Bocah Sunat Kang Unik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 303 kali

Bocah Sunat Kang Unik

 

Nyawang dedeg lan penam­pilane, ora ana kang ngira yen Anton lagi umur 11 tahun. Dhuwure meh 160 cm, pakeyane tansah rapi, karemane nganggo hem lengen dawa dilebokake, lan seneng dolan karo cah putri kakak kelase. Anton pancen wis ketok diwasa, senajan lagi kelas 4 SR (saiki SD).

Ing sawijining dina wong tuwane kaget, amarga Anton ndadak njaluk sunat (khitan). Kandhane isin dinyek kancane wis “gerang” kok durung sunat. Wong tuwane manut, amarga bocahe adreng, lan diputusake dina Jemuah esuk grese, ing sakpamrih Selasa utawa Rebo wis mari.

Jemuah esuk aku melu ngeterake menyang daleme Pak Mantri Eliza, juru supit kawentar ing desaku. Tak sigeg, kabeh sarwa lancar, tan ana rubeda. Awane wis bisa bali. Tekan omah akeh tangga-teparo kang padha sanja-ngaruhake, maklum wong tuwane Anton kalebu priyayi kang dieringi. Ora lali kanca-kancane Anton uga padha ngaruhake. 

Rikala mBak Nulie, kakak kelas ya mitra rakete Anton teka, aku melu ngombyongi. Wiwitane biyasa, padha salaman, menehi kadho, lan crita ngalor ngidul. Nanging... tak sawang Anton katon nahan lara, suwe-suwe ora tahan lan nangis kelaran. Mbak Nulie nyedhak arep tetulung, nanging tangise malah saya seru. Tak titeni yen sing teka putri, luwih-luwih bocahe manis, mesthi dheweke nangis kelaran.

“Nak Tris, Ibu njaluk tulung sowan Pak Mantri Eliza ya, diaturi rawuh”, ngendikane Ibuke Anton kuwatir. “Inggih Bu, ngestokaken”, wangsulanku karo mlayu sowan Pak Mantri. Ora suwe Pak Mantri rawuh, terus njujug lan mriksa Anton. “Bapak tuwin Ibu, kawontenanipun sedaya sae. Jahitan garing, mboten wonten infeksi. Namung nuwun sewu,  ... barangipun keng putra mas Anton asring tegang (ereksi) (nuwun sewu), dados jahitanipun  mantheng, raosipun sakit sanget. Pramila Ibu-ibu lan kanca-kanca putri mboten sah tilik rumiyin. Sepindhah malih nuwun sewu”, pangandikane Pak Mantri. Aku mung ndomblong.

Apa Tumon ???.

Salam kanggo dhik Anton, muga-muga maca tulisanku iki.

Bambang Hadisutrisno-Yogyakarta

 

 

Anake Jenenge Padha

 

Duwe anak yen banjur jenenge padha ditiru, rasane kok ngganjel, anyel, mangkel.

Anakku nomer loro lanang, jenenge Agung Waskito. Lha let setaun, Ninik prawan tuwa nduwe anak lemu peteng jenenge Agung Prastio, lete mung 20 m saka ngomahku, apa ora anyel?

Lha upama dhekke ngundang anakke, Ninik Muni “Gung, anakku sing bagus”.

Banjur anakku muni “Ya, Mak!”.

Bejane anakku wis lulus S2 lan saiki makarya ing BUMN Jakarta. Dene Agung anakke Ninik dadi karyawan ing Mart-Mart ing desaku. Pancen saploke ing desa ana toko jejaring, dodolanku suda, ora akeh sing tuku. Bathiku rada suda. Beja ana wesel saka PS, aku seneng.

Ny. Sumaryati-Sidorejo,Godean,Sleman

 

 

Kembang Api Tahun Baru

 

Mangayu bagya tahun baru taun 2018 pancen nyenengake wae, amarga mesthi dianakake pesta kembang api. Ora mung ning kutha Yogyakarta, ananging uga ing ngendi kutha, papan lan mesthi wae sing paling meriah yaiku ning kutha-kutha gedhe kalebu ing kutha Jakarta.

Nek nyritakake kembang api aku banjur kelingan dhek zaman biyen rikala aku isih enom. Sing jenenge kembang api kuwi mung seka kawat dawane udakara 20 cm lan sepertelone kawat ana serbuk sing temempel lan nek disumet serbuk kuwi bisa murub pating kerlip ngetokake percikan geni kaya bintang-bintang. Beda karo zaman sakiki, kembang api bisa ngetokake jeblugan mak “Dor!” Dor!” bisa ping bola bali lan saben jeblugan ngetokake kembang api sing murube isa warna-warni lan bisa ditonton wong sak kampung utawa sak desa, mesthi wae uwong-uwong padha seneng weruh tontonan kuwi.

Nek zaman biyen kembang api disumet lan dicenthelake ning pang uwit murub pating kerlip lan murube ya mung ning sekitar kono wae sing padha nonton senenge railok-ilok.

“E...e...e. zaman saiki wis owah, mbiyen lan saiki wis beda banget, ya merga kemajuan teknologi.” aku mbatin dhewe.

Apa tumon zaman mbiyen weruh kembang api sing mung dicenthelake ning uwit lan murup pating kerlip lan ditonton wong sak omah wae senenge ora jamak-jamak.

Gunarso Wiyono-Plumbon, Banguntapan, Bantul

 

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae