Entuk-entukane 20 taun urip ing alam reformasi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 155 kali

Demokrasi Dadi Kebablasen

Tanggal 21 Mei wingi genep 20 taun bangsa Indonesia urip ing alam reformasi, sawise Pak Harto lengser lan Orde Baru kongseb bantala. Demokrasi dibukak sak amba-ambane, timbul para pemimpin anyar. Emane, saking bebase demokrasi dadi kebablasen. Pamarentah ora kajen, eksekutif-legislatif padha korupsi. Amien Rais sing kondhange “bapak reformasi” saiki uga dimasalahake mahasiswa 1998.

NEMBE wae lembaga survei Indo Barometer mbabar rilis ngenani Presiden RI sing paling sukses mimpin negara. No. 1. Soeharto, No. 2. Sukarno, No. 3. Joko Widodo No. 4. SBY, mengkono lan sapiturute. Nomer 5 sabanjure ora dise­but, mbokmenawa wae ngendhani aja nganti ana pihak-pihak sing kegepok katengkase kanthi pawadan sing bla bla bla.....

Pak Harto dianggep presiden RI paling sukses, bisa dianggep bener, nanging uga bisa dianggep luput. Bener, merga sajroning 32 taun mimpin negara rakyat bisa mangan wareg, nyandhang wutuh, mergawe gampang. Dianggep luput, amarga jaman Orde Baru ya Pak Harto demokrasi dikerasi. Weteng dikebaki na­nging cangkem dibungkem utawa diples­ter. Kasarane; rakyat ora perlu ka­kehan cocot, sing wigati nyokot!

 

Rakyat dudu listrik token

Mangka padha mangertiya, sing di­enggo rakyate mangan wareg, nyan­dhang wutuh, mergawe gampang iku mau kabeh saka bandha utangan saka manca. Sajake Pak Harto pana banget, sing jeneng wong mono yen wis wareg sarta kepenak, wegah kakehan omong, kepara hawane arep ngantuk wae. Con­tone ngglethek wae, listrik model pulsa utawa token kae, yen luwe (kentekan pulsa) muni thit thit thit.... terus, nggriseni kuping! Ning bareng diisi Rp 20.000,- apa Rp 50.000,- langsung cep klakep ora ana suwarane.

Jaman Pak Harto ngarepake lengser, gunggunge utang manca nganti USD 53 milyar klebu sing saka IMF. Ya saka dhuwit nyebrak kana nyebrak kene mau, rakyate klakon akeh sing mangan wareg, nyandhang wutuh, mergawe gampang. Nanging ora kabeh rakyat bisa dianggep kaya “listrik token”. Kalangane wong pin­ter sing nalare luwih kritis, utamane para sarjana sujana lan mahasiswa sing ana kutha, padha mbengung karo cara-carane pemerintahan Orde Baru.

Jaman Orde Baru, demokrasi iku bisa diwerdeni: sing gedhe diemok-emok, sing cilik dikerasi. Mergane sing para pejabat uripe makmur, yen mrengkel cukup digeser utawa didadekake dubes. Ning sing wong cilik, yen wani ngritik pe­merintah utawa kakehan ngompol (ngo­mong politik), bisa wasalam kari aran, ilang ora kinawruhan malang mujure merga diculik.

Taun 1998 kalangan mahasiswa wiwit gumregah, nganti ana sing dadi korban. Becik sing dadi korbane “Tim Mawar” merga diculik, utawa sing ditembak mati ing kampus Trisakti. Didhombani Amien Rais sing nalika iku Ketum PP Muhamma­diyah, pemerintahan Pak Harto – Orde Baru terus diogrek-ogrek. Demo para ma­­hasiswa dadi saya kendel bareng dijak Amien Rais ngepung Istana. Nganti Menhankam/Panglima TNI Wiranto ngan­cam, “Hara mengko, sida tak tem­baki temenan kowe.” Wekasane Amien Rais lan mahasiswa nyumenekake niyate.

Ning iku ora ateges mahasiswa asrah bongkokan. Gentenan saiki pindhah menyang Senayan, nguwasani gedung DPR-MPR, nganti padha krekelan ngung­gahi payon awangun geger penyu kuwi. Gumregute Amien Rais – mahasiswa mau semune njalari pemerintahan Pak Harto goyah. Akeh pembantune (mentri) sing padha “minggir”. Sawise Ketua DPR Harmoko mrayogakake Pak Harto mun­dur, 14 mentri melu-melu suthik ma­nung­gal karo Kabinet Reformasi asil re­shufle sing jan-jane kadidene prau se­koci rikala kapal arep kerem. Wekasane roning mlinjo sampun sayah nyuwun ngaso, tanggal 21 Mei 1998 awan Pak Harto mundur saka jabatan Presiden RI, lan BJ Habibie didaulat dadi Presiden RI ka-3.

