Golgota Jerusalem Kota Sejarah Umat Kristiani
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 164 kali

Durung suwe iki wartawan Panjebar Semangat diajak dolan kenya ayu Astrid Miller lan pemudha gantheng Tad Janocinski dolan menyang Golgota, Jerusalem, Israel. Wektu iku ngepasi Astrid Miller lan Tad Janocinsli entuk liburan mirugan (pakansi), bubar ujian semeteran ing kampuse Melboune, Australia. Sejatine wartawan PS, arep nekani “pusat perbel­anjaan” ing kota Beijing RRC (Qian Men). Nanging ora sida, jalaran wartawan PS ngancani Astrid Miller sarta Tad Janocinsli menyang kota Golgota, Jerusalem. Sadurunge touch down katon sesawangan kawasan Golgota Jerusalem kang katon anggun lan nengsemake banget. Kacetha bangunan megah sarta altar since, mujudake katresnan kaendahan, kaya sing diandharake TC.de Graff “Love is beauty but not every beauty have love,”. (Tresna itu pancen endah, nanging ora saben kaendahan ngandhut tresna).

Saka Jerusalem nunggu “kendaraan” sedhela, nuli nerusake laku tumuju Amman Jor dania. Swasana wektu iku pancen “cerah” saengga wong telu kanthi numpak bus tumuju kota Jericho kawasan Israel. Katon sesawangan kang gawe marem, apa maneh nyumurupi tembok “pemisah” antarane Jerusalem Barat sarta Jerusalem Timur. Kawasan Jerusalem mujudake kota sing paling tuwa ing donya lan mujudake kota suci dening kaum kristeni Yahudi lan kaum muslim. Para kaum kaum kristen lan muslimin padha ngakoni, yen kota Jerusalem kota pembangunan Jerusalem sing paling rame wargane.

Ing tapel wates Jordania wong telu mudhun sedhela saka bus, marga anane “pemriksaan kaum imigran” kang ketat. Barang-barang sing digawa digledhah kanthi tliti banget lan liwat lawang utawa three window. Rampung pemeriksaan udakara 2 (rong) jam luwih, nuli bus mla­ku maneh tumuju kota Jericho. “Iki mujud­ake pengalaman sepisanan sasuwene wartawan Panjebar Semangat plesiran”, grenengane PS sinambi nonton peta.

Wektu ngliwati dalan trowongan ing Jerusalem, katon sesawangan tembok dhu­wur, kang misahake Jerusalen Barat lan Jerusalem Timur. Ing saben umat Kristiani bisa nindakake sembahyangan ing greja, mligine umat Katolik lan Protestan. Ing kota iki Yesus Kristus wis nate ngrasak­ake kepriye rasane urip sengsara, dipetenah, disalib, wafat nganti “bangkit” maneh. Kota Jerusalem mujudake kota modem, pusat budaya, sugih museum, galery seni, teater lan kebak universitas sarta perguruan tinggi liyane. Mula ora barang aneh yen kota Jerusalem dikun­jungi saka wisman saka penjuru dunia. Para wisatawan asing padha katrem lan seneng, saengga bisa ndadekake keya­kinan saya Iuwih mantep.

 

Bukit Goigota

Saka puncak Bukit Zaitun, katon lawang gapura kang megah lan realistis saka dalan cacah 8 (wolu). Keyakinan umat Kristen, yen Gusti Yesus Kristus (Sang Panebus) rawuh ing Jerusalem bakal nuntasake perkara manungsa “budiman” lan manungsa batil (watak elek). Kanthi laire Gusti Yesus Kristus ing bumi, tembe mburine bakal ngubah manungsa dadi tumindak becik. Perangan ing Lembah Kidron tinemu makam-makame wong kristen (protestan sarta katolik) kanthi tulisan ing ‘’watu nisan” tumenga ing langit. Kapercayan mau, ndadekake para umat kristini bakal gumregah “bangkit” tumuju ing akhir jaman (kasuwargan). lki kabeh wis dadi keantepane para umat kristen, tumuju pungkasane urip.

Manut katrangane Tad Janocinski, runutan critane saka bapakku (father) wektu neng Bukit Golgota, pranyata pendhudhuke saya padhet. Kamangka rikala ing taun 2000 SM, Gusti Yesus Kristus mlaku sempoyongan manggul salib tumuju Bukit Golgota. Wektu iku Sang Panebur ngadhepi ukuman pati saka Pilatus. Sang Kristus nggone manggul kayu salib nganti tiba kaping telu (3), nganti tumeka Bukit Golgota, prastawa mau diarani “Via Dolorosa”. Amarga dalane kang ambane mung 2,5 meteran, Via Dolorosa saiki dadi kota ramene ora karuwan. “Dening para wisman, kawasan mau mujudake wisata rohani kang fleksibeI,” critane Janocinski marang wartawan PS. Iki tandha bukti yen Bukit Golgota papan wisata kang spesifik, muga-muga Gusti memberkatimu (Good bles you).

Bukit Golgota mau, sawijining kota sing ora tau sepi pengunjung, meh saben negara modem tansah ngadani “vacation” ing papan mau. Luwih-Iuwih ing sasi Desember tekan sasi Januari. Ing papan sakiwa-tengene kono, sinangling lampu-Iampu endah. Papan mau dununge laire Sang Panebus Yesus Kristus sarta tinutup pager beteng kang kokoh. Para pengun­jung bisa nyawang greja “Golgota” kang endah, komplit mawa Lonceng, sing su­warane gemontang ndudut ati. Wartawan PS sawise nonton kahanan Bukit Golgota nuli kandha,” I was satisfied after visiting the sights of Golgota,”. (Aku rumangsa marem sawise nyumurupi kanthi kanyatan kota Golgota,). Nona Astrid Miller uga nylethuk ,” Golgota was great and excellent,”. (Golgota pranyata amba lan hebat). Pemudha nggantheng Tad Janocinski mung mesam-mesem, sinambi ngungak mendhuwur lan swasana ing langit katon cerah. Kegawa saka angin kang semilir, ndadekake awak dadi seger lan adhem. Wartawan PS, Tad Janocinski lan Astrid Miller nuli menyang Kota Betlehem.

 

Kota Betlehem

Para wisatawan sawise mlebu ing Betlehem, kota cilik ing Yudea udakara 8 (wolung) kilometer, hawane pancen kepenak. Kota Betlehem kang mapan ing pegunungan batu putih, swasanane rame. Kawasan kota Betlehem mau pranyata kebak hotel-hotel megah (berbintang), utamane kanggo para pelancong kang mbutuhake. Rikala semana Betlehem isih klebu wilayah Yordania, nanging saiki wis dadi wilayahe Israel wiwit taun 1967. Sejatine Betlehem iku saka tembung (Bait Ian Lalim sing tegese “kota daging”: Manut katrangane saka Tad Janocinski, sing diarani kota “daging” jalaran kota sepisanan Gusti Yesus “dhahar daging”. MuIane wilayah iki nduweni dalan “khusus” tumuju ing penjuru kota. Kebebasan iki warga Betlehem bisa menyang ngendi-ngendi papan kanthi leluasa.

“Sing ramene ora mekakat, wektu nyedhaki Dina Natal lan Taun Anyar. Wektu iku aku isih siswa SMP diajak dolan menyang Betlehem dening pamanku. Sejatine bapakku asli Cekoslowakia dene ibuku asli Australia,” pratelane pemudha Tad Janocinski mantep .

Ing kalodhangan mau wartawan Panjebar Semangat, Astrid Miller lan Tad Janocinski terus muter-muter neng kota Betlehem, mligine golek “cindera mata” kanggo oleh-oleh. Katon sesawangan kang narik kawigaten, anane omben-omben (minuman) ing sawijining supermaket kang bisa muncul dhewe. Sawise nglebok­ake “dhuwit cring” ing mesin, apa sing dibutuhake metu dhewe. Kanggone sing durung nyumurupi mesthine gumun, jalaran dhuwit susuk metu dhewe. Uga ana pedagang kaki lima lengkap karo ubarampe dagangane lan dikemas kanthi seger. Iki bukti nyata kecaggihan jaman globalisasi iki pancen hebat.

Nona Astrid Miller kandha, “A big city which is succesfull made the citizens fell a comfortable and peafull,”.(Iki tandha bukti yen kota kang maju nggawa swasana tentrem lan cantik). Wartawan PS. mung manthuk-manthuk, lan ngudarasa” Lack the knowledge like pitck cark night for our spirit, also as the noght without moon and star,”. (Kurange pengetahuan ibarat wengi kang peteng ndhedhet tumrap batin, uga wengi sing ora dipadhangi dening lintang lan rembulan).

(Dewi Setyowati)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik