Banyu Berkah Waisak Diusung Saka Jumprit Temanggung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 183 kali

Waisak mujudake dina suci tumrap umat Budha sing tansah dipengeti nge­nani telung perkara yakuwi laire Sang Budha Gautama, penerangan agung pa­ngeran Sidharta lan tutup yuswane sang Budha. Umat Budha sak ndonya kabeh tumungkul ngadani perayaan Waisak sing wektune wis ditentokake yakuwi pas rembulan purnomosidi. Kanggo melu mahargya pengetan Waisak diaturake laporan Waisak taun kepungkur.

 Ing Indonesia perayaan Waisak 2017 ing Candi Borobudur Kabupaten Mage­lang Jawa Tengah.

Ing Negara manca, Waisak sebutane beda-beda. Ing India Waisak kasebut dina Visakah Puja utawa Buddha Purni­ma, ing Tibet kasebut dina Saga Dawa. Dene Malaysia lan Singapura sarta Sri Lanka nyebute dina Vesak, lan yen ing Thailand sinebut dina Visakha Bucha. Ing Indonesia biyasa kasebut Perayaan Tri Suci Waisak yaiku mengeti telung per­kara mau sing dinane tinemu padha ya­kuwi pas wektune terang mbulan utawa Bulan Purnama yo ing sasi Mei iki.

Ketua Umum Perwakilan Ummat Bu­dha Indonesia (WALUBI) Siti Hartati Mur­daya saben taun teka nyang Borobudur ing puncak acara Waisak lan uga nyang obyek wisata Jumprit Temanggung sa­perlu mandhegani prosesi pemberkahan banyu suci Jumprit. Banyu berkah Wai­sak iki diusung saka Jumprit nyang Candi Mendut kanggo upacara pem­ber­kahan. Ing Mendut minang­ka pusat sem­bah­yangan Umat Budha ndadek­ake filosofi siji an­tarane banyu lan geni. Banyu saka Umbul Jum­prit Temanggung dene geni diga­we obor diusung saka Mrapen Ka­bupaten Grobo­gan sing genine langsung nyem­burat saka bumi.

Kaya taun-taun kepungkur nalika diadani perayaan Tri Suci Waisak ing wa­yah wengi, Candhi Borobudur katon gumebyar. Tradhisi rutin ora tau keri sadurunge puncak acara Waisak yakuwi ngeburake 100 lampion ing plataran mburi Candhi. Umat Buddha lan para bhikku mratitisake ritual pradaksina ya­kuwi ngubengi Candhi kaping telu. Ge­byare Borobudhur uga katon saka se­marake maneka warna lilin ing altar uta­ma, buwah-buwahan, rerangken kem­bang, lan ora keri ana patung Sang Buddha warna kuning emas. Perayaan Wai­sak iki dieloni paling sithik 200 Bhiksu kalebu sing teka saka manca Negara ya­kuwi Taiwan, Thailand, Singapura, Malaysia, China, Inggris, lan Australia.

 

Pindapata Massal

Rerangkene adicara pengetan Wai­sak wis wiwit kababar watara sewulan sadurunge yakuwi Shangha Theravada Indonesia ngadani acara pindapata secara massal ing Taman Museum Fa­tahilah Jakarta Barat. Acara iki diseng­kuyung 45 Bhiksu kapimpin dening Sang­ha Theravada Indonesia. Pindapata uga mengkone dileksanani ing Kota Magelang sadurunge puncak acara Waisak 2017 kanthi tema “Cinta Kasih Penjaga Kebhinnekaan”.

Pindapata yaiku kegiyatan para Bhik­­su secara massal minangka tradhisi mlaku tanpa sandhal utawa sepatu lan nampa “persembahan puja dana” utawa pewehan saka ummat Budha sing niyat lan ekhlas arupa wujud kebu­tuhan pokok menungsa cacah papat (sandang, pa­ngan, papan lan obat-obatan). Filoso­fi­ne Pindapata ya kuwi menungsa perlu duwe rasa peduli antarane siji lan sijine tanpa nyawang derajat, pangkat, status sosial. Iki uga mujudake kegiyatan Dhar­ma Kebajikan Ummat Budha kanthi lan­dhesan ati kang ekhlas lan suci tanpa pamrih.

