Pager (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 357 kali

Saka rumah sakit Ajun Komisaris Pulisi Marga bablas njujug alamate Zahza. Karsih rada cingak lan njola weruh mobil patroli mandheg iringan lawang pa­ger. Gita-gita methuki, mbarengi Marga mlumpat medhun.

“Leres menika dalemipun Bu Zahza,” pitakone karo ngathungake KTP.

“Ibu sampun…..”

“Ngriki daleme ta?”

“Mangga pinarak,” bacute karo nge­ngakake lawang pager.

Sawise mapan lungguh Kasatlantas ngu­lungake SIM lan KTP. Karsih mendelik kaget bareng nyawang potrek. Praupan pucet, awak nggreweli.

“Menika Ibu,” swarane groyok ke­sandhet-sandhet gurung.

“Saged pinanggih?”

“Ibu sampun seda.”

“Sampun seda?”

“Inggih.”

Kasatlantas dadi cingak. Piye ta iki, ba­tine grenengan. Olehe nyawang Karsih nganti rada keladuk. Lan kanthi dhadhag Karsih njarwani menawa Zahza tumeka ing pati. Tiba klumah ing ngarep lawang je­dhing terminal. Kasatlantas sakala kelingan marang anane rajapati sing lagi diadhepi Ajun Komisaris Pulisi Parikesit.

“Bapak?”

“Wonten kantor?”

“Saged ngubungi?”

“Saged.”

“Bapak dipunubungi, kapurih tindak UGD griya sakit, kula rantos ngrika,”  Marga mungkasi karo pamit.

Karsih unjal napas. Ana apa maneh, batine grenengan. Riris Pardomuan sing dikabari Karsih rada njomblak. Nggrahita menawa ana sesambungane karo kadur­janan, mula sawise pamit pangarsane bank, dheweke gegancangan budhal. Tekane Ri­ris Pardomuan ing Unit Gawat Darurat meh bareng karo Kasatlantas.

“Betah kalihan kula, Pak?” Riris ndhisiki takon. Batine cingak kebak pitakon jalaran sing ditemoni dudu Ajun Komisaris Pulisi Parikesit utawa Inspektur Pulisi Rosawani.

“Pak Riris Pardomuan?”

“Leres.”

Tanpa kumecap Riris diajak nemoni Kepala Ba­gayen Tampa Pasien. Wong telu bebarengan ngungak Musripah lan Prihatin. Ajun Komisaris Polisi Marga aba supaya migatekake pasien loro-lorone.

“Sanes.”

“Mboten klentu?”

“Kula apal sanget pasur­yane Zahza.”

Kasatlantas lan Kepala Begeyan Tampa Pasien manggut bareng. Lan pa­dha-padha…..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus