakake. Andum kasenengan iku becik, nanging aja keladuk, mundhak ing tembe mumet dhewe. Lelungan bengi dilongi dhisik. Asmara: yen dumadi pasulayan, kuncine kudu sabar. 

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Akeh sing nawani obyekan. Nanging yen panjenengan ora bisa asikep sing becik lan ngendhaleni emosi, sengara bakal kelakon. Sanadyan duwe celengan, nanging aja brah-breh. Intropeksi lan ngaso, amrih bali bregas. Perkara ing kulawarga aja diputusi dhewe.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Isih perlu makarya sengkud amrih bisa nggayuh kang diidham-idhamake. Blanjane ditepakake klawan rejekine. Jaga kasarasan badan, amarga dalan kang kudu dipecaki isih dawa. Nyipati ka­hanan kulawarga, kudu introspeksi diri.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Aja katut ing swasana, amarga ana mangsane kudu kalem sinambi mulihake tenaga. Rejeki isih lancar sanadyan butuhe rada akeh. Ngaso dhisik, amrih kasarasan bali kaya wingi uni. Perkara sepele njalari buneg, mula dilakoni kanthi sabar wae.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Sing mantep, aja rangu-rangu. Anggone nggawe putusan dipikir sing jero, aja manut pamrayogane wong liya. Rejeki lagi seret, kudu gelem ngirit. Wetenge kurang kepenak, becike memangan sing alus-alus dhisik. Ana kadadeyan ora kanyana kang lagi krasa buntute.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Swasana minggu iki luwih tentrem, njalari ati lega, makarya kanthi luwih gumbira. Tanggungan-tanggungane enggal dibayar, aja dien-dhe-endhe. Anggone memangan sing ajeg lan digatekake gizine. Ruweting pikir lan salah tampa bisa diudhari kanthi rembugan sing becik.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Kalodhangan becik tinarbuka, aja diculke ngono wae. Aja nglokro amarga gosip kang ngabangake kuping. Rejeki akeh ora bisa kecekel yen mung ngendelake cara lawas. Pikiran spaneng bisa njalari lara weteng, mag, mula kudu sareh lan digawe jenjem.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Amrih slamet, aja grusa-grusu anggone nggawe putusan. Yen lena bakale tuna. Rejeki lancar, nanging kudu pinter ngemonah lan gelem nyelengi kanggo tembe mburi. Kasarasan badan apik, kudu tansah dijaga. Perkara ing kulawarga bakale lerem, mula atine sing ayem.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Ajakan kongsi kudu dipikir kanthi mateng, aja mung amarga sung­kan. Nasibe mujur, kena nggawe trobosan anyar. Ana rejeki, becike kabeh tanggungan enggal disaur. Olah raga kanthi ajeg amrih awake ora lungkrah. Perkara ing kulawarga ditampa kanthi legawa.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Kalodhangan becik wis nang ngarep netra, aja diculke ngono wae. Nate gagal iku wajar, aja banjur nglokro. Gumregah, isih akeh dalam kanggo nggayuh bebathen. Nanging anggone makarya tenagane aja diforsir. Ngadhepi kulawarga kudu introspeksi lan percaya-pinercayan.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia