Abu Nawas lan Makluk Ajaib
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 200 kali

Dina iku bakul roti lan martabak sing jenenge Wan Bahri lagi nandhang susah senajan dagangane laris, geneya? Amarga dheweke lagi kejiret utang sing ora sethithik saka lintah darat sing jenenge Juragan Kama Siyadi. Kawitan Wan Bahri arep matur baginda Harun Al Rasyid perkara masalah iki nanging emane baginda Sultan lagi ana kunjungan kenegaraan. Dheweke banjur arep nang pengadilan saperlu matur nang Hakim nanging emane Kama Siyadi iku isih sedulur karo pak hakim, mesthine Hakim bakal mbela dulure dhewe. Pungkasane Wan Bahri wadul nang Abu Nawas mbok menawa bisa mbiyantu ngluwari masalahe.

“Assalamulaikum… kula nuwun Abu Nawas,” kandhane Wan Bahri uluk salam.

“Walaikum salam, mangga pinarak Bahri,” wangsulane Abu Nawas sinambi nyalami tangane Wan Bahri.  “Wah kadingaren rawuh mrene, ana perlu ta?”

“Iya Abu, ngene lho telung wulan kepungkur aku ana utang telung puluh dirham nang Kama Siyadi kanggo ragad anakku sing nandhang lara,” curhate Wan Bahri sinambi ngukur sirahe sing ora gatel, “lha minggu wingi wis tak lunasi nanging emane….”

“Apa Bahri?”

“Sing lunas mung utangku, aku kudu mbayar anakane telung puluh persen saben wulane. La yen ora, anakan mau bakal mundhak gedhe terus.”

Sinambi manthuk-manthuk Abu Nawas banjur kandha, “Wah Bahri, sing nakal niku Kama, ora oleh ana anakan jroning utang. Kuwi mesthi pokale Kama dhewe”.

“Lha terus piye Abu, arep matur baginda Sultan nanging panjenengane lagi tindak,”  jlentrehe Wan Bahri.

“Ya wis ngene wae, aku nduwe akal,” wangsulane Abu Nawas. “Tulung sampean cepakna lim, kapas lan godhong garing sing akeh.”

“Ya Abu,” jawabe Wan Bahri sinambi pamit mulih.

Nalika uba rampe sing dijaluk wis teka, Abu Nawas enggal mblonyohi awakke nganggo lim, lan sawise iku dheweke banjur gulung gulung nang tumpukkan kapas lan godhong garing.

Jam wis nuduhake angka sepuluh isuk, Kama teka nang omahe Wan Bahri saperlu nagih anakan utange sing wis akeh. 

“Wis isa mbayar ta dina iki? Tak sawang daganganmu mau esuk laris,” pitakone Kama sinambi udud klepas klepus.

“Wadhuh den Kama, taksih dereng wonten yatra kula, niki wau asil dagangan kula kangge mbayar ragad sekolah anak lan mbayar cicilan griya.”

“Yen ngono barangmu sing apik-apik bakal tak sita lan kowe tak lapurna nang pengadilan,” ancame Kama karo nggebrak meja.

Nalika Kama milang-miling barange Wan Bahri, dumandakan keprungu suwara “koakk koakk hrrrr………” saka mburi omah. Amarga kaget ana suwara aneh mau, Kama banjur takon,

“Iku mau suwara apa ta ya? Kok aneh kaya manuk gagak ae.”

“Niku swarane makhluk ajaib Kama…,” wangsulane Wan Bahri

“La yen ngono tak sita pisan ae, idhep-idhep kanggo nglunasi anakan utangmu,” tandhese Kama.

“Lo aja, iki wis dipesen baginda Sultan kanggo ingon-ingon ing istana.”

Nanging amarga kegawa rasa napsune, Kama banjur marani swara mau. Nalika ing mburi omah dheweke gumun ana wewujudan aneh sing werna putih nang kandhange domba ingon-ingone Wan Bahri. Wewujudan mau terus muni “koakk hrrrr…..” swarane serak-serak aneh. Nalika lawang kandhang dibukak dening Kama merga arep nyoba dielus-elus, makhluk mau banjur metu lan mlayu banter. Saking bantere nganti Kama ora kober nyekel makhluk kuwi.

“Lo lo…..lho makhluke endi mau?” Pitakone Wan Bahri sajak bingung.

“Waduh sepurane Bahri, makhluk mau ucul lan mlayune banter banget nganti ora bisa tak cekel.”

“Wah piye iki? Baginda wis ngendika yen makhluk aneh iki nganti ucul, sing nguculna bakal oleh ukuman abot.”

“Wis ngene wae Wan, anakan utangmu tak anggep lunas nanging aja matur sultan yen makhluk mau aku sing nguculke.” 

“Wah piye ya? Aku wedi oleh ukuman saka baginda.” 

“Tak tambahi wis regane yen isih kurang,” wangsulane Kama sinambi ngetokake dhuwit saka kanthonge.

“Ora usah den Kama, mengko perkara iki aku wae sing ngrampungna,” ujare Wan Bahri

“Oh matur nuwun Wan Bahri, yen ngunu dina iki perkara utangmu tak anggep lunas.”

“Tenan ya? Ora ana urusan utang piutang maneh kowe karo aku?”

“Ya ya…. yen ngunu aku tak enggal pamit wae.”

Nalika Kama Siyadi ninggalake omahe Wan Bahri, Abu Nawas sing awakke isih akeh kapas lan godhong garing banjur mara.

“Alhamdulillah Abu Nawas, bunga utangku wis lunas. Aku matur nuwun sanget atas pitulunganmu”

“Ya ya ya…. padha-padha,” jawabe Abu Nawas cekak. (Hario Bachtiar Muslim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus