03 - 09 Juni 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 114 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Kadidene kapal, yen ombake gedhe aja meksa nyabrang segara.  Anggone ngemonah dhuwit kudu setiti, aja brah-breh kang bisa njugarake impen. Sanadyan wis saras, pantangan aja ditrabas. Asmara: endhanana pasulayan, luwih becik ngrembug bab kang romantis.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Akeh gosip kan1qg njalari kuping panas, mula luwih becik diendhani. Mbaka sethithik, aja kesusu ngarep-arep antuk bathi akeh. Anggone memangan pedhes dilongi. Asmara: yen ana perkara dirembug kanthi becik, aja nganti wong liya cawe-cawe.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Kalodhangan becik tinarbuka, kasil lan orane gumantung anggone panjenengan ngupayakake. Andum kasenengan iku becik, nanging aja keladuk, mundhak ing tembe mumet dhewe. Lelungan bengi dilongi dhisik. Asmara: yen dumadi pasulayan, kuncine kudu sabar. 

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Akeh sing nawani obyekan. Nanging yen panjenengan ora bisa asikep sing becik lan ngendhaleni emosi, sengara bakal kelakon. Sanadyan duwe celengan, nanging aja brah-breh. Intropeksi lan ngaso, amrih bali bregas. Perkara ing kulawarga aja diputusi dhewe.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Isih perlu makarya sengkud amrih bisa nggayuh kang diidham-idhamake. Blanjane ditepakake klawan rejekine. Jaga kasarasan badan, amarga dalan kang kudu dipecaki isih dawa. Nyipati ka­hanan kulawarga, kudu introspeksi diri.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Aja katut ing swasana, amarga ana mangsane kudu kalem sinambi mulihake tenaga. Rejeki isih lancar sanadyan butuhe rada akeh. Ngaso dhisik, amrih kasarasan bali kaya wingi uni. Perkara sepele njalari buneg, mula dilakoni kanthi sabar wae.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Sing mantep, aja rangu-rangu. Anggone nggawe putusan dipikir sing jero, aja manut pamrayogane wong liya. Rejeki lagi seret, kudu gelem ngirit. Wetenge kurang kepenak, becike memangan sing alus-alus dhisik. Ana kadadeyan ora kanyana kang lagi krasa buntute.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Swasana minggu iki luwih tentrem, njalari ati lega, makarya kanthi luwih gumbira. Tanggungan-tanggungane enggal dibayar, aja dien-dhe-endhe. Anggone memangan sing ajeg lan digatekake gizine. Ruweting pikir lan salah tampa bisa diudhari kanthi rembugan sing becik.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Kalodhangan becik tinarbuka, aja diculke ngono wae. Aja nglokro amarga gosip kang ngabangake kuping. Rejeki akeh ora bisa kecekel yen mung ngendelake cara lawas. Pikiran spaneng bisa njalari lara weteng, mag, mula kudu sareh lan digawe jenjem.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Amrih slamet, aja grusa-grusu anggone nggawe putusan. Yen lena bakale tuna. Rejeki lancar, nanging kudu pinter ngemonah lan gelem nyelengi kanggo tembe mburi. Kasarasan badan apik, kudu tansah dijaga. Perkara ing kulawarga bakale lerem, mula atine sing ayem.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Ajakan kongsi kudu dipikir kanthi mateng, aja mung amarga sung­kan. Nasibe mujur, kena nggawe trobosan anyar. Ana rejeki, becike kabeh tanggungan enggal disaur. Olah raga kanthi ajeg amrih awake ora lungkrah. Perkara ing kulawarga ditampa kanthi legawa.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Kalodhangan becik wis nang ngarep netra, aja diculke ngono wae. Nate gagal iku wajar, aja banjur nglokro. Gumregah, isih akeh dalam kanggo nggayuh bebathen. Nanging anggone makarya tenagane aja diforsir. Ngadhepi kulawarga kudu introspeksi lan percaya-pinercayan.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…