Ummat budha sing wis duwe niyat lan ngerti jadwale kegiyatan Pindapata, sumdya ing pinggir dalan utawa ning nga­rep omahe utawa ngarep tokone banjur menehi sumbangsih kamanung­san nyang para Bhiksu sing mlaku/liwat. Ing Magelang dileksanani ning jalan Pemuda kompleks pertokoan. Para pe­mi­lik toko sumadyo ing ngarep tokone lan para Bhiksu mlaku liwat trotoar. Ana sing sing menehi sandhang, panganan lan uga ana sing arupa dhuwit.

Sakliyane kuwi ing kompleks Candhi Mendhut ora adoh saka Candhi Boro­budhur Magelang panitia Waisak uga ngadani bhakti social arupa pengobatan gratis, dhonor dharah, potong rambut, penghijauan lan acara Satwamocana/fangsen (ngeculke manuk/satwa pra­tan­dha menehi kebebasan urip marang ma­khluk ciptaan Sang Hyang Maha Kuwasa), sarta pembagiansembako kanggo para ummat Budha. Bhakti social iki dileksa­nani rong dina sadurunge puncak acara Waisak dening Sangha Theravada, Tan­trayana, lan Mahayana kanthi rekomen­dasi Walubi kerja sama karo Kemen­te­rian Agama Republik Indonesia.

Puja Bhakti mberkahi banyu suci Jum­prit diadani para Bhiksu saka manengga Sangha ing Candhi Mendut kawiwitan tanggal 9 Mei 2017. Prosesi ngarak ba­nyu berkah saka candhi Mendut nyang Candhi Borobudur (300 meter) dileksa­nani tanggal 11 Mei sore lan sumadya tekan plataran Candhi Borobudur jam 18.00 WIB. Banyu berkah ini sawise di berkahi ing acara puja bhakti ing Candhi Borobudur banjur di bagi-bagi nyang kabeh umat Budha sing melu teka nyek­seni ritual puja bhakti Waisak.

 

Banyu Umbul Jumprit

Ummat Budhya ing Umbul jumprit desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah ngayahi tugas nyiapake banyu berkah Waisak sing arep kanggo puja bhakti ing Mendut. Ngisi banyu Jumprit ing ing botol lan kendhi kapimpin panitia waisak Kabupaten Temanggung lan para Bhiksu saka Sanggha Thera­va­da, Mahanaya lan Tantrayana. Pralon-pralon kanggo ngi­lekake banyu saka tuk Agung Jumprit kasiyapake komplit karo kran-kran le­dheng supaya ba­nyu mancur saka kran bisa langsung mlebu botol. Caca­h­e bisa nganti tekan 3.000 botol siyap kaangkut tumuju Candhi Mendut Mage­lang. Iki dileksanani rong dina sadurunge Puncak Acara Tri Suci Waisak Borobudur.

Ing Jumprit para Bhiksu uga nglek­sanani njupuk banyu secara simbolis ing kolam utama tuk umbul Jumprit yakuwi pas sak ngisore Wana Wisata Jumprit. Papan iki uga minangka sumbere banyu Progo sing terus lumintu tanpa asat sadawane taun. Upacara Puja bahkti ing Jumprit diayahi dening maneka Sangha secara giliran. Dongane arupa parita-parita sing kawaka lan kaucapake dening para Bhiksu. Mengkono uga olehe sim­bolis njupuk banyu Jumprit ing tuk umbul Jumprit uda gentenan saka perwakilan-perwakilan Sangha.

Rerangken acara njupuk banyu berk­ah iki wis dadi “Calendar Of Event” Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Mula saben acara ing Jum­prit iki akeh wisatawan, forografer, reporter Televisi pada teka ning ereng gunung Sindoro iki. Kepala Dinas Pariw­isata dan Kebudayaan Kabupaten Te­mang­gung Dra. Wara Andijani, M.Si ma­rang penulis Panjebar Semangat mra­telakake, masyarakat Jumprit nyengku­yung acara nasional iki. Kanggo narik kawigaten masyarakat lan wisatawan, pemerintah desa Tegalrejo uga sumadya nyambut pengunjung kanthi ngadani pentas kesenian diparagani dening seniman-seniman Jumprit.

(Adipati Sindoro)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.