Dalan Tol lan Riyaya (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 155 kali

Begjane Riyaya taun 2018 cuti bersama utawa preine nganti 10 dina. Manut panemuku dawane prei mau, mesthine saben pawongan bisa gawe alternatif luwih omber tumrape kang arep bali mudhik Riyaya. Baline bisa ditata kanthi premati. Ora banjur bareng-bareng regudug sedina saengga ndadekake dalan ana ngendi-endi macet kabeh, amarga kabeh bali bareng karo pawongan liyane. Semono uga baline uga luwih omber.

Kita kabeh mesthi isih kelingan rikala Riyaya taun 2016 biyen, meh kabeh kang mudhik saka Jakarta kang lewat Semarang padha lewat tol lan metu ing Brexit (Brebes Exit-pintu keluar Brebes Timur). Amarga pancane ya tol anyar, lan kepengin luwih cepet tekan tujuan mula kaya-kaya kabeh kepengin metu tol anyar mau. Nanging ema­ne kaya-kaya malah gawe cilaka. Antarane tanggal 1 Juli 2016 ana ing Brexit mau ana tragedi. Ya ana ing Brexit mau ken­dharaan macet total nganti rong puluh jam. Malahan manut pawarta macet kang meh sedina muput mau, nyebabake ana kang tiwas. Ya akeh sebabe, ana kang pan­cen wis lara sadurunge.

Akeh sebab kena apa nganti ana tragedi Brexit mau. Saora-orane sebabe, sepisan rikala dalan tol kang wiwit lancar saka Jakarta mau, tibane ora disengkuyung dalan arteri kang uga wis omber lan becik. Ya bisa kita bayangake akibate macet ana ing Brexit mau. Kapindho, akeh pemudhik kang ora disiplin rikala antri bensin, padha nyrobot dalan sa­engga dadi tambah macet. Mesthine isih akeh sebab kang ndadekake macet utawa tragedhi ing Brexit mau.

Pengalaman mau mesthine bisa kanggo Riyaya taun iki uga rikala meh kabeh ken­dharaan kang mudhik bakal lewat tol nganti tekan Semarang. Aja nganti mengkone ana ing “pintu keluar” Semarang lan pintu tol liyane ngalami kaya ana ing Brexit mau. Aku yakin yen kang kawogan wis nyiapake kanthi premati. Aja nganti kang bakal ngra­yakake Riyaya taun 2018 malah antuk ke­susahan. Pancen wis dadi tugase pamaren­tah menehi kesejahteraan marang rakyate klebu ngepenakake rikala mudhik mau.

La kang isih dakkhawatirake iku yen da­lan arteri durung siap nampung kendharaan saka dalan tol mau. Kamangka saiki saben kutha ana ing tanah Jawa iku kendharaan ya wis akeh. Ana ing dina-dina biasa wae kendharaan wis padhet. La mengko yen pas Riyaya dalan lancar lewat tol nanging ana ing arteri durung siap, sing dikuwatirake bisa gawe macet uga. Manut etunganku mung­guha macet ora nganti kedawa-dawa kaya tragedi Brexit ing Riyaya taun 2016 mau.

La kepriye kira-kira Riyaya taun 2018 iki? Yen manut panemuku Riyaya taun iki dadine kok luwih kepenak tinimbang taun sadu­runge. Sepisan, dalan tol kang tansaya dawa. Saengga kendharaan sithik mbaka sithik wis kapecah wiwit saka Cirebon nganti tekan saben kutha. Nanging uga ana kuwatire, tambahe kendharaan kang saben taun tambahe atusan ewu mau muga-muga ora metu bareng. La yen metu bareng rak ya kojur temenan.

Kapindho, cuti bersama utawa prei Riyaya taun iki kang dawa nganti sepuluh dina. Saengga ndadekake sapa wae kang ngra­yakake Riyaya ana ndesa bakal luwih omber wektune. Bisa ngrancang budhal lan baline kanthi luwih kepenak. Kang mesthi bisa ana mdesa luwih suwe ketemu sedulur lan kan­cane kang wis sumebar golek panguripan dhewe-dhewe.  Katelu, mligi kanggo PNS/ASN, TNI/Polri uga pensiunan tetep antuk THR kang pancen wis diantu-antu. Kang­goku, taun 2018 iki Riyaya sepisanan aku dadi pensiunan. Ya kudu dak trimak-trimak­ake, Lan ya THR-ku taun iki beda adoh ba­nget ti­nimbang taun-taun sadurunge. Rikala isih aktif biyen, THR-ku ya lumayan. La taun iki pensiunku golongan IV-e udakara Rp 4 yuta. Adoh banget dibandhingake rikala isih aktif. Tegese ora banjur aku kurang ber­syukur, nanging mung arep mbandhingake wae. Pancen ya adoh banget. Saliyane gaji saben ndina ana tunjangan kinerja ba­rang.

Bali marang dalan tol, senadyan iki isih tahun 2018, uga wis mbayangake yen dalan tol Jakarta-Surabaya mau wis nyambung. Malah meh sambung an­tarane Jakarta tekan Surabaya. Manut kabar lan rencanane peme­rintah, dalan tol antarane Jakarta tekan Surabaya bakal bisa digunakake akhir 2019. Mengko rak ya Riyaya taun 2019 wis luwih kepenak. Ndadekake kang bali mudhik luwih seneng. Aku yakin yen dalan tol Jakarta-Su­rabaya mau bakal terus dikebut. Lan bakal diusahake bisa digawe ana ing dina Riyaya taun 2019. Se­babe apa? Heeeeeeee, iku mung pane­muku lan uga sah-sah wae yen para maos ana kang ora sarujuk karo aku. Tahun 2019 rak ya pilihan Presiden. Presiden sapa kang ora ke­pengin nduwe prestasi kang becik lan banjur dikenang rakyate? Yen para maos ing mbesuk numpak mobil Surabaya-Jakarta uta­wa su­walike mesthine rak ya banjur kelingan Presiden kang wis berjasa mbangun mau. Semono uga rikala kita wisata ana candhi Borobudur, Tugu Monas, TMII, mes­thi keli­ngan sapa kang mbangun. Nanging perkara pilihan Presiden taun 2019 gu­mantung ma­rang pilihane dhewe-dhewe. Nanging pres­tasi mesthi dadi salah siji tetimbangane wektu nemptokake pilihan mau. Nanging sing penting dalan tol dadi, yen bali Riyayan ana ndesa lancar lan negara kita ora kalah karo negara liyane. “Selamat menikmati” da­lan tol kanggo mudhik, muga-muga kabeh slamet tekan tujuan ora kurang sawiji apa. Amin. *

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.