 

Antri mlebu buwi

Pak Harto lengser, Orde Baru melu wasalam. Kran demokrasi sing sasuwene iki dipampeti, dibukak sak amba-ambane. Partai sing ndhisik mung ana telu, mak glogok ana 48. Gus Dur sing manut konstitusi ora bisa dadi presiden, wektu kuwi klakon dadi presiden ka-4 nggenteni BJ Habibie. Amien Rais sing kondhange “bapak reformasi”, senajan sing melu babad alas Wanamarta, mung komanan dadi Ketua MPR. Jaman kuwi pancen akeh Cakil-Cakil sing bisa man­cala putra mancala putri, saengga jaman Orde Baru kanggo, jaman reformasi isih kanggep.

Wiwit jaman kuwi akeh nasibe wong sing kaya disulap. Yen ora ana reformasi, sengara Hamzah Haz bisa dadi Wapres, SBY dadi presiden. Yen ora ana mahasiswa-Amien Rais, mbokmenawa Jokowi ya mung tetep pengusaha meubel saka Sala. Awit senajan Pak Harto lengser merga seda, presidene mesthi saka politisi Orde Baru apa ABRI. Semono uga Ahok, paling-paling dadi pengusaha pertambangan, ngelingi dheweke mono lulusan Trisakti jurusan Geologi.

Berkahe reformasi, akeh wong sing uripe banjur kesait, senajan rakyate te­tep akeh sing uripe kejepit. Awit saploke partai ombyokan, kepala daerah dipilih liwat pemilihan langsung dudu DPRD, ban­jur tinemu politisi lan pejabat kar­bitan. Dadi anggota DPR utawa DPRD dudu merga wasis ing jagad kedewanan, nanging merga entuk suwara akeh jro­ning Pemilu. Sing dadi Kepala Daerah mengkono uga, dudu amarga pejabat karier, nanging mung merga menang jro­ning coblosan.

Ning ya kuwi, dadi Kepala Daerah uta­wa politisi kuwi ora gratisan. Rikala konstituen (pemilih) wis duwe filosofi “wa­ni pira”, Caleg lan Cagub-Calkot-Cabup kudu ngetokake pawitan akeh. Bareng kelakon dadi anggota DPR, DPRD utawa Kepala Daerah, mesthi kepengin golek pulihan embuh kepriye carane. We­kasane dinane iki ombyokan anggota dewan lan kepala daerah dikrangkeng KPK.

Jaman Orde Baru, wong korupsi iku racake saka kalangan yudikatif (instansi hukum), bangsane jaksa, hakim lan po­lisi, saengga ana istilah KUHP sing di­plesetake dadi Kasih Uang Habis Perkara. Ning bareng ngancik reformasi, kalangan legislatif (anggota dewan) lan eksekutif (kepala daerah), padha melu-melu. Anggota DPR-DPRD lan Kepala Daerah antri mlebu penjara jan pating seluuuur..... pindha sela blekithi!

Sing paling megah-megahake bab kebebasan demokrasi. Dupeh saiki nyo­kot karo nyocot padha merdikane, ngritik lan ngundamana presiden minangka simbol negara, sakepenake ana medsos. Presiden ora bisa ngapa-ngapa wong pasal “penghinaan presiden” wis dibusak saka KUHP. Dalasan wong ada-ada gawe gerakan sing ngancam NKRI, klebu gerakan khilafah sing nyelaki Pancasila, mung ditogake. Sawise saya gedhe kaya dene HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) nem­be pemerintah pasang kuda-kuda. Na­nging bareng dibubarake liwat Perppu akeh sing mencak-mencak.

Kebebasan demokrasi kang dumadi saiki pancen kebat kliwat utawa keba­blasen. Yen pamarentah arep tumindak keras, didakwa arep mbalekake Orde Baru, kriminalisasi ulama, lan sapiturute. Tatanan hukum akeh sing sasar susur amarga rikala nggawe ana DPR luwih mikolehake kepentingan kelompoke. Yen gawe UU, yen magepokan karo kebutuh­ane dhewe, enggal dadi kaya pesen klambi ing klirmaker (penjait). Ning yen kanggo kepentingan bebrayan, nguler kam­bang klelat-klelet kaya lintah. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik