27 Mei - 02 Juni 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 76 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Aja nglokro, yen gelem ngupaya, sakehing perkara mesthi ana carane kanggo mrantasi. Sing sabar lan tlaten. Pasemoning liyang ora susah digape. Luwih becik introspeksi lan dijupuk paedahe. Asmara: sing uwis ya uwis, aja digetuni nemen, mundhak njalari kaku ati.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Sakeplasan katon anteng, nanging kudu tansah waspada. Pepalang bisa teka tanpa dinyana. Aja motangane dhuwit, tinimbang ora mbalik. Awak tambah bregas, pikiran tansay wening. Masalah kulawarga sing kepungkur ora susah dieling-eling maneh.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki pengarep-arepe aja kedhuwuren jalaran lintang kamujuran lagi rada lingsir. Kejaba saka iku, badan sing lungrah njalari awang-awangen tumindak iki kuwi. Asmara: aja nduweni panyakrabawa ala, tinimbang suwening suwe nglunturake katresnane.    

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Nasibe lagi mujur. Iki wayahe nggawe trobosan anyar. Aja isin-isin njaluk panemu marang mitra raket. Rejeki lancar, nanging blanjane angel dikendhaleni. Kasarasan badan kudu tansah dijaga. Kula­warga nyenengake, sanadyan mangan ra mangan waton ngumpul.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Kena tumindak wani, nanging kudu tansah waspada. Aja sembrono, kahanan kang katon anteng sejatine bisa njalari antuk perkara gedhe. Brah-breh, mula kabutuhan pokoke malah kethetheran. Konsumsi vitamin iku becik, yen ora keladuk. Katentreman kulawarga dijaga.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Sasarane mleset, pratandha ora sakabehing cara iku gampang. Kudu tliti lan aja sembrana sanadyan kamenangan wis cetha. Ana wae butuh dadakan, saengga pepenginan kudu disumenekake dhisik. Aja memangan pedhes dhisik. Marang pacangan, ulate sing padhang.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Kahanan lagi kurang becik, mula kudu luwih ngati-ati. Utamane nanggepi pawarta kang keprungu. Aja emosi, dipikir dhisik. Yen dagang, tansah maju lan antuk bebathen. Kasarasan badan apik, jaga kanthi memangan kang resik. Perkara kulawarga wiwit lerem.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Aja kesusu nglokro ngadhepi sakehing perkara, minggu iki lintang pitulungan cumlorot padhang. Nanging kudu tansah bisa tumindak teges nalika dibutuhake. Pakaryan diprantasi dhewe. Asmara: pocapane dijaga, wis wola-wali njalari lara ati, prayogane dimareni.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Kudu tansah netepi putusan kang digawe, aja pisan-pisan mblenjani. Kalodhangan tinarbuka, kudu teges lan wani maju. Nanging anggone ngetokake modhal kudu dipetung. Emosine dikendhaleni, saben perkara dirampungake. Kulawarga nyenengake, kudu dijaga.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Konsentrasi aja pecah amarga gosip kang durung cetha jun­trungane. Aja rangu-rangu, mantep marang krenteging ati. Ngga­we trobosan anyar. Senam utawa olah raga kanggo ngelongi spaneng. Tumindak salah ing kulawarga iku lumrah, aja isin ngakoni.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Aja gampang percaya omongan liyan sing ngumbar janji sarwa kepenak lan bebathen gedhe. Luwih becik dipetung dhisik kanthi tliti. Minggu iki ana rejeki nomplok, pigunakake samesthine. Asmara: jenenge bebrayan ana kalane kudu wani ngalah.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Yen arep nggawe putusan, aja rangu-rangu. Sabanjure sing mantep marang rancangan kang wis digawe. Nanging sanadyan akeh kalodhangan, kudu tliti anggone milah lan milih. Pikirane sing wening, sareh, amrih ora spaneng. Asmara: sing asih lan gemati marang pasangan.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik