Amman Dituntut Ukuman Mati
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 68 kali

Ukuman mati  bakal dicakake marang pimpinan ideologis Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Oman Rochman alias Amman Abdurrahman.  Na­lika sidhang ing Pangadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat mentas iki, jaksa penuntut umum (JPU) ngajap marang hakim supaya nibakake ukuman mati ma­rang kadakwa kasus terorisme kasebut.

Priya umur 45 taun iki didakwa ngren­canakake lan utawa ngajak pawongan liya kanggo nindakake tindak pidana terorisme.

Ing surat dakwane sing kandele 242 lembar iku, Amman digayutake karo limang tumindak pidana terorisme. Yaiku, bom Thamrin nalika 14 Januari 2016, bom ing Gereja HKBP Samarinda dhek 13 Nopem­ber 2016, bom Terminal Kampung Melayu nalika 24 Mei 2017, penyerangan ing Ma­polda Sumatera Utara 25 Juni 2017, lan penyerangan pulisi ing Bima, NTB, dhek 11 September 2017.

“Dheweke ngojok-ojoki klawan omong bisik-bisik lan ngandhakake yen ana prentah saka umaroh utawa pimpinan khilafah saka Syria. Lan pesen kasebut ditegasi maneh dening Rois (Iwan Darmawan Muntho alias Rois) kanggo ngleksanakake amaliah jihad kaya kang dumadi ing Paris, Prancis,” kan­dhane jaksa Mayasari nalika macakake surat dakwaan.

Perintah amaliah iku dikandhakake Amman marang Katua Laskar Asykari JAD Saiful Muntohir alias Abu Gar nalika dhe­weke kabeh ketemu ing Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, dhek Nopember 2015. Nalika iku, Iwan Darmawan sing mbandhani nyiapake dhuwit Rp 200 yuta uga teka.

Weling amaliah iku diterusake kanthi ngebom Starbucks lan pos pulisi ing Jl M.H.Thamrin nalika 16 Januari 2016 kang niwasake wong wolu.

Ing tumindak terorisme liyane,  lela­buhane Amman digayutake jalaran nate menehi materi marang 30 wong amir wilayah JAD saka sekabehing Indonesia ing Batu, Jawa Timur, nalika Nopember 2015. Materi kang diwenehake liwat telepon jalaran Amman ana ing njero lapas iku isine ngenani  ajakan enggal miwiti jihad lan ora perlu nunggu 2018, merangi Syiah, sarta hukum nyekolahake anak ing sekolah ne­geri. Nah, sawise mulih saka acara kasebut, para pimpinan daerah JAD banjur nindakake amaliah ing wewengkone dhewe-dhewe. Upamane, pengeboman Gereja HKBP Sa­marinda dening Juhanda saka JAD Kali­mantan Timur pimpinan Joko Sugito.

Kejaba iku, daya pangribawane Amman digayutake karo buku terjemahane sing judhul Seri Materi Tauhid. Ing buku iku disebutake yen demokrasi klebu syirik akbar sing bisa mbatalake kaislamane pawongan. Buku kasebut uga nyebutake pemerintah, wiwit presiden, DPR, pulisi, nganti tentara yaiku thogut sing kalungguhane kafir ba­nget. Buku iku, antara liya mangaribawani Syawaluddin Pakpahan lan kanca-kancane kanggo nyerang anggota Polda Sumatera Utara.

“Syawaluddin, sanajan durung nate ke­temu adhep-adhepan karo kadakwa (Am­man, Red), wis suwe tepung karo kadakwa saka buku Seri Materi Tauhid anggitane kadakwa,” tandhese jaksa Mayasari.

Satemene Amman wis ndhekem ing pakunjaran amarga kasus bom Cimanggis taun 2004 lan ditibani ukuman 7 taun. Sa­wise nglakoni ukuman suwene patang taun patang sasi, dheweke dibebasake ta­un 2008. Nanging, ing taun 2010, Amman bali ditangkep merga kesangkud pelatihan militer ing Jalin Jantho Aceh bareng karo Abu Yusuf. Dheweke diponis sangang taun dening PN Jakarta Barat. Priya kelairan Sumedang iku rancangane bebas 17 Agus­tus 2017.

“Kadakwa Amman Abdurrahman ora klebu ing pengurus JAD. Nanging,  dipa­panake minangka rujukan ing ilmu dien. Sing kalungguhane ing ndhuwure amir/pimpinan JAD Pusat,” jlentrehe Jaksa Ma­yasari.

Kalungguhane amir pusat dipanggoni Zainal Anshori alias Qomarudin alias Abu Fahri. Sadurunge dijabat dening Abu Musa sing budhal menyang Syria.

Jaksa Anita Dewayanti ngandhakake yen Amman kabukten kanthi sah lan ngya­kinake luput nindakake tindak pidana tero­risme. Amman didakwa nerak pasal 14 jo pasal 6 Perpu 1 Taun 2002 kang wis dite­tepake dadi Undang-Undang 15/2003 nge­nani Pemberantasan Tindak Pidana Tero­risme. “Nibakake pidana marang kadakwa Oman Rochman alias Amman Abdurrahman alias Abu Sulaiman klawan ukuman mati,” kandhane Anita macakake tuntutane.

JPU nerangake ana nem bab kang ga­we abote ukumane Amman. Ing antarane, kalungguhane Amman minangka residivis, penggagas JAD kang nglawan NKRI, ajak-ajak lan nggerakake amaliah teror, tu­mindake ndadekake kurban mati lan tatu abot, sarta tumindake Amman ngilangake mangsa tembene kurban. “Pemahamane kadakwa ngenani syirik demokrasi wis dipacak ing internet ing blog www.millahi brahim.wordpress lan bisa diakses kanthi bebas saengga bisa gawe pangaribawane wong akeh,” kandhane Anita.

Pasuryane Amman sajak biyasa-biyasa wae krungu pamacane dokumen tuntutan udakara sajam iku. Dheweke banjur di­manggakake dening majelis hakim kon­sultasi karo kuasa hukume, Asludin Hatjani. Dheweke sakloron sarujuk kanggo nga­jokake pledoi utawa pembelaan dhewe-dhewe. Tegese, Amman bakal gawe pem­belaan dhewe. Mangkono uga Asludin. “Dhewe-dhewe,” kandhane Amman cekak gegayutan nggawene pledoine.

Sidhang didikawal atusan pulisi mawa senjata pepak lan menganggo rompi anti­peluru iku diterusake Jumat minggu nga­rep kanggo macakake pledoi. Sacara umum, sidhang sing ditekani atusan wartawan cetak lan elektronik saka njero lan manca negara kasebut lumaku kanthi rancak sanajak jejel riyel. Sidhang iku rampung pas jam 11.00 lan Amman lang­sung digawa bali menyang mobil tahanan nuju ruwang tahanan ing Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Pengacara Asludin Hatjani ngandhak­ake, tuntutan ukuman mati kang dikan­dhakake jaksa iku ora wicaksana. Sebab, sing ditindakake Amman ora nganti mren­tahake langsung kanggo nindakake ama­liah. Sanajan pancen diakoni yen Amman nganakake dakwah ngenani khilafah liwat sakehing media.

“Nanging, dheweke ora nate mrayo­gakake anane amaliah. Ing sidhang, ka­bukten kabeh saksi, becik saksi Abu Gar apadene saksi ahli, yen Amman dudu sing mrentahake amaliah,” kandhane.

Manut Asludin, perintah sing diakoni Amman yaiku nindakake jihad menyanf Syria. Ora nindakake amaliah ing Indonesia. “Dheweke ora nate kongkonan kang­go amaliah. Nanging, kongkonan uwong kanggo budhal menyang Syria,” tandhese Asludin. (Tim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…