Merconan ing Wulan Pasa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 161 kali

Wulan pasa Pak Sumari dheleg-dheleg amarga yen adate adol bakso wiwit esuk nganti sore, saiki mung adol wayah sore wae. Iki ndadekake asile dirasakake kurang akeh, mangka kabutuhan kanggo riyaya mengko mesthi akeh.

“Buk, sawetara iki aku arep prei sik ora adol bakso, sing wingi ae isih ana, malah rugi. Aku arep kerja ngrewangi nggawe mercon ing omahe Pak Yono.” kandhane pak Sumari marang sisihane sing jenenge Romlah.

“Ya kono sembarang Pak,” wangsulane bu Romlah.

Pak Sumari ngrewangi ing omahe Pak Yono. Mercon gawean tangan ilegal iku didol menyang bakul mercon kang wis langganan. Usaha iki meneng-menengan amarga yen konangan bisa dicekel pulisi. Ing omahe, Pak Sumari uga adol mercon rena-rena, wiwit mercon gaweyan tangan nganti mercon kang dinggo kajatan. Mercon-mercon mau dumadi sing legal lan ilegal.

Mercon legal yaiku mercon gaweyan pabrik, ing bungkuse ana petunjuk carane nyumet lan ana surat izin saka kepolisian. Mercon iki ana merk-e, oleh didol ing ngendi-endi. Yen mercon ilegal iku mercon gaweyan dhewe, saka lintingan koran isine campuran obat mercon. Mercon iki ora ana ijin saka kepolisian. Yen kecekel pulisi, sing nggawe lan sing adol bakal padha kena ukuman.

Mercon legal akeh wernane. Ana mercon sing disumet lan ana mercon sing tanpa disumet nganggo korek. Mercon tanpa korek kayata mercon banting, mercon pidek lan mercon tarik. Mercon sing disumet kayata  kembang api, mercon gangsing yen disumet bisa muter-muter, mercon ses-dor yen disumet bisa mumbul banjur mbledhos ing ndhuwur, lan isih akeh liyane.

Esuk iku mercone pak Sumari wis didhasar, akeh bocah sing tuku. Karo jaga dagangan, Bu Romlah ngresiki omahe, nyapu latar banjur ngramut tanduran. Biasane yen esuk dheweke masak nggawe bakso, nanging saiki adol mercon.

“Koran.. koran… beritane Tulus Ayu, ana omah kobongan kebledosan mercon!” kandhane bocah adol koran karo bengok-bengok nawakake dagangane.

“Mas, ana berita apa?” pitakone Bu Romlah.

“Teng Dusun Tulus Ayu enten griya kobong kebledosan mercon bu. Beritane enten teng koran niki,” wangsulane loper koran kuwi.

“Ohh.. Coba aku tuku korane siji mas,” Bu Romlah ngulungake dhuwit.

Bu Romlah kaget maca beritane, ana omah kobong ing Dusun Tulus Ayu tangga dusune Bu Romlah Dusun Tulus Besar. Beritane wong kang gawe mercon jenenge Pak Ampi mati kobong nalika lagi nyampur obat lali yen isih nyedhot rokok. Ujug-ujug mercon racikane kuwi mbledhos.

“Dhuoorr….!” suara banter keprungu tangga-tanggane kang banjur padha mlayu menyang omahe Pak Ampi. Omahe ketutup geni mulat-mulat, kukuse mbulek. Tanggane banjur ngrewangi nyirami nganggo banyu, Pak Ampi mati gosong, anak lan bojone tatu mlonyoh nanging isih blai slamet. Untung kedadeyan iki cepet diatasi, genine ora merembet menyang omahe tangga.

Sakrampunge maca berita, awake Bu Romlah lemes. Dheweke lungguh ing kursi, tangane kemringet anyes. Ing atine mung ana rasa wedi wae. Wayah bedhug Pak Sumari ngaso, mulih menyang omahe.

“Pak, sampeyan ora usah nyambutgawe nang omahe Pak Yono maneh, aku kuwatir yen ana apa-apa. Coba wacanen koran iki, ana berita omah kobong merga kebledhosan mercon,” kandane Bu Romlah karo menehake koran kang dicekel.

Pak Sumari maca koran mau uga melu ndhredheg. Dheweke mbayangake saumpama kedadeyan kuwi ngenani dheweke. Saben dina nyambut gawe nggawe mercon kuwi dudu panggaweyan sepele. Sakliyane bisa nuwuhake kobongan uga bisa dicekel pulisi. Yen dietung hasile karo akibate luwih gedhe akibate.

“Iya buk. Aku arep leren wae. Mendhing adol bakso sakpayu-payune sing penting selamet” wangsulane.

Temenan, Pak Sumari saiki ora nyambut gawe dadi tukang nggawe mercon maneh. Nanging bali adol bakso senajan sepi ing wulan pasa. Nanging mengko yen wis riyaya mesthi bakal laris maneh.

Mercon kuwi pancen kaya wis dadi tradhisi ing wulan pasa, mangka kuwi satemene tradhisi sing bisa gawe cilaka. Wis akeh berita ing TV apadene koran, wong nandhang kapitunan merga dolanan mercon, nanging kok ya isih dibaleni maneh wae. Apa ora eman-eman dhuwit kok diobong??. (Dening : Wieke TAN)